Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prítomnosť Salmonella Enteritidis v kuracích prsiach

aktualizované dňa 17.6.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica v predajni spoločnosti Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o., ul. 29. Augusta 22, 974 01 Banská Bystrica, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia“, šarža 28.05.2022/20220529, DS 2.6.2022, krajina pôvodu Poľsko, dodávateľ Firma KABANOS Kojs Miroslaw i Joanna Kojs-Kowalczyk, Spólka Jawna, ul. Spóldzielców 1, 34-480 Jablonka.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Enteritidis.

Výrobok je toho času už po dátume spotreby.