Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Obchodovanie

Podmienky pre import, export hospodárskych a spoločenských zvierat, zárodočných produktov. Potraviny a tovary.

Aktuality, opatrenia

Všetky aktuality

Vysvetlivky

 • Obchodovanie v rámci EÚ
  • Štáty EÚ
   Belgicko, Fínsko, Luxembursko, Rumunsko, Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, Grécko, Malta, Slovinsko, Chorvátsko, Holandsko, Nemecko, Španielsko, Cyprus, Írsko, Poľsko, Dánsko, Litva, Portugalsko, Švédsko, Estónsko, Lotyšsko, Rakúsko, Taliansko.
  • Štáty EHP (The European Economic Area – EEA)
   Island, Nórsko, Lichtenštajnsko
 • Import
  Dovoz zvierat, potravín a tovarov z tretích krajín (krajiny mimo EÚ) na Slovensko
 • Export
  Vývoz zvierat, potravín a tovarov zo Slovenska do tretích krajín (krajiny mimo EÚ)

Tovar podliehajúci veterinárnej kontrole

Pri vývoze je si potrebné zistiť, či krajina príjemcu požaduje špeciálne opatrenia alebo certifikáty. Následne je nutné zabezpečiť, aby vývozca dodržal všetky požadované postupy, ako sú napríklad kontrola zvierat pred vývozom, ošetrenie proti chorobám alebo označenie tovaru.

Produkty rastlinného pôvodu

Pri vývoze je si potrebné zistiť, či krajina príjemcu požaduje špeciálne opatrenia alebo certifikáty.

Obchodovanie v rámci EÚ

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.