Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Shigella a potraviny

Shigelly sú patogénne mikroorganizmy pre človeka aj primáty. Sú pôvodcom alimentárnej nákazy – shigelózy, tzv. bacilárnej dyzentérie (úplavice).

Čo je Shigella a kde sa vyskytuje?

Baktérie rodu Shigella patria do čeľade Enterobacteriaceae; sú to gramnegatívne, nepohyblivé tyčinky, netvoria spóry. Rod Shigella zahŕňa 4 druhy (S. flexneri, S. boydii, a menej sa vyskytujúce S. sonnei, S. dysenteriae). Shigelly produkujú toxíny, sú veľmi citlivé na vonkajšie prostredie, na vyschnutie i bežné dezinfekčné prostriedky. Zdrojom infekcie je chorý človek, bacilonosič alebo nimi infikovaná potravina. Prenášačmi nákazy sú tiež muchy a hmyz, najmä v letnom období. Je to typické ochorenie „špinavých rúk“.

Na potraviny sa Shigelly prenášajú najčastejšie kontaminovanou vodou, najmä na surové ovocie a zeleninu, resp. surové mlieko alebo mäso. Chorí alebo nakazení ľudia môžu pri nehygienickej manipulácii ďalej kontaminovať aj varené potraviny a rôzne pokrmy. Sú informácie o epidémiách, ktoré boli spôsobené kontaminovanou vodou, čerstvými šalátmi, morskými plodmi a mliekom.

Ochorenie shigelóza – bacilárna dyzentéria – úplavica a jej príznaky:

Inkubačná doba – je spravidla 1 až 4 dni, niekedy 7 dní po nákaze..
Príznaky Yersiniózy snáhla zimnica, nevoľnosť, zvracanie, zvieravé bolesti v bruchu, mierne až krvavé hnačky s/bez vysokej horúčky. Hrozí dehydratácia organizmu (strata vody) a minerálov. V niektorých prípadoch môže infekcia prebehnúť bez typických klinických príznakov. Vylučovanie šigiel stolicou trvá počas celého ochorenia, a pokračuje niekoľko týždňov po jeho skončení.

Ochorenie môže pretrvávať 5 až 7 dní. Pri ťažších stavoch ochorenia treba vyhľadať lekársku pomoc.

Nákazlivosť bacilárnej dyzentérie – shigelózy je vysoká. Hoci sú mikróby rodu Shigella málo odolné voči vplyvom vonkajšieho prostredia, na prepuknutie choroby stačí veľmi malá dávka (minimálna infekčná dávka je 10 až 100 baktérií). Epidémie sa vyskytli v hromadných ubytovniach a v kolektívoch, kde sa ťažšie dodržiavajú hygienické štandardy osobnej hygieny napr. ústavy sociálnej starostlivosti, letné tábory, internáty, vojenské tábory, robotnícke ubytovne a pod..

Ako predchádzať shigelóze?

Čo sa týka preventívnych opatrení, treba sa zamerať predovšetkým na:

  • dôkladné dodržiavanie osobnej hygieny, časté umývanie rúk mydlom pod tečúcou vodou najmä pred jedlom a po každom použití záchodu. Mikroskopické množstvá výlučkov môžu ostať na rukách, kontaminovať potraviny alebo sa preniesť na predmety a spôsobiť tak rozšírenie nákazy.
  • používanie nezávadnej pitnej vody;
  • dodržiavanie hygienických zásad pri manipulácii s potravinami. Zeleninu a ovocie je potrebné pred konzumáciou dôkladne umyť zdravotne nezávadnou tečúcou vodou.
  • uchovávanie potravín pri chladničkových teplotách;
  • zabezpečiť ochranu potravín pred hmyzom;

Úradná kontrola potravín

Shigella je pre závažnosť ochorenia, napriek nízkemu počtu novovzniknutých prípadov za rok, považovaná za významného patogéna, ale jej sledovanie v inej ako epidemiologickej súvislosti nie je účelné. Podľa prílohy č. 35 výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie, nie je povolená prítomnosť baktérie Shigelly v potravinách určených na priamu ľudskú spotrebu:

Príloha č. 35 uvedeného výnosu:

Patogénne baktériePotravinyNMH*
 Shigella sp.  Potraviny na priamu ľudskú spotrebunegat./25 g

*NMH = Najvyššia medzná hodnota

Zdroje:

  1. Microorganisms in foods, 5. Microbiological specifikations of food pathogens, ICMSF 1996.
  2. http://www.chpr.szu.cz/vedvybor/dokumenty/studie/alim_2005_1_deklas_rev2.pdf
  3. Výnos MP SR a MZ SR č. 062067/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.