Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Potvrdené prvé výskyty aviárnej influenzy 2022

V Slovenskej republike sa v roku 2022 potvrdili prvé štyri prípady aviárnej chrípky (AI) u vtáctva, ktoré žije vo voľnej prírode.

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 7.1.2022 prvé výskyty vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2022.

Pretrvávajúca epizoócia v jesennej a zimnej sezóne 2021/2022 sa aktuálne vyskytuje na území viacerých členských štátov EÚ a súvisí s migráciou voľne žijúcich vtákov, z ktorých niektoré druhy zimujú v našich geografických oblastiach.

Prvý až tretí výskyt

V závere roka 2021 a začiatkom roka 2022 boli hlásené úhyny labutí v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky v katastrálnom území obcí/miest:

 • Dvory nad Žitavou, vodná plocha Štrkovisko 4, GPS nálezu: 48.0184, 18.2541
 • Bánov, Štrkovisko Záhon, GPS nálezu: 48.0531, 18.2208
 • Nové Zámky, vodná plocha Veľká Ragoňa, GPS nálezu: 47.9529, 18.2108

Národné referenčné laboratórium pre aviárnu influenzu vo Veterinárnom ústave Zvolen potvrdilo subtyp H5N1.

4. výskyt Záhorie

Dňa 7.1.2022 bol oznámený 4. výskyt tejto nákazy v roku 2022. Jednalo sa o nález uhynutej labute v lokalite Malé Leváre, rekreačná oblasť Rudava-jazero v okrese Malacky, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senec, GPS nálezu: 48.4947, 16.9578.

Národné referenčné laboratórium pre aviárnu influenzu vo Veterinárnom ústave Zvolen potvrdilo subtyp H5N1.

Príslušné kompetentné veterinárne autority nariadili veterinárne opatrenia v prípade potvrdenia nákazy, s cieľom zabrániť jej šíreniu. Tieto sa vzťahujú na chovateľov hydiny a držiteľov vtákov chovaných v zajatí (komerčných aj drobnochovateľov), orgány samosprávy, užívateľov poľovníckych revírov.

Opatrenia

 • Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov, a iných vtákov chovaných v zajatí
 • zabezpečenie opatrení biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a vtákov chovaných v zajatí
 • zamedzenie priamych a nepriamych kontaktov domácej hydiny s voľne žijúcimi vtákmi
 • sledovanie zdravotného stavu a oznamovanie príznakov nasvedčujúcich vtáčej chrípke (pokles príjmu krmiva, vody, pokles znášky, zvýšený úhyn, atď.),
 • vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov
 • oznamovať výskyt uhynutých vtákov
 • zákazy premiestňovania hydiny a vtákov držaných v zajatí z monitorovacích oblastí bez súhlasu príslušnej RVPS
 • zákazy zhromažďovania hydiny a vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, výstavách, trhoch a iných podujatiach, zákaz manipulácie s podstielkou a hnojom bez povolenia príslušnej RVPS atď.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.