Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nevyhovujúci výrobok Tuniaková nátierka s olivami

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Bratislava v predajni Kaufland SR v.o.s., prevádzka OC Danubia, Panónska cesta 5498/16, 851 01 Bratislava odber vzorky výrobku.

Výrobok

  • Tuniaková nátierka s olivami, 500g,
  • DS 1.12.2022
  • výrobca Gastro-Menu-Expres a.s., Konská 199, 739 61 Třínec, Česká republika.

Zistenie

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah histamínu = 1267 mg/kg (max. 28 mg/kg). Dodaná vzorka vo vyšetrovanom ukazovateli nie je v súlade požiadavkami Nariadenia Komisie (EC) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Nevyhovujúca potravina bola dodaná z Českej republiky.

Opatrenie

Výrobok je už po dátume spotreby.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.