Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Farbivo Sudan 1

Farbivo Sudan 1 je červené farbivo, ktoré sa používa na farbenie rozpúšťadiel, olejov, voskov, benzínu a leštidiel na topánky a dlážku. Nesmie sa pridávať do potravín vo Veľkej Británií ani v ostatných krajinách EÚ.

Ak som jedol kontaminovaný výrobok, môže byť moje zdravie ohrozené?

Nie je bezprostredné riziko ochorenia. Ak ste jedli výrobok len občas, pravdepodobnosť rizika je malá. Častým konzumovaním kontaminovaných výrobkov počas dlhšieho obdobia by sa mohlo zvýšiť riziko.

Aký vplyv môže mať farbivo Sudan 1 na zdravie?

Ukázalo sa, že farbivo Sudan 1 spôsobuje rakovinu na laboratórnych zvieratách a že tieto objavy môžu byť významné pre ľudské zdravie. Pretože farbivo Sudan1 môže mať podiel na vyvinutí rakoviny u ľudí, nepovažuje sa za bezpečné jesť žiadne množstvo a nezávislí experti doporučujú, aby dávky boli najmenšie ako je možné.

Vystavenie sa pôsobeniu tejto chemikálie, ktorá môže byť príčinou vyvinutia sa rakoviny, neznamená, že rakovinu dostaneme. Mnohé prípady rakoviny sú spôsobené životným štýlom a prostredím a niektorí ľudia sú viac citliví než iní na špecifické faktory.

Je možné, že niektorí ľudia sú viac postihnutí farbivom Sudan 1 než iní?

Zdravotné riziko bude väčšie u ľudí, ktorí často jedia väčšie množstvo výrobkov obsahujúcich farbivo Sudan1.

Legislatíva

Rozhodnutie Európskej komisie, koré bolo prijaté 21.1.2004(1) požaduje, aby zásielky sušenej, drvenej alebo mletej chilli papriky a kari mletého korenia, prichádzajúce do každého členského štátu EÚ, musia byť teraz sprevádzané s osvedčením, ktoré dokazuje, že výrobky boli testované a nenašiel sa v nich Sudan 1, Sudan 2, Sudan 3 a Sudan 4. Každá zásielka, ktorá nemá osvedčenie, budú zadržaná na ovzorkovanie a analýzu.

Zdroj:

  • http://www.food.gov.uk/safereating/sudani/sudanI/
  • http://www.food.gov.uk/foodindustry/guidancenotes/foodguid/sudanguidance
  • (1) Official Journal L 027, 30/01/2004, P.0052-0054

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.