Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cín v lúpaných marhuliach

aktualizované dňa 17.6.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v predajni METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Prielohy 1, 010 07 Žilina odber vzorky výrobku „Marhule lúpané polené v sladkom náleve“, DMT 31.12.2024, krajina pôvodu Čína, distribútor Goral spol. s.r.o., Zlatovská 612, 911 05 Trenčín.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah cínu = 243,14 mg/kg (max. 200 mg/kg).

Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu a informovať zákazníkov.