Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Nitrofurány

Obsahová stránka ešte nie je dokončená, táto časť obsahu je neúplná. Pracujeme na doplnení.

Nitrofurány sú veterinárne liečivá – antibiotiká, ktoré sa od 50.rokov používali v chove hospodárskych zvierat všade na svete predovšetkým ako výborný prostriedok proti bakteriálnym črevným infekciám. Nitrofurány sú v Európskej únií zakázané, nakoľko sa v odborných kruhoch považujú za látky potenciálne vyvolávajúce génotoxicitu a rakovinu u ľudí a zvierat. Odborníci odhadujú, že pred zákazom používania nitrofuránov v Európskej únií ním bolo ošetrovaných až 17% ošípaných. V krajinách ako je Thajsko, Brazília, Indonézia sú nitrofurány dodnes bežným a legálnym veterinárnym liekom.

O tom, že zneužívanie antibiotík v chovoch hospodárskych zvierat nie je zanedbateľný problém, poukazuje zoznam európského systému varovania RAPID ALERT, ktorý zverejňuje všetky problémy týkajúce sa zdravotnej neškodnosti potravín. Reziduá veterinárnych liečiv sa vyskytujú na druhom mieste, hneď za chemickými látkami. Boli zistené v bravčovom mäse, v jahňacom mäse, v hovädzom mäse, v mliečnych výrobkoch, v kurčatách, v kačiciach, v morkách, v rybách a v krevetách.

Nitrofuránové antibiotiká zahrňujú: Furazolidon, Furaltadon, Nitrofurantoin, Nitrofurazon.

Čo sú reziduá veterinárnych liečiv ?

Reziduá veterinárnych liečiv sú malé množstvá veterinárnych liečiv, ktoré môžu zostať v živočíšnych produktoch (ako sú mäso, ryby, vajíčka, med a mlieko) po zabití, alebo sa môžu zhromaždovať, a tak vytvoriť cestu do potravinového reťazca. Štúdium bolo zistené, že metabolity (zvyšky) reziduí sú veľmi stále, majú dlhú dobu rozpadu a boli zistené v nezmenenom množstve počas varenia alebo sterilizácie alebo po úprave v mikrovlnke.

Aké analýzy sa používajú na stanovenie nitrofuránov?

Pri nitrofuránoch sa zistilo, že pôvodná látka (napr.furazolidon) sa vo zvierati veľmi rýchlo rozkladá a zo zvierat mäsa sa stráca. Pôvodné reziduá nitrofuránov je preto možné len veľmi ťažko zachytiť. Nestrácajú sa však metabolity furazolidonu, ktoré zostávajú vo zvieratách niekoľko týždňov. Do praxe sa preto zaviedli stanovenia, ktoré umožňujú ich detekciu.

Pokrok v oblasti analytických metód na kontrolu nitrofuránov (ich metabolitov) zaviedol Štátny ústav pre kontrolu kvality poľnohospodárskych produktov RIKILT vo Wageningene, Holandsko ( http://www.rikilt.dlo.nl  , http://www.rikilt.dlo.nl/about/Intro.htm )
Na stanovenie nitrofuránov sa používajú ELISA metódy, ktoré sú lacné, rýchle a môže sa nimi vyšetriť veľký počet vzoriek. Pozitívne vzorky sú potom testované citlivejšou HPLC a LC-MS-MS technikou ( http://www.afsni.ac.uk/foodbrand ).

Pri nitrofuránoch sa analýzy vykonávajú na 2):

  • metabolit furazolidonu – AOZ respektíve na 3-amino-2-oxazolidinon (mäso kurčiat, ošípaných, hovädzieho dobytka, mlieko vajcia)
  • metabolit furaltadonu – AMOZ respektíve na 5-methylmorpholino-3-amono-2-oxazolidinon (mäso kurčiat, ošípaných, hovädzieho dobytka)
  • metabolit nitrofurantoinu – AHD respektíve na 1-aminohydantoin
  • metabolit nitrofurazonu – SEM respektíve na semicarbazid

Aký je detekčný limit reziduí nitrofuránu ?

Európska komisia zverejnila minimálny detekčný limit nitrofuránových reziduí (MRPLs) =1 µg/kg pre potraviny živočíšneho pôvodu 3)

Metódy analýzy metabolitov v tkanivách zvierat sú vhodné pre analýzu krmovín?Nie, v krmovinách, vo vode a v kŕmnych zmesiach je prítomnosť metabolitov vysoko nepravdepodobná. Analýzy by sa preto mali sústrediť na analýzu pôvodu liekov. U krmiva a vody je ale možné vykonať analýzy pôvodu liečiv. Existuje ISO metóda na analýzu furazolidonu v krmive ( ISO 14797:1999 ). RIKILT má k dispozícií metódu na analýzu furazolidonu a furaltadonu v krmive a vo vode. OJ L 071 , 15/03/2003 P.0017-0018

Zdroj:

http://ekonomika.idnes.cz/test.asp?r=test&c=2003M202T05A&t=2003M202T05A&r2=t

http://www.food.gov.uk/safereating/120887

http://www.leederconsulting.com/food_ analysis.html

http://www.rikilt.dlo.nl/Services/info nitrofuran.htm

http://www.rikilt.dlo.nl/about/Intro.htm

http://www.afsni.ac.uk/foodbrand/objective_1.htm

1Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva Zdravotníctva SR č.414/2003-100, z 13.2.2003 ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca cudzorodé látky v potravinách, časť F – Reziduá veterinárnych liečiv
2Trendy v potravinárstve, ročník 11, č.1, 2004 : Prísnejšie kritéria na analytickú kontrolu zakázaných látok (MVDr .Jozef Košutský, DrSc.-prof.MVDr Jozef Bíreš, DrSc.)
3 (OJ L 071 , 15/03/2003 P.0017-0018)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.