Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre prevádzkovateľov pri dovoze/vývoze potravín neživočíšneho pôvodu z/do tretích krajín


Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov dovážajúcich potraviny z tretích krajín

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí uvádzajú potraviny neživočíšneho pôvodu na trh tretích krajín