Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticus je gramnegatívna tyčinková baktéria, ktorá bola objavená v roku 1950. Je to halofilný mikroorganizmus; Vibrio parahaemolyticus potrebuje na rozmnožovanie určité podmienky, ako koncentráciu soli NaCl (aká je v morskej vode) 7 až 10% a teplo. Jeho prirodzené životné prostredie sú plochy pobrežných vôd Tichého a Atlantického oceánu. Jeho malú tepelnú odolnosť vysvetľuje, že je prítomný predovšetkým v potravinách, ktoré obsahujú surové alebo polosurové ryby. V teplom období sú zdrojom morské živočíchy (ryby, kraby, krevety, mušle, ustrice a pod.).

Aký typ ochorenia spôsobuje Vibrio parahaemolyticus ?

Otrava z rýb, ktorú zapríčinila baktéria Vibrio parahaemolyticus vzniká najmä po požití neuvarených, marinovaných a mrazených potravín vyrobených z morských živočíchov. Po požití kontaminovanej potravy sa po 10 až 20 hodinách prejavia prvé príznaky. Vibrio parahaemolyticus postihuje hrubé črevo. Objavujú sa žalúdočné a črevné ťažkosti ako vodnatá hnačka, brušná kolika, dávenie, nevoľnosť, horúčka až do 39 ˚C. Choroba trvá niekoľko dní, obyčajne sa vylieči bez komplikácií. Pri ťažkom priebehu otravy potravinami, ktorej pôvodcom je Vibrio parahaemolyticus, môže dôjsť až ku kolapsu. Tento kolaps zapríčiňuje veľká strata vody a minerálov následkom hnačiek.
Ako zvláštna infekčná choroba bola v USA opísaná aj infekcia (z odrenín) po poranení ostrými úlomkami z mušlí a ustríc. Ak sa baktéria Vibrio parahaemolyticus dostane do otvorenej rany, môže vyvolať kožnú infekciu. V slaných vodách takých rizikových území, kde je teplota vody nad 20 °C, treba sa vyhnúť kúpaniu s otvorenými ranami, poškriabaním a pod.

Ako predchádzať tomuto ochoreniu ?

Preventívne opatrenia sa obmedzujú na výrobcov potravín a hygienu pri práci s potravinami. Spočíva v prísne dodržiavaní hygienických predpisov. K pomnoženiu tejto nebezpečnej baktérie dochádza pri nešetrnom zaobchádzaní a nedodržaní teplotných režimov pri skladovaní a predaji. Odporúča sa nejesť tepelne neupravené mäso z morských živočíchov, najmä ustrice a mušle. Rybie výrobky, ktoré už boli tepelne spracované nesmú prísť do styku so surovými. Cesta prenosu môže nastať aj pri práci v kuchyni špinavými rukami alebo kuchynskými potrebami.
Podľa Potravinového kódexu SR sa choroboplodné mikroorganizmy a ich toxíny v potravinách a na obaloch na ich balenie nesmú vyskytovať.

Zdroje:
Potravinový kódex SR,
http://www.aok.de

http://health2k.state.nv.us/disease/diseases/vibrio_parahaemolyticus.htm

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.