Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok KZ BR 1 granulovaná – krmivo pre hrabavú hydinu

Mleté morčacie mäso z dolného stehna 500g, šarža L:2581285, DS 20.10.2023, krajina pôvodu Maďarsko

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov na farme Janek s.r.o., farma Horné Kočkovce, 020 01 Púchov odber vzorky výrobku

Výrobok

  • KZ BR 1 granulovaná – krmivo pre hrabavú hydinu
  • dátum výroby 19.9.2023
  • šarža 3930
  • dátum spotreby 19.11.2023
  • výrobca LUKROM spol. s.r.o., Lípa 81, 763 81 Lípa, Česká republika.

Zistenie

Vo vyšetrovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného obsahu salinomycínu 1,180 mg/kg (limit 0,7 mg/kg).

Predmetný výrobok bol dodaný z Českej republiky v množstve 10300 kg. V čase úradnej kontroly bolo krmivo už skŕmené.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.