Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prítomnosť Salmonella Enteritidis v kuracom stehne

aktualizované dňa 8.6.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen u ppp INMEDIA spol. s.r.o. – mraziarenský sklad, Jesenského 1486, 960 01 Zvolen, odber vzorky výrobku „Kuracie stehno bez kože a bez kosti, hlbokozmrazené“, EAN 05907222976029, šarža: 20220426, dátum spotreby: 25.04.2023, krajina pôvodu: Poľsko, výrobca: P.P.H.U. Paweł Kaczorek, ul. Naftowa 77, Sosnowiec 41-200, Poľsko, chvaľovacie číslo výrobcu: PL 24754003 WE.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Enteritidis.

Odberatelia boli slovenským distribútorom informovaní o nevyhovujúcom výrobku a jeho stiahnutí z trhu.