Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Farbivo Sudan 1

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Farbivo Sudan 1  Čo je farbivo Sudan1?


Farbivo Sudan 1 je červené farbivo, ktoré sa používa na farbenie rozpúšťadiel, olejov, voskov, benzínu a leštidiel na topánky a dlážku. Nesmie sa pridávať do potravín vo Veľkej Británií ani v ostatných krajinách EÚ.

 

Ktoré produkty obsahujú farbivo Sudan1?

Farbivo Sudan 1 sa našlo v mletej chilli paprike dovezenej z Indie. Tiež sa našiel v množstve ochucovadiel, v ostrej indickej zmesi (chutneys) a v koreniacich zmesiach, ktoré obsahujú túto chilli papriku. Čerstvé papriky neboli postihnuté. Vyšetrovania sú priebežné, aby identifikovali, či aj ďalšie výrobky neobsahujú farbivo Sudan1..

Ak som jedol kontaminovaný chilli výrobok, môže byť moje zdravie ohrozené?

Nie je bezprostredné riziko ochorenia. Ak ste jedli výrobok len občas, pravdepodobnosť rizika je malá. Častým konzumovaním kontaminovaných výrobkov počas dlhšieho obdobia by sa mohlo zvýšiť riziko.

 

Aký vplyv môže mať farbivo Sudan 1 na zdravie?

Ukázalo sa, že farbivo Sudan 1 spôsobuje rakovinu na laboratórnych zvieratách a že tieto objavy môžu byť významné pre ľudské zdravie. Pretože farbivo Sudan1 môže mať podiel na vyvinutí rakoviny u ľudí, nepovažuje sa za bezpečné jesť žiadne množstvo a nezávislí experti doporučujú, aby dávky boli najmenšie ako je možné.


Vystavenie sa pôsobeniu tejto chemikálie, ktorá môže byť príčinou vyvinutia sa rakoviny, neznamená, že rakovinu dostaneme. Mnohé prípady rakoviny sú spôsobené životným štýlom a prostredím a niektorí ľudia sú viac citliví než iní na špecifické faktory.

 

Je možné, že niektorí ľudia sú viac postihnutí farbivom Sudan 1 než iní?

Zdravotné riziko bude väčšie u ľudí, ktorí často jedia väčšie množstvo výrobkov obsahujúcich farbivo Sudan1.

 

Legislatíva

Rozhodnutie Európskej komisie, koré bolo prijaté 21.1.2004(1) požaduje, aby zásielky sušenej, drvenej alebo mletej chilli papriky a kari mletého korenia, prichádzajúce do každého členského štátu EÚ, musia byť teraz sprevádzané s osvedčením, ktoré dokazuje, že výrobky boli testované a nenašiel sa v nich Sudan 1, Sudan 2, Sudan 3 a Sudan 4. Každá zásielka, ktorá nemá osvedčenie, budú zadržaná na ovzorkovanie a analýzu.

 

Zdroj:

http://www.food.gov.uk/safereating/sudani/sudanI/

http://www.food.gov.uk/foodindustry/guidancenotes/foodguid/sudanguidance

(1) Official Journal L 027, 30/01/2004, P.0052-0054