Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nevyhovujúci výrobok Bio Vlašské orechy jadrá

aktualizované dňa 13.10.2023

RVPS Martin v prevádzkarni BILLA, fil. 350, Pltníky 2, OC TULIP, Martin odobrala úradnú vzorku BILLA bio Vlašské orechy jadrá 80g, vyrobené pre: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, krajina pôvodu: Rumunsko, dátum minimálnej trvanlivosti: 20.01.2024/20.12.2023, označenie výrobnej dávky: 2xL:28/02-0, 1xL:23/27-0 na senzorické skúšky. Predmetný výrobok bol privezený z Rumunska k prevádzkovateľovi VETTER SLOVAKIA spol. s.r.o. v celkovom množstve 5000 kg, Lot no Eco 179/1002119.

Výrobok

  • BILLA bio Vlašské orechy jadrá 80g
  • krajina pôvodu: Rumunsko
  • dátum minimálnej trvanlivosti: 20.01.2024/20.12.2023
  • označenie výrobnej dávky: 2xL:28/02-0, 1xL:23/27-0

Zistenie

Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu pre neprijateľnú vôňu (cudzia, nepríjemná, po oxidácii) a chuť (cudzia, zvieravá, horká a po oxidácii).

Inšpektori nariadili zákaz umiestňovania nevyhovujúceho výrobku na trh a informovanie spotrebiteľa o nevyhovujúcom výrobku na viditeľnom mieste. Nevyhovujúce výrobky boli okamžite stiahnuté z predaja a vrátené dodávateľovi. Prevádzkovateľ zabezpečil oznam pre zákazníkom na výveske pred vstupom do predajne.