Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 29.9.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice- okolie v prevádzke GVP spol. s.r.o., diskontný sklad potravín, Haniska 495, 044 57 Haniska odber vzorky výrobku „Kakaový prášok so zníženým obsahom tuku“, 100g, DMT 28.6.2022, krajina pôvodu Čína, distribútor Mánya s.r.o., 943 54 Svodín 1299.

V analyzovanej vzorke bolo potvrdené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 42,7 µg/kg (max 5,0 µg/kg) a sumy PAU4- 233,3 µg/kg (max 30,0 µg/kg).

Inšpektori nariadili zákaz predaja výrobku, stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov.


Fotogaléria

Kakaový prášok so zníženým obsahom tuku Kakaový prášok so zníženým obsahom tuku