Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prítomnosť Salmonella Enteriti v kuracích prsiach

aktualizované dňa 24.10.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica u ppp Mäsokombinát Nord Svit - podniková predajňa, Kuzmányho 1, 977 01 Brezno, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia, chladené“, výrobná dávka: 20221003, dátum spotreby: 08.10.2022, krajina pôvodu: Poľsko, výrobca: Firma Kabanos Kojs Miroslaw i Joanna Kojs Kowalczyk, ul. Spóldzielcow 1, Jablonka 34-480, Poľsko.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Enteritidis.

Celá dovezená dávka bola v prevádzke predaná konečnému spotrebiteľovi. Prevádzkovateľ umiestnil na vstupe do predajne informáciu o nevyhovujúcom výrobku a o možnosti jeho vrátenia. Výrobok bol v čase hlásenia oznámenia po dátume spotreby.