Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

KONJAK-E 425 - aditívna látka

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Už v roku 2002 austrálske, americké, kanadské, japonské a niektoré európske kontrolné úrady zakázali predaj želé cukroviniek, ktoré obsahujú látku konjak E 425.
Konjak je glukomanan - dietetická vláknina, želírujúca látka, ktorá sa získava z hľuzy rastliny Amorphophallus konjak, patriacej do čelade Araceen. Má pôvod v juhovýchodnej Ázii. Uplatnenie má v modernej medicíne, kde bol klinicky dokázaný jeho účinok na zníženie cholesterolu a triglyceridov v krvnom sére; účinok pri znižovaní cukru v krvi a je vhodný ako doplnok inzulínu pri liečbe Diabetes mellitus.
Táto aditívna látka známa ako ,,conjac, konjac guma, yam flour alebo glukomanan“, sa používa hlavne v ázijských krajinách ako zahusťovadlo pri výrobe niektorých potravín (želé mini-pohárikov). V nich nachádzajúci sa ,,konjak“ na rozdiel od želatíny sa v ústach ľahko nerozpúšťa. Tvar a veľkosť pohárikov môže spôsobiť, že ľahko skĺznu do krku.
 

KONJAK_E_425 KONJAK_E_425 KONJAK_E_425

 

V roku 2002 sa Rozhodnutím Komisie 2002/247/EC1) nepovolil dovoz želé cukroviniek (mini pohárikov), ktoré obsahujú aditívnu látku E 425 na trh Európskej únie, vzhľadom k riziku zadusenia sa.
Vo februári 2003 Európsky Parlament väčšinou hlasov schválil trvalý zákaz používania aditívnej látky E 425 do želé cukroviniek.
V máji 2003 Rada Európy prijala návrh Európskej komisie revidovať Smernicu 95/2/EC2) a zakázať používať aditívnu látku E 425 v cukrovinkárstve.

I napriek opatreniam a vydaným zákazom objavili inšpektori vo Veľkej Británií na trhu ilegálne dovezené mini-želé poháriky vyrobené na Tajwane, ktoré obsahovali zakázanú látku konjak E 425.( http://www.food.gov.uk/enforcement/alerts/konjacalert160903)


Na Slovensku sa v zmysle platnej legislatívy aditívna látka Konjak E 425, Konjaková guma E 425i, Glukomanan konjakovej gumy E 425ii nesmie používať samostatne alebo v kombinácií s inými želirujúcimi látkami do cukroviniek.3) Štátna veterinárna a potravinová správa SR monitoruje prostredníctvom svojich inšpektorov z Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, či sa takýto druh výrobkov nenachádza v obchodnej sieti. Zatiaľ sa takýto druh výrobku na Slovensku nenašiel.

 

konjak_08420020328en00690070, formát PDF veľkosť 96kB


Zdroj:

http://www.foodqualitynews.com/news-NG.asp?id=283

http://www.foodqualitynews.com/news-NG.asp?id=400

http://www.foodqualitynews.com/news-NG.asp?id=563

http://www.food.gov.uk/foodindustry/Consultations/completed_consultations/compconsulteng/89268

http://www.food.gov.uk/enforcement/alerts/konjacalert160903

1 OJ L 84/69, 28.3.2002
2 OJ L 178/23, 17.7.2003
3 Výnos MP SR a MZ SR č.414/2003-100 z 13.2.2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca cudzorodé látky v potravinách.