Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Malachitová zelená

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

  Čo je malachitová zelená?

Pravidelným sledovaním prítomnosti cudzorodých látok u pstruhovitých rýb z vodného hospodárstva určených pre ľudskú spotrebu boli zistené stopy zvyškov látky malachitová zelená. Malachitová zelená patrí medzi trifenylmetánové organické farbivá; je to bis-(dimetylamino-trifenylmetán). Pretože je to pomerne účinný prostriedok voči ektoparazitom a hubovému ochoreniu rýb, používa sa niekedy pri ochrane dobrých životných podmienok v rybnom hospodárstve.

 

Aký vplyv môže mať malachitová zelená na zdravie?

Malachitová zelená vytvára metabolit leukomalachitovú zelenú, ktorý je perzistentný v tkanivách a v prostredí. Bolo zistené, že má karcinogénne a mutagénne účinky.

Je povolené používať malachitovú zelenú?

Malachitová zelená nie je medzi povolenými farmakologickými aktívnymi látkami v Potravinovom kódexe SR, nie je zaregistrovaná ako veterinárny liek, alebo schválená ako veterinárny prípravok a preto sa nesmie podávať zvieratám produkujúcim potraviny. Na základe mimoriadneho núdzového opatrenia č. 10760/2003-220 je zakázané používať túto látku.

 

Zdroj:

www.food.gov.uk/science/ouradvisors/foodadvisorycommittee/facmeetings/minutes/fac108

www.swr.de