Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok kuracie stehenné plátky

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice-mesto v prevádzke Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku

Výrobok

  • Kurací stehenný plátok chladený
  • DS: 7.8.2023, krajina pôvodu Poľsko
  • výrobca CEDROB s.a., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, Poľsko.

Zistenie

Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Enteritidis v 2 vzorkách z 5. Vzorka NIE JE V SÚLADE s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

Predmetný výrobok bol dodaný z Poľska v množstve 8400 kg. Výrobok je už po dátume spotreby. Inšpektori nariadili prevádzkovateľovi informovať odberateľov o nevyhovujúcom výrobku.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.