Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 5.4.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V Systéme RASFF na portáli EK sú zatiaľ spomenuté krajiny, v ktorých sa vyskytli prípady nákazy salmonelou. Írske orgány pre bezpečnosť potravín zverejnili informáciu (https://www.fsai.ie/news_centre/food_alerts/kinder_surprise_recall.html), že výrobky Kinder Surprise 20g and Kinder Surprise 20g x3 s dátumom minimálnej trvanlivosti medzi 11. júlom 2022 a 7. októbrom 2022, vyrobené v Belgicku sú spoločnosťou Ferrero sťahované z trhu.

 ŠVPS SR zatiaľ nedisponuje informáciou, doručenou prostredníctvom RASFF, že bol výrobok distribuovaný na Slovensko. Napriek tomu sme zaslali dotaz prostredníctvom Európskej komisie, aby výrobca zaslal distribučný zoznam všetkých konkrétnych vyrobených šarží. 

 Štátna veterinárna a potravinová správa SR aj napriek uvedenému sa cielene zameria na kontrolu týchto výrobkov na trhu. 

 Informácie pre spotrebiteľov budú priebežne aktualizované.

Fotogaléria