Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Import tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole na osobnú spotrebu cestujúcich

Podrobne je táto problematika opísaná v nariadení Komisie (ES) č. 206/2009 a to osobitne vo vzťahu k mäsu a mäsovým výrobkom a k mlieku a mliečnym výrobkom, ktoré sú dovážané cestujúcimi pre ich osobnú spotrebu, alebo sa zasielajú ako malé zásielky súkromným osobám alebo sa objednávajú na diaľku (napríklad poštou, telefónom alebo cez internet) a doručujú spotrebiteľovi.

Na územie Spoločenstva možno dovážať alebo posielať osobné zásielky

 1.  mäsa a mlieka a výrobkov z nich, len ak pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť nepresahuje desať kilogramov na osobu,
 2.  sušeného mlieka pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálne potraviny alebo špeciálne krmivá pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak
  1. pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit desať kilogramov na osobu a
  1.1 výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  1.2 ide o balený značkový výrobok, a
  1.3 jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva,
  2. pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit dva kilogramy na osobu a
  2.1 výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  2.2 ide o balený značkový výrobok, a
  2.3 jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.
 3.  krmív pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak
  1. pochádzajú z Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit desať kilogramov na osobu
  1.1 výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  1.2 ide o balený značkový výrobok, a
  1.3 jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva,
  2. pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit dva kilogramy na osobu a
  2.1 výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  2.2 ide o balený značkový výrobok, a
  2.3 jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.
 4.  produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak
  1. sú čerstvé ryby vypitvané,
  2. hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia,
  tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu,
 5.  iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, ak pochádzajú z
  1. Chorvátska, Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit desať kilogramov na osobu,
  2. iných krajín (iné krajiny ako Chorvátsko, Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit dva kilogramy na osobu

Dokumenty

Mohlo by vás zaujímať

Iné zásielky mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov

Môžu byť dovezené do Spoločenstva iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky ako sú na obchodné zásielky, ku ktorým patria:

 1.  požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Spoločenstva,
 2.  povinnosť predložiť tovar pri príchode do Spoločenstva schválenej hraničnej inšpekčnej stanici pre veterinárnu kontrolu

Mäso a mäsové výrobky a mlieko a mliečne výrobky, ktoré nezodpovedajú týmto predpisom, sa musia po príchode na hranice so Spoločenstvom odovzdať s cieľom úradnej likvidácie.

Produkty živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel sú

 1. chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým produktom ani ním neplnené,
 2.  potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa,
 3.  výťažky a koncentráty z mäsa,
 4.  olivy plnené rybami,
 5.  cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým produktom ani ním neplnené,
 6.  polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa,
 7.  akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne produkty obsahujúce menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybích produktov

Krajiny so zvýšeným rizikom prenosu nebezpečných nákaz produktmi živočíšneho pôvodu v batožine cestujúcich

 Z hľadiska hodnotenia rizika pri dovoze tovaru na osobnú spotrebu sú krajiny, ktoré predstavujú zanedbateľné riziko pri prenose ochorení zvierat a ľudí. Sú to prevažne krajiny, kde je známa nákazová situácia, majú vypracovaný systém kontroly a hlásenia nákazlivých ochorení, prijaté opatrenia pri výskyte nákaz a dobre organizovanú veterinárnu službu vybavenú dostatočnými právomocami.

Iné krajiny kde nákazová situácia je nejasná, hlásenia o výskyte nebezpečných nákaz prichádzajú neskoro alebo vôbec, predstavujú krajiny so zvýšeným rizikom zavlečenia nebezpečných nákaz na územie Spoločenstva. Najnebezpečnejšie z hľadiska prenosu infekčných ochorení sú krajiny, kde sa vyskytujú veľmi nebezpečné nákazy a exotické choroby, ktoré sa nevyskytujú v EÚ.

Na všetkých určených miestach vstupu do Spoločenstva sú cestujúci prichádzajúci z tretích krajín upozornení na zákaz dovozu mäsa a mäsových výrobkov a mlieka a mliečnych výrobkov z tretích krajín do EÚ formou nápadných oznámení a posterov umiestnených na dobre viditeľných miestach.

Osoby prichádzajúce z takýchto tretích krajín budú pri vstupe do EÚ vo zvýšenej miere kontrolovaní zo strany colných orgánov.

Jedná sa hlavne o tieto krajiny:

Juhovýchodná Ázia

 •  India, Bangladéš, Kambodža, Hongkong, Indonézia, Vietnam, Čína, (nebezpečenstvo prenosu vtáčej chrípky)
 • Čína, Mongolsko, Rusko, Vietnam, (slintačka a krívačka)
 • Indonézia (besnota)
 • Čína, (mor malých prežúvavcov)

Afrika

 • Líbya, Zimbabwe, (slintačka a krívačka)
 • Líbya, (vysoko patogénna vtáčia chrípka)
 • Niger,Angola,Kongo,Keňa, (mor malých prežúvavcov)

Amerika

 • Mexiko, (vtáčia chrípka)
 • Uruguaj, besnota

Európa

 • Ruská federácia, Izrael, (nebezpečenstvo prenosu vtáčej chrípky)
 • Ruská federácia, Gruzínsko, Bielorusko, Ukrajina, (africký mor ošípaných)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.