Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Export produktov rastlinného pôvodu do tretích krajín

V zmysle zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách (ďalej len „zákon o potravinách“) a §23 ods.16 vydávajú orgány úradnej kontroly potravín úradný certifikát prevádzkovateľom, ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny.

Úradný certifikát

ŠVPS SR vystavuje certifikát pre prevádzkovateľov, ktorí

 • vyrábajú potraviny v prevádzkarňach so sídlom na území Slovenskej republiky
 • sú registrovaní podľa §6 zákona o potravinách
 • u ktorých sa vykonáva pravidelná úradná kontrola

Žiadosť o vydanie certifikátu

Prevádzkovateľ zasiela v žiadosti o vydanie certifikátu v dostatočnom predstihu pred vývozom

 • Scan vyplnenej a podpísanej žiadosti
 • Vyplnený vzor certifikátu vo word verzii
 • Scan vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia
 • Relevantné prílohy (faktúru, dodací list, laboratórne analýzy vyvážaných potravín ak sú k dispozícii) 

Lehota na vystavenie certifikátu v zmysle správneho poriadku je 30 dní od prijatia žiadosti o vystavenie certifikátu.

Scany Predmetných dokumentov zasielajte na adresy:

 • RNDr. Martin Babič, PhD.
 • E-mail: martin.babic@svps.sk
 • Kontakt: +421 2 602 57 411, +421 915 711 599
 • Ing. Marek Svetík
 • E-mail: marek.svetik@svps.sk
 • Kontakt: +421 2 602 57 411, +421 905 035 277

Správne poplatky

Vydanie certifikátu na vývoz potravín neživočíšneho pôvodu do tretích krajín (Položka č.58b písmeno f) ) je spoplatnené sumou 50 EUR. Viac o poplatkoch, spôsobe platby.

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.