Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nevyhovujúci výrobok Fazuľa farebná škvrnitá

aktualizované dňa 10.3.2023

RVPS Levice odobrala v kontrolovanom subjekte COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 934 05 Levice, Supermarket 02-150, ul. Dlhá 613, 935 32 Kalná nad Hronom úradnú vzorku výrobku Fazuľa farebná škvrnitá veľká veľkosť balenia 0,4kg, vzorkované množstvo 4,4 kg, veľkosť odobratej vzorky 3 ks/ 1,2 kg, krajina pôvodu: Čína, označenie dávky: L:H-2720, doba min. trvanlivosti 03.11.2023, výrobca/PD: KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica na stanovenie kontaminantov- chemické prvky.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah kadmia 0,075 mg/kg (max. limit 0,04 mg/kg) čo NIE JE V SÚLADE s Nariadením Komisie (ES) č.1881/2006 z 19.  decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov v kontrolovanom znaku Kadmium.

Predmetný výrobok bol dodaný z Číny, dodávateľ Yunnan Qisong Trade., LTD, Wuhua v množstve 19 500 kg k výrobcovi so sídlom KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica.

Fotogaléria

Fazuľa farebná škvrnitá veľká veľkosť balenia 0,4kg Fazuľa farebná škvrnitá veľká veľkosť balenia 0,4kg
Fazuľa farebná škvrnitá veľká veľkosť balenia 0,4kg