Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Trenčín – zastupovanie

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Dočasná štátna služba (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) s výhľadom stálej štátnej služby
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
 • Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: 1.6.2024

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín
 • E-mail: Riaditel.TN@svps.sk
 • Tel.:+421905263092

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.