Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Med so zistenou prítomnosťou tylozínu

aktualizované dňa 22.12.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Vzorky medov boli v roku 2022 odobraté v rámci plánovaných odberov jednotlivých Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“), v rámci podnetov a sťažností a v rámci cielených kontrol vyhlásených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ďalej len „ŠVPS SR“).

Vzorka medu, v ktorej bola laboratórnou analýzou zistená prítomnosť tylozínu na koncentračnej úrovni 2,8 µg/kg, bola odobratá RVPS Banská Bystrica v rámci cielenej kontroly Vianoce, ktorá bola vyhlásená ŠVPS SR.

Odber vzorky bol vykonaný v prevádzke Supermarket 07-048, Krivánska cesta 6604/1, 974 11 Banská Bystrica, prevádzkovateľ COOP Jednota Krupina, Svätotrojičné námestie 22, Krupina.

Názov výrobku: Včelí med zmiešaný lesný, 950g, DMT: 05.10.2024

Výrobca: Buša Včela s.r.o., Istebné 18, 027 53 Istebné

V čase kontroly v danej predajni sa už med nenachádzal, prevádzkovateľ predajne vyvesil pre spotrebiteľa informáciu, že zakúpený med môže v predajni vrátiť. V čase kontroly u výrobcu Buša Včela s.r.o., Istebné 18, 027 53 Istebné sa už med na prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti Buša Včela s.r.o. bol med dodaný od dodávateľa Judita Šimonová, Širkovce 104, 988 02 Jesenské v množstve 120 kg. Z uvedeného množstva dodaného medu bolo vyrobených 24 ks medov á 950g s DMT 05.10.2024. ŠVPS SR nariadila miestne príslušnej RVPS Rimavská sobota vykonať u dodávateľa vysledovateľnosť predmetnej suroviny použitej na výrobu daného výrobku, výsledky kontroly zatiaľ nie sú k dispozícií.

Celkové množstvo vyrobených medov bolo dodané do logistického centra stred a.s., Trieda Osloboditeľov 932/18, 963 01 Krupina. Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti Buša Včela s.r.o., Logistické centrum stred a.s. sťahuje zo svojich predajní uvedené výrobné dávky medu. ŠVPS SR nariadila miestne príslušnej RVPS Zvolen vykonať v Logistickom centre stred a.s. úradnú kontrolu so zameraním na vysledovateľnosť predmetného výrobku a prijatím potrebných opatrení, výsledky kontroly zatiaľ nie sú k dispozícií.

HMF nad stanovený limit:

Vzorka medu, v ktorej bola laboratórnou analýzou nameraná hodnota HMF nad stanovený limit, bola odobratá RVPS Púchov v rámci plánovanej kontroly.

Odber vzorky bol vykonaný v prevádzke Potraviny AMV spol. s.r.o., Mierové námestie 3, 019 01 Ilava.

Názov výrobku: Kvetový včelí med, 950g, DMT: 18.07.2025

Výrobca: Apimel - Ing. Miroslav Rosinec, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina

Bolo nariadené stiahnutie nevyhovujúceho výrobku z trhu a bude príslušnou RVPS zahájené správne konanie.

Med so zistenou prítomnosťou tylozínu Med so zistenou prítomnosťou tylozínu