Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Predaj fľašovaných vín v špecializovaných predajniach

Podľa uverejneného výkladu ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré vzniklo na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky usmerňuje médiá, verejnosť, prevádzky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a prostredníctvom nich i samosprávu a PZ SR.

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem (teda otvorené môžu byť):

  1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely. V rámci tejto kategórie sa myslia aj predajne delikates, vinotéky, predajne alkoholu a piva, bez možnosti konzumácie.

Podmienky predaja

  1. zabezpečiť predaj vína samostatne alebo v obmedzenom počte vstupujúcim zákazníkom do predajne,
  2. vína plniť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami (nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom),
  3. obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok pri predaji potravín, musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny.

Pri predaji musí byť zabezpečený:

  • čistý pracovný odev, používanie vhodných ochranných pomôcok (jednorazové rukavice, pokrývka hlavy, rúška na zakrytie úst a nosa),
  • pravidelné a dôkladné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd, príp. následne omytie vhodným dezinfekčným prostriedkom a osušenie papierovou jednorazovou utierkou; umývať si ruky vždy po fúkaní nosa, kašľaní alebo kýchaní alebo po použití toalety
  • sledovanie svojho zdravotného stavu, úplné vylúčenie personálu, ktorý vykazuje príznaky respiračného ochorenia (ako sú napr. kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota); t. j. osoby, ktoré sú choré, nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami a nesmú vstupovať do priestorov, kde sa manipuluje s potravinami)
  • vyhýbanie sa priamemu kontaktu s osobami vykazujúcimi príznaky respiračného ochorenia, v prípade nevyhnutného styku dodržiavanie minimálnej vzdialenosti aspoň 1 m

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.