Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 17.3.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice-mesto u ppp Supermarket Fresh s.r.o., Strojárenska 11, 040 01 Košice, odber vzorky výrobku „Prsia kuracie bez kosti a kože chladené“, výrobná dávka: 059, dátum spotreby: 03.03.2022, krajina pôvodu: Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Wieslaw Lesniak, Axentowicza 20a, Nowy Sacz 33-300, Poľsko.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella enterica sérovar Enteritidis.

Výrobok bol v čase hlásenia oznámenia po dátume spotreby.