Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 10.1.2024

Nevyhovujúci výrobok Nerds Mini dražé, DMT: 30.04.2025

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Dunajská Streda na prevádzke Tedi Betriebs s.r.o., filiálka 1757, Šamorín, odber vzorky: Nerds – Mini dražé

Výrobok

  • Nerds – Mini dražé
  • DMT: 30.04.2025
  • Šarža: 3061FTX334
  • Krajina pôvodu: USA

Zistenie

Bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho množstva farbiva Žltá SY (E110). Maximálny limit je 35,0 mg/kg, vo vyšetrovanej vzorke bola nameraná hodnota 48,7 mg/kg.

RVPS zakázala umiestňovať na trh nevyhovujúcu potravinu a zároveň nariadila vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa oznamom o nevyhovujúcom výrobku na viditeľnom mieste. Výrobok sa pravdepodobne na trhu už nenachádza.Nevyhovujúci výrobok Solčanka – zeleninové ochucovadlo s morskou soľou 250g

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v prevádzke potraviny AMV, 018 52 Pruské 376, odber vzorky výrobku Solčanka- zeleninové ochucovadlo s morskou soľou 250g.

Výrobok

  • Solčanka – zeleninové ochucovadlo s morskou soľou 250g
  • DMT: 8.9.2024
  • Výrobca: Solčanka s.r.o., Štúrova 47, 956 17 Solčany

Zistenie

Vo vyšetrovanej vzorke bola metódou PCR detegovaná DNA alergénu zeler, ktorý nebol deklarovaný na obale výrobku.

Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu. Výrobca stiahnutý výrobok preznačí v zmysle platnej legislatívy.

Fotodokumentácia