Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Salmonela v potravinách

Mikróby rodu Salmonella patria medzi patogénne mikroorganizmy. Zdrojom nákazy sú predovšetkým potraviny živočíšneho pôvodu, napríklad mäso alebo vajcia. Salmonela sa môže nachádzať i vo všetkých nedostatočne tepelne upravených potravinách. Najväčšie riziko predstavuje mäso, mleté mäso, mäsové výrobky, mäso a výrobky z hydiny, sušené alebo surové vajcia, vaječné výrobky (ako sú majonézy, plnené pekárenská a cukrárenské výrobky, rôzne krémy), zmrzliny (obsahujúce mliečne zložky), plody mora – varené kôrovce a mäkkýše, živé lastúrniky a ulitníky – ako napr. mušle, ustrice, syry, maslo a smotana vyrobená zo surového mlieka alebo mlieka, ktoré bolo ošetrené nižšou teplotou ako je pasterizácia. Salmonelou môžu byť kontaminované aj potraviny neživočíšneho pôvodu určené na priamu spotrebu: naklíčené semená, nakrájané ovocie, nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy.

Mikrobiologické ohrozenia v potravinách sú hlavným zdrojom alimentárnych ochorení (ochorení z potravín). Potraviny kontaminované salmonelou sú pre zdravie človeka nebezpečné, spôsobujú ochorenie salmonelózu.

Ochorenie salmonelóza a jej príznaky

Po požití potraviny kontaminovanej salmonelou postihnutý človek pociťuje nevoľnosť, bolesti brucha, často vracia, trpí silnými hnačkami a teplotami, ktoré sa môžu striedať so zimnicami. Na ochorenie sú veľmi citlivé malé deti, starší ľudia, ale aj osoby s oslabeným imunitným systémom. Ak lekár potvrdí ochorenie na salmonelózu, treba sa riadiť jeho pokynmi, čo sa týka diéty a hygienických opatrení. Baktéria salmonela totiž prežíva v tráviacom ústrojenstve ešte pár týždňov po skončení ochorenia a môžu sa nakaziť ostatní členovia rodiny.

Úradná kontrola potravín

Podľa nového Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 (OJ L338/1) o mikrobiologických kritériách pre potraviny nesmie byť zistená prítomnosť salmonely v potravinových produktoch uvedených na trh počas ich uchovateľnosti. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vykonávajú pravidelné kontroly potravinárskych výrobní a predajní potravín. Na potravinové výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené predpismi o potravinách a Potravinovým kódexom SR, sú vydané opatrenia o zákaze uvádzania výrobkov do obehu; za porušenie hygienických predpisov sú uložené blokové pokuty výrobcom, distribútorom a predajcom.

Rady ako predchádzať ochoreniam z potravín kontaminovaných salmonelou:

Napriek tomu, že sa vykonáva systematická úradná kontrola výroby a predaja potravín, bezpečnosť potravín sa zabezpečuje predovšetkým preventívnym prístupom každého účastníka potravinového reťazca. Je veľmi dôležité, aby si aj spotrebiteľ osvojil celoživotné návyky pred požitím každého jedla alebo nápoja.

Ochoreniu z potravín sa môžeme vyhnúť, keď sa budeme riadiť nasledovnými doporučeniami:

  • Pri nákupe potravín v obchodoch a bufetoch si treba všímať nielen dobu trvanlivosti, dátum spotreby, ale prezrieť si, či výrobok nevykazuje nezvyklý vzhľad, zafarbenie, tvar, pach – pretože mikrobiologickú kontamináciu samozrejme púhym okom nezbadáme. Takisto si treba prezrieť, či potravina, ktorá nesie označenie „vákuovo balená“ má neporušená a funkčný vákuovaný spotrebiteľský obal, či je uložená vo chladiacom, resp. mraziacom zariadení s funkčným teplomerom.
  • Pred prípravou jedla aj počas jeho prípravy si vždy treba umývať ruky mydlom, aby sme znížili riziko prenosu Salmonely.
  • Pri príprave jedla sa môžu nebezpečné mikroorganizmy prenášať zo surových potravín do čerstvých alebo uvarených, ak sa použije tá istá doska na krájanie, nôž, nádoba, znečistené ruky a pod.
  • Riziko zo salmonely znížime na minimum, ak potraviny dôkladne pred požívaním prevaríme pri teplote 70 °C po dobu najmenej 15 minút. Zároveň sa odporúča jedlo po prevarení ihneď skonzumovať alebo schladiť a uložiť do chladničky.
  • V domácnosti uchovávame potraviny podľa podmienok skladovania, ktoré výrobca uvádza na spotrebiteľskom obale. Platia rovnako pre skladovanie potravín v predajniach i v domácnostiach.

Naučiť sa a dodržiavať hygienické pravidlá pri príprave, manipulácii a požívaní potraviny je najlepšou ochranou pred ochorením z potravín salmonelózou.

Zdroje:

Nariadenie komisie (ES) č.2073/2005 z 15.novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, (OJ L338/1)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.