Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prekročený obsah kadmia v petržlene

aktualizované dňa 9.5.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš vo veľkosklade Fruktal s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš odber vzorky výrobku „Petržlen“, šarža 11322 11.3.2022, distribútor Fruktal s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, krajina pôvodu Poľsko.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah kadmia 0,140 mg/kg (limit 0,050 mg/kg).

Nevyhovujúca potravina sa už na trhu nenachádza.