Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Zvolen

 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Organizačný útvar: Odbor veterinárnych kontrol zvierat a farmaceutického dozoru
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Námestie SNP 50, Zvolen, fyzické a právnické osoby v okresoch: Zvolen, Detva, Krupina
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva
 • Ďalšie požiadavky: znalosť zákonov, legislatíva EÚ, vodičský preukaz skupina B
 • Platové podmienky: zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Predpokladaný termín uskutočnenia VK: jún 2024
 • Termín na podanie žiadosti: 21.6.2024

V prípade záujmu uchádzača o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen
 • E-mail: riaditel.zv@svps.sk, alebo slovensko.sk
 • Tel.: 045/5203911

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.