Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.11.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v BezOdpadu s.r.o., baliareň potravín, 962 02 Vígľaš 488, odber vzorky výrobku „Kakaový prášok BIO Natural 10 – 12 %“, EAN: 100783835627, dátum minimálnej trvanlivosti: 20.04.2022, krajina pôvodu: Ekvádor, dodávateľ: Bačík František – Čokoládovna Troubelice, Troubelice 10, 783 83 Troubelice, Česká republika.

Analýzou vzorky v ŠVPÚ v Dolnom Kubíne bol metódou atómovej absorbčnej spektrometrie zistený nadlimit v ukazovateli kadmium - výsledok: 1,689 mg/kg (limit max. 0,60 mg/kg).

Výrobok bol predaný cez internetový obchod len konečným spotrebiteľom v Slovenskej republike.