Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Polyfosfáty E 452 v potravinách

Polyfosfáty (polyfosforečnany) patria do skupiny povolených prídavných látok (aditív), ktoré je možné použiť pri výrobe potravín na úpravu ich vlastností. Používajú sa polyfosforečnan sodný, polyfosforečnan draselný, polyfosforečnan sodno-vápenatý, polyfosforečnan vápenatý.

Do ktorých potravín je dovolené pridávať polyfosfáty ?

Polyfosfáty môžu obsahovať nasledovné potravinové výrobky: mäsové výrobky, sušené potraviny v prášku (okrem sušeného mlieka), čokoládové a sladové nápoje na báze mlieka, alkoholické nápoje (okrem vína a piva), obilné raňajky, snacky, pasty z rýb a kôrovcov, polevy, a to sirupy na palacinky, aromatizované sirupy do koktailov a mrazených smotanových krémov a obdobné výrobky – toppingy, potraviny na osobitné výživové účely, povrchová vrstva (glazúra) na mäsové výrobky a zeleninové výrobky, cukrovinky, cukrová poleva, cestoviny, trené cestá, mrazené a hlbokozmrazené filety z nespracovaných rýb, mrazené a hlbokozmrazené filety z kôrovcov, spracované zemiakové výrobky vrátane mrazených, hlbokozmrazených, chladených a sušených, predsmažené mrazené a hlbokozmrazené zemiaky, nápoje na báze kávy pre automaty, vodné emulzné spreje na povrchové potretie plechov, nátierky okrem masla, konzervované výrobky z kôrovcov, arómy.

Ako môže požívanie potravín s polyfosfátmi pôsobiť na zdravie?

Je potrebné spomenúť, že potravinové prídavné látky sú podrobené toxikologickému výskumu a do zákonom povolených aditív sa zaradí iba taká chemikália, pri ktorej sa preukáže jej technologická nevyhnutnosť a dlhodobá neškodnosť. Polyfosfáty v potravinách spolu s ďalšími povolenými prídavnými látkami (kyselina fosforečná E 338, fosfáty E 339, E 340, E 341, E 343, E 451) sa podieľajú na zvýšení celkového obsahu fosforu v organizme. Fosfor je minerálna látka, dôležitý biogénny prvok v ľudskom tele, ktorý má významnú úlohu pri stavbe kostí a zubov, poskytuje energiu z potravín, ktoré jeme. Potrebné množstvo fosforu dostávame do organizmu pestrou a vyváženou stravou. Väčšie dávky fosforu v potravinách počas krátkeho obdobia spôsobujú stravovacie ťažkosti (hnačka alebo bolesti žalúdka). Zvýšený príjem fosforu počas dlhšieho obdobia môže znížiť absorpciu vápnika v ľudskom tele. Organizmus s nedostatkom vápnika je viac náchylný na zlomeniny.

Aké sú stanovené najvyššie prípustné množstvá pre polyfosfáty v potravinách?

Výrobky, do ktorých boli pridávané polyfosfáty, musia byť na spotrebiteľskom obale označené slovne kategóriou zložky a medzinárodným kódom E 452 alebo celým názvom. Najvyššie prípustné množstvo polyfosfátov sa vzťahuje na potravinu v konzumnej forme pripravenej podľa návodu výrobcu. Vyjadruje sa ako oxid fosforečný – P2O5. Limity sú legislatívne stanovené podľa druhu potraviny a pohybujú sa v medziach od 1000 mg do 40000 mg P2O5 na kg potraviny. Vzhľadom k tomu, že fosfor sa prirodzene vyskytuje v potravinách, najvyššie prípustné množstvo P2O5 znamená jeho celkové množstvo vo výrobku (vrátane prirodzeného).

Zdroje:

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.