Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Nerds – Mini dražé,  DMT: 30.04.2025

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Dunajská Streda na prevádzke Tedi Betriebs s.r.o., filiálka 1757, Šamorín, odber vzorky: Nerds – Mini dražé

Výrobok

  • Nerds – Mini dražé
  • DMT: 30.04.2025
  • Šarža: 3061FTX334
  • Krajina pôvodu: USA

Zistenie

Bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho množstva farbiva Žltá SY (E110). Maximálny limit je 35,0 mg/kg, vo vyšetrovanej vzorke bola nameraná hodnota 48,7 mg/kg.

RVPS zakázala umiestňovať na trh nevyhovujúcu potravinu a zároveň nariadila vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa oznamom o nevyhovujúcom výrobku na viditeľnom mieste. Výrobok sa pravdepodobne na trhu už nenachádza.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.