Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

 

aktualizované dňa 23.11.2023

Nevyhovujúci výrobok KZ BR 1 granulovaná - krmivo pre hrabavú hydinu

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov na farme Janek s.r.o., farma Horné Kočkovce, 020 01 Púchov odber vzorky výrobku

Výrobok

  • KZ BR 1 granulovaná - krmivo pre hrabavú hydinu
  • dátum výroby 19.9.2023
  • šarža 3930
  • dátum spotreby 19.11.2023
  • výrobca LUKROM spol. s.r.o., Lípa 81, 763 81 Lípa, Česká republika.

Zistenie

Vo vyšetrovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného obsahu salinomycínu 1,180 mg/kg (limit 0,7 mg/kg).

Predmetný výrobok bol dodaný z Českej republiky v množstve 10300 kg. V čase úradnej kontroly bolo krmivo už skŕmené.

Nevyhovujúci výrobok BR 4 plus gr. krmivo pre výkrmovú hydinu

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v prevádzke PD Lieskovec, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku

Výrobok

  • BR 4 plus gr. krmivo pre výkrmovú hydinu
  • dátum výroby 7.8.2023
  • výrobca De Heus a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice, Česká republika.

Zistenie

Vo vyšetrovanej vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného obsahu robenidínu.

Predmetný výrobok bol dodaný z Českej republiky v množstve 11960 kg. V čase úradnej kontroly bolo krmivo už skŕmené.