Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Fašírky KINGA - prítomnosť Salmonella Typhimurium

aktualizované dňa 24.6.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v predajni potravín Alica Kosztyuová KORAL, Kvetná 11, 076 83 Svätuše, odber vzorky výrobku „KINGA základ na fašírky 500g KINGA“, hlbokozmrazené, šarža 28.04.2022, DMT 27.10.2022, dodávateľ Kispatak 2000 KFt., Sárospatak Wesselényi út. 20/C, 3950 Maďarsko, krajina pôvodu Poľsko, výrobca Zaklad przetworstwa miestnego „RASKO“, R. Skorzycki spolka jawna, Witosa 5, 97-226 Zelechlinek, schvaľovacie číslo PL 10160306.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Typhimurium.

Inšpektori nariadili zákaz predaja uvedeného výrobku a informovať zákazníkov oznamom v mieste predaja.