Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Šaľa

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat – referát zdravia a ochrany zvierat, CEHZ
 • Funkcia: hlavný radca – veterinárny inšpektor
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat, odber vzoriek, veterinárna certifikácia
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa
 • MVDr. Svetlana Laczkóová
 • Tel.: +421 907 744 118

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.