Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Export tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole do tretích krajín

Ruská federácia

Zoznam hraničných prechodov pre dovoz do Ruskej federácie a tranzit cez Ruskú federáciu

Dovozy rýb a rybích produktov, plodov mora a iných produktov mora na územie Ruskej federácie a ich tranzit cez územie Ruska do tretích krajín automobilovou dopravou cez štátnu hranicu Ruskej federácie sa budú uskutočňovať len cez uvedené medzinárodné hraničné prechody pre automobily (International Automobile Border-Crossing (IABC ):

 • (IABC) „Burachki“ (hraničný prechod „Sebezh“, Psovská oblasť)
 • IABC „Torfyanovka“ (hraničný prechod „Vyborg“, Leningradská oblasť)
 • IABC „Suzemka“
 • IABC „Troebortnoe“ (oblasť Bryansk)
 • Colný útvar „Sovetsk“ (Kaliningradská oblasť)
 • IABC „Shumulkino“ (cross border point „Pechory“, Pskovskaya oblast) aktualizované 30.1.2007

Podmienky vývozu vykosteného hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov v surovom stave

V zmysle obsahu listu riaditeľa Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dozor Ruskej federácie, ktorý sme obdržali z Európskej komisie DG SANCO, je možné realizovať vývoz vykosteného hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov v surovom stave, z členských štátov Spoločenstva do Ruskej federácie za nasledovných podmienok:

 • Vykostené hovädzie mäso uskladnené v chladiarenských/ mraziarenských skladoch určené na export do Ruskej federácie, musí pochádzať z bitúnkov schválených pre export do Ruskej federácie.
 • Prevádzkarne na spracovanie mäsa môžu používať len mäso, ktoré pochádza z bitúnkov schválených pre export svojej výroby do Ruskej federácie.
 • Obchodný tovar určený do RF musí byť označený oválnou pečiatkou na obale. Obaly nesmú byť vymenené, prípadne poškodené.
 • Informácie o týchto chladiarenských/mraziarenských skladoch musia byť uvedené v sprievodnom doklade „Veterinárnom certifikáte pre vykostené hovädzie mäso a surové mäsové výrobky vyvážané z EÚ do Ruskej federácie,“ v článku 3.1.

Eurázijská ekonomická únia a Ruská federácia

V roku 2010 Ruská federácia spolu s Bieloruskom a Kazachstanom vytvorili Colnú úniu. Legislatíva prijatá touto úniou nahrádza zodpovedajúcu legislatívu Ruskej federácie. Avšak legislatíva Ruskej federácie, ktorá nie je v rozpore s legislatívou Colnej únie platí naďalej. Colná únia sa začiatkom roka 2015 zmenila na Eurázijskú ekonomickú úniu. Členskými štátmi tejto únie sa okrem pôvodných krajín Colnej únie stali aj Arménsko a Kirgizská republika.

Ukrajina

Vývoz jatočných ošípaných na Ukrajinu – zaslanie obdŕžaných podmienok

Dovozy rýb a rybích produktov, plodov mora a iných produktov mora na územie Ruskej federácie a ich tranzit cez územie Ruska do tretích krajín automobilovou dopravou cez štátnu hranicu Ruskej federácie sa budú uskutočňovať len cez uvedené medzinárodné hraničné prechody pre automobily (International Automobile Border-Crossing (IABC ):

 • (IABC) „Burachki“ (hraničný prechod „Sebezh“, Psovská oblasť)
 • IABC „Torfyanovka“ (hraničný prechod „Vyborg“, Leningradská oblasť)
 • IABC „Suzemka“
 • IABC „Troebortnoe“ (oblasť Bryansk)
 • Colný útvar „Sovetsk“ (Kaliningradská oblasť)
 • IABC „Shumulkino“ (cross border point „Pechory“, Pskovskaya oblast) aktualizované 30.1.2007

Kirgizská republika

Vývoz tovaru podliehajúceho štátnemu veterinárnemu dozoru s tranzitom cez Tureckú republiku do Kirgizskej republiky.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle obdŕžaného posolstva informuje, že dňom 08.02.2006 Kirgizská republika dočasne pozastavuje dovoz tovaru podliehajúceho štátnemu veterinárnemu dozoru, s medzinárodným tranzitom cez Turecku republiku na teritórium Kirgizskej republiky v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Tureckej republike.

Dokumenty pre jednotlivé krajiny

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.