Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nevyhovujúci výrobok Tuniaková nátierka s olivami

aktualizované dňa 15.12.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Bratislava v predajni Kaufland SR v.o.s., prevádzka OC Danubia, Panónska cesta 5498/16, 851 01 Bratislava odber vzorky výrobku „Tuniaková nátierka s olivami“, 500g, DS 1.12.2022, výrobca Gastro-Menu-Expres a.s., Konská 199, 739 61 Třínec, Česká republika.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah histamínu = 1267 mg/kg (max. 28 mg/kg). Dodaná vzorka vo vyšetrovanom ukazovateli nie je v súlade požiadavkami Nariadenia Komisie (EC) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

Nevyhovujúca potravina bola dodaná z Českej republiky.

Výrobok je už po dátume spotreby.