Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 949 41 Nitra odobratá vzorka „Mexická kuchyňa“, á 165 g (koreninový prípravok, obchodnej značky: Horeca, DMT: 21.04.2021, výrobná dávka: L326689, krajina pôvodu: neuvedená na etikete).

Vo vzorke bola zistená prítomnosť alergénu - proteínov vlčieho bôbu (lupiny), ktorého prítomnosť nebola uvedená v označení na obale výrobku.

Výrobok bol stiahnutý z trhu.


Aktualizované dňa 12.2.2019
Opakovaná analýza nepreukázala prítomnosť alergénu. Výrobok bol posúdený ako vyhovujúci.
 

Obrazová dokumentácia


0 0 0