Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Povinne zverejňované údaje

Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Objednávky a faktúry za ŠVPS SR a podriadené organizácie za rok 2019 – 2023

Objednávky v aktuálnom roku

Číslo objednávkyDátum vystaveniaObjednáveľDodávateľPredmet Maximálna odhadovaná hodnota s DPHCelková hodnota s DPHObjednávku schválilZmluva
10000356482024-01-03ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka37.77Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000356532024-01-03ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka82.68Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000360132024-01-09ŠVPS SR53124324 All Clim s. r. o. Na Vŕšku 388/24 919 51 ŠpačinceVýmena klimatizácií DaUZ Dudince6312.50Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000360722024-01-10ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická113.84Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000361842024-01-11ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena vstavanej skrine blok B3856.99Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000362342024-01-11ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena vstavaných skríň blok A7679.52Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000363832024-01-15ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Prof.MVDr.Bíreš675.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000364022024-01-15ŠVPS SR35732431 DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava-Nové MestoProtokol o odbere vzorky3720.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000364322024-01-15ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Ing.Štepková771.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000365112024-01-16ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Chudý712.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000366102024-01-17ŠVPS SR52826791 SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. Horná 13 974 01 Banská BystricaRealizácia verejného obstarávania4800.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000362062024-01-11ŠVPS SR50710788 VET BAR CATERING s.r.o. Ortáše 12 044 44 PloskéCeloslovenská porada riaditeľov486.39Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000369432024-01-22ŠVPS SR44664559 Marek Áč - ARBORIA 37 951 08 GolianovoOšetrenie stromov v areáli ŠVPS2520.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000370302024-01-23ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka91.55Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000370792024-01-23ŠVPS SR44801777 TOWDY s. r. o. Planckova 4 851 01 BratislavaTaška papierová 300x160x340 mm336.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000371382024-01-24ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO deratizácia - max box1630.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000371392024-01-24ŠVPS SR47738600 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 BratislavaVýmena pohonu Marantec pre priemyselné brány1356.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000371622024-01-24ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická93.86Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000375852024-01-30ŠVPS SR35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 RovinkaHavária strechy - prepojovacia chodba9549.24Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000375842024-01-30ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena kuchynských liniek v UZ Záhradnícka9314.40Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000375772024-01-30ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Ing.Štepková760.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000375782024-01-30ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Mgr.Cimrová760.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000377192024-01-31ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Janiuk734.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000382132024-02-06ŠVPS SR52985806 Majster Kutil s. r. o. 3556 900 68 Plavecký ŠtvrtokHavarijné odstránenie - výmena vonkajšej ležatej kanalizácie21600.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000377152024-01-31ŠVPS SR44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-RužinovMultif.zariadení CANON iR-ADV C256i265.88Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000388352024-02-13ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaDodanie a montáž umývačky Bosch1163.06Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000388702024-02-13ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka MVDr.Chudý758.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000390082024-02-14ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka Ing.Štepková769.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000390092024-02-14ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka Mgr.Cimrová769.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000386492024-02-12ŠVPS SR36054127 PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. Cesta pod hradovou 13/A 041 77 KošiceKrmivo pre služobných psov214.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000395242024-02-20ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka71.66Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000395602024-02-20ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 MalackyMalovanie stien a stropu chodby v budove ŠVPS8207.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000395622024-02-20ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 MalackyOprava stien chodby v budove ŠVPS6000.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000396432024-02-21ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická69.63Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000396442024-02-21ŠVPS SR35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 RovinkaHavária strechy - prepojovacia chodba8377.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000378332024-02-01ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Severubytovanie dňa 7.-9.2.2024256.98Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000381862024-02-06ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Severubytovanie dňa 12.-14.2.2024414.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000386982024-02-12ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská ĽupčaPreklad listu zo SJ do RJ17.52Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000397792024-02-22ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia návesu po H5N11398.42Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000397742024-02-22ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Janovíčková750.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000400332024-02-26ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská ĽupčaPreklad listu zo SJ do RJ52.57Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000399802024-02-26ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka Prof.MVDr.Bíreš,DrSc.610.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000401852024-02-27ŠVPS SR50653768 LUGA SK s. r. o. Hutnícka 6 841 10 Bratislava-DevínVýroba ocenení na Medicus1180.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000403082024-02-28ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka Prof.MVDr.Bíreš,DrSc.750.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000403062024-02-28ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia návesu po H5N11398.42Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000392902024-02-16ŠVPS SR44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-RužinovOprava multif.zariadenia Canon iRA DXC 372.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000409202024-03-06ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická45.25Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000409212024-03-06ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka63.07Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000411262024-03-08ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia návesu po H5N11398.42Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000412942024-03-11ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Chudý651.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000412952024-03-11ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Ing.Štepková689.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000412962024-03-11ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Mgr.Cimrová689.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000413212024-03-11ŠVPS SR35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 RovinkaVýmena dažďových zvodov a žľabov4572.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000413872024-03-12ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince62.90Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000414312024-03-12ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Kliková870.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000414332024-03-12ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Ihnátová870.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000415212024-03-13ŠVPS SR47738600 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 Bratislavaoprava automatickej závory RIB RAPID162.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000418582024-03-18ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská ĽupčaPreklad listu zo SJ do RJ15.61Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000418132024-03-18ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia návesu po H5N11398.42Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000418162024-03-18ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia návesu po H5N12316.06Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000420372024-03-19ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne UZ Záhradnícka65.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000421232024-03-20ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická35.06Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000425012024-03-25ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaLetné pneumatiky pre služobné vozidlá5903.88Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000425022024-03-25ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Prof.Bíreš560.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000425032024-03-25ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Chudý560.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000427452024-03-27ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena kuchynskej linky blok A3291.60Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000427552024-03-27ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne DaUZ Dudince75.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000427592024-03-27ŠVPS SR11696541 Ján Bilkovič - maliar-natierač-fasádnik Záhorácka 112 901 01 MalackyOprava stien na chodbách, blok A17051.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000428342024-03-28ŠVPS SR46945474 PRESSÍČKO.SK, s.r.o. M. R. Štefánika 4604/2 940 02 Nové ZámkyMephisto - zrnková káva Brasil223.20Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000407422024-03-04ŠVPS SR36054127 PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. Cesta pod hradovou 13/A 041 77 Košicedezinfekcia na ruky a univerzálna1916.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000418502024-03-18ŠVPS SR36309494 Hotel HVIEZDA, s.r.o. Okružná 123 962 71 DudincePrenájom priestorov 21.-22.3.20242922.35Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000428932024-04-02ŠVPS SR53592328 HuBel s. r. o. Orechová 5041/139 900 42 Dunajská LužnáZáhradnícke práce, jarná údržba zelene6795.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000428942024-04-02ŠVPS SR36389561 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský HrádokIdentifikačné karty a ich personalizácia163.20Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000431042024-04-04ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka73.94Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000431052024-04-04ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická55.08Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000431942024-04-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaMobilný telefón1424.05Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000431892024-04-04ŠVPS SR53657217 THURGAU s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoCO deratizácia - doplnenie boxov1288.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000419852024-03-19ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaPovinná servisná prehliadka BT-799AX544.48Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000422112024-03-20ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaHučanie z prednej nápravy BT-491FT1078.01Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000425302024-03-25ŠVPS SR47738600 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 BratislavaOprava hlavnej vstupnej posuvnej brány346.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000428362024-03-28ŠVPS SR46945474 PRESSÍČKO.SK, s.r.o. M. R. Štefánika 4604/2 940 02 Nové ZámkyServis kávovaru DeLonghi ECAM 370.9573.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000433882024-04-08ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Ing.Štepková820.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000433902024-04-08ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Mgr.Cimrová820.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000438482024-04-11ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaMobilný telefón iPhone 15PRO1424.05Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000439202024-04-12ŠVPS SR35900008 HYCA s.r.o. Viničnianska cesta 9 902 01 PezinokOprava rámu,demontáž rozvádzača plynu3534.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000440942024-04-15ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena kuchynských liniek v DaUZ Dudince2637.60Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000440932024-04-15ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena koberca v salóniku2975.37Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000440952024-04-15ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 BratislavaOprava,výmena elektroinštalácie v DaUZ Dudince5790.02Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000440912024-04-15ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaOprava,montáž soklov blok A,1.poschodie521.71Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000440922024-04-15ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena a pokládka koberca4400.10Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000441752024-04-16ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka MVDr.Chudý920.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000442052024-04-16ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne UZ Záhradnícka68.35Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000442022024-04-16ŠVPS SR35732431 DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava-Nové MestoTlačivá PPD pre HKS Vyšné Nemecké1065.60Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000443402024-04-17ŠVPS SR45641242 Drogéria u Kovára s. r. o. Kuklovská 2 841 04 Bratislavačistiaci a hygienický materiál3029.11Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000443002024-04-17ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická53.78Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000442922024-04-17ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka MVDr.Janiuk679.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000441092024-04-15ŠVPS SR44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-RužinovServis,oprava a prečistenie 6-tich multifunkčných zariadení Canon1479.42Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000445532024-04-19ŠVPS SR30810710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 810 05 Bratislava-Staré MestoTechnické normy65.20Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000446822024-04-22ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 MalackyMalovanie a náter strechy Domček,areál ŠVPS5000.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000450212024-04-24ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Matejčík319.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000453282024-04-29ŠVPS SR53657217 THURGAU s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO deratizácia jarná Botanická, DaUZ zariadenia2178.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000437132024-04-10ŠVPS SR35702192 HOMOLA TEAM s.r.o. Kopčianska 82/F 851 01 Bratislava-PetržalkaPristavenie a odvoz kontajneru 11.4.2024826.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000447472024-04-22ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaPovinná servisná prehliadka BL-212FU487.03Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000447512024-04-22ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaPovinná servisná prehliadka BL-988HZ814.27Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000454742024-04-30ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka93.63Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000455052024-04-30ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická64.48Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000458122024-05-06ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince39.70Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000458842024-05-06ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaKancelárske stoličky6070.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000460792024-05-09ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Mgr.Cimrová749.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000460812024-05-09ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Ing.Štepková749.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000419822024-03-19ŠVPS SR35828161 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5 831 07 BratislavaServisná prehliadka BA-369NT575.77Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000463222024-05-13ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Chudý464.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000463872024-05-13ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Chudý646.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000463882024-05-13ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Frič646.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000463812024-05-13ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Frič644.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000463432024-05-13ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 BratislavaZákladné školenie BOZP 27.5.2024222.05Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000430992024-04-04ŠVPS SR40970884 Zuzana Dohoráková - CHIMNEY Hany Meličkovej 25 841 05 Bratislava-Karlova VesKontrola a čistenie komínov a dymovodov662.60Juraj Bučko
10000458102024-05-06ŠVPS SR35702192 HOMOLA TEAM s.r.o. Kopčianska 82/F 851 01 Bratislava-PetržalkaPristavenie a odvoz kontajneru 7.5.2024688.80Juraj Bučko
10000464822024-05-14ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka MVDr.Chudý599.00Juraj Bučko
10000466812024-05-16ŠVPS SR31331131 Štatistické a evidenčné vydavateľst vo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Plynárenská 6 821 09 Bratislavatlačivá265.60Juraj Bučko
10000467832024-05-17ŠVPS SR35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislavabiela technika a príslušenstvo2667.58Juraj Bučko
10000471052024-05-21ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaMobilné telefóny7200.00Juraj Bučko
10000472402024-05-22ŠVPS SR35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava-RužinovSkartátor DAHLE ShredMATIC 300779.00Juraj Bučko
10000472822024-05-22ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka79.04Juraj Bučko
10000472842024-05-22ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická68.68Juraj Bučko
10000469062024-05-20ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaVýmena autobatérie BL-645LB170.27Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000469082024-05-20ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 BratislavaPovinná servisná prehliadka BA-252NY556.58Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000383402024-02-07ŠVPS SR47826631 GEOMAP2 s.r.o. Borekova 54 821 06 BratislavaVypracovanie geometrického plánu Záhradnícka567.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000401352024-02-27ŠVPS SR47826631 GEOMAP2 s.r.o. Borekova 54 821 06 BratislavaVypracovanie geometrického plánu Dudince690.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000445512024-04-19ŠVPS SR45405085 MK elektro, s. r. o. Starobystrická 294/73 900 28 ZálesieRevízia elektrospotrebičov pre HKS Letis290.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000476552024-05-27ŠVPS SR35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava-Ružinovkancelárske potreby6381.68Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000475912024-05-27ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka MVDr.Chudý454.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000475892024-05-27ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince41.80Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000477482024-05-28ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaDodanie a montáž umývačky riadu852.30Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000477512024-05-28ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena matracov a ich osadenie blok A2111.04Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000480502024-05-31ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaDodanie a montáž záclon s príslušenstvom1046.36Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000480512024-05-31ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena spotrebičov kuch.linka B 2171307.52Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000480522024-05-31ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena kuchynskej linky B 2173936.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000480532024-05-31ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýmena vstupných hliníkových dverí blok B7106.04Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000480852024-05-31ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Mgr.Harmat724.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000483082024-06-04ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka77.61Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000483382024-06-04ŠVPS SR47229306 elpservis, s.r.o. Ul. 8. Mája 266 028 01 BrezovicaVýmena poškodenej automatiky horáka2898.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000483622024-06-04ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická29.35Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000482022024-06-03ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská ĽupčaPreklad listu zo SJ do RJ18.64Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000486912024-06-07ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 BratislavaLetenka Mgr.Cimrová565.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000488422024-06-11ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 BratislavaLetenka MVDr.Frič570.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000490182024-06-12ŠVPS SR44801777 TOWDY s. r. o. Planckova 4 851 01 Bratislavatonery do multif.zariadení2922.00Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000490752024-06-12ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaVýroba a montáž kancelárskeho stola531.60Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ
10000490992024-06-13ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 BratislavaDodávka a inštalácia tlakového ohrievača332.40Ing.Mgr.Juraj Bučko,riaditeľ


Faktúry v aktuálnom roku

Číslo faktúryDátum úhradyDátum doručeniaObjednáveľDodávateľPredmetUhradena suma s DPHIdentifikacia objednavkyZmluva
4651000222024-01-102024-01-05ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 01/202488.20
4651000212024-01-102024-01-05ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 01/202454.80
4651000202024-01-102024-01-05ŠVPS SR50020188 TERNO real estate s.r.o. Bratská 3 851 01 Bratislava-Petržalkavodné Záhradnícka 1.Q.2024107.5410000097922714000018
4651000162024-01-102024-01-05ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 01/2024 - preddavok1000.0010000096842714000015
4651000442024-01-112024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS174.10
4651000432024-01-112024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS188.30
4651000422024-01-112024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS174.10
4651000412024-01-112024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS188.30
4651000402024-01-112024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS142.10
4651001072024-01-122024-01-09ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty 12/2023 v hodnote 3,90€358.5810000360142714000085
4651001092024-01-122024-01-10ŠVPS SR36172332 LEKOS, s.r.o. Štefana Kukuru 154/14 071 01 Michalovceprenájom telekomun.techniky HKS V.N.598.8010000360632714000011
4651000952024-01-122024-01-09ŠVPS SR31369308 RELIA, spoločnosť s ručenímobmedzeným Trnavská 80 821 02 Bratislavaškolenie ročné zúčtovanie 15.1.2024432.00
4651000942024-01-122024-01-09ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 738.36
4651000982024-01-122024-01-09ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislavazoznam kategor.dietetických potravín5.83
4651000972024-01-122024-01-09ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislavazoznam kategorizovaných liekov23.10
4651000962024-01-122024-01-09ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislavazoznam kategor.zdravotníckych pomôcok24.20
4651001052024-01-122024-01-09ŠVPS SR48847488 Svaz vinařů České republiky, z. s. Žižkovská 1230 691 02 Velké Bíloviceročné predplatné časopis Vinařský obzor34.00
4651000912024-01-122024-01-08ŠVPS SR51108178 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina"publikácia""Čo má vedieť mzdová účtovníčka"""81.60
4651001062024-01-122024-01-09ŠVPS SRČENIEK112022 SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mestointernet 01/2024594.0010000100532714000020
4651001082024-01-122024-01-09ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€5940.0310000360142714000085
4651001452024-01-152024-01-11ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Vesklinické vyšetrenie služobného psa165.90
4651001932024-01-182024-01-15ŠVPS SR35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislavakalové ponorné čerpadlo RURIS AQUA35217.99
4651002062024-01-182024-01-15ŠVPS SR31321828 TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava-Ružinovúhrada trov konania70.00
4651002022024-01-182024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651002012024-01-182024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651001892024-01-182024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651001882024-01-182024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651001782024-01-182024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných231.00
4651002112024-01-182024-01-15ŠVPS SR30958300 JUDr. Norbert Horváth, advokát Slnečná 2 924 01 Galantaúhrada trov konania1293.91
4651002032024-01-182024-01-15ŠVPS SR35905832 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r. o. Panenská 6 811 03 Bratislavaúhrada trov konania658.26
4651002362024-01-192024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651002402024-01-192024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023442.90
4651002422024-01-192024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651002432024-01-192024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023442.90
4651002452024-01-192024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023378.40
4651002252024-01-192024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR264.00
4651001682024-01-192024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651001612024-01-192024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR98.80
4651001602024-01-192024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR179.20
4651002272024-01-192024-01-16ŠVPS SR00397865 Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava-Staré Mestonájom Botanická 01/2024363.11
4651002282024-01-192024-01-16ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 7494.84
4651000922024-01-192024-01-08ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie DOMINANT 02/24 - 02/252732.22
4651000102024-01-192024-01-03ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 63422.18
4651001442024-01-192024-01-10ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavaprenájom HKS Č.n.T. 01-03/2024419.4910000361142714000087
4651002462024-01-222024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651002852024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných269.50
4651002832024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných308.00
4651003282024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202391.20
4651003272024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023159.90
4651003262024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023192.40
4651003252024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR138.60
4651003242024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR291.50
4651003232024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR219.80
4651003222024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR161.30
4651003212024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných820.00
4651003202024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1788.00
4651003192024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných935.00
4651003182024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1099.00
4651003162024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných697.00
4651003152024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651003302024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651003312024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023210.30
4651003042024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023338.70
4651003322024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202319.00
4651003332024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003032024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023165.60
4651003022024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023482.60
4651003012024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651003002024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023264.60
4651002992024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023192.40
4651003342024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651002892024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných38.50
4651003442024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných287.00
4651003432024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných410.00
4651003422024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných41.00
4651003382024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS364.60
4651003372024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS364.60
4651002542024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651002552024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651002562024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651002572024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1107.00
4651002582024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR193.80
4651002592024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003102024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003092024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003082024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003072024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR324.00
4651003062024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR161.30
4651003052024-01-242024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023257.50
4651003292024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202388.70
4651002632024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov438.00
4651003492024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných369.00
4651003502024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1558.00
4651003482024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1468.00
4651003472024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných123.00
4651003462024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3231.00
4651003452024-01-242024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných246.00
4651002522024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651002512024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023264.60
4651002482024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651002382024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných33.00
4651002372024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651001902024-01-242024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR610.40
4651002532024-01-242024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1435.00
4651002712024-01-242024-01-18ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Dudince 01/2024 opakované dodanie101.0010000367182714000088
4651002702024-01-242024-01-18ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 01/2024 opakované dodanie62.0010000367182714000088
4651003112024-01-242024-01-22ŠVPS SR30810710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 810 05 Bratislava-Staré Mestovestníky 01-12/2024148.20
4651002682024-01-242024-01-18ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka 01/202482.681000035653
4651001712024-01-252024-01-11ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricadobropis Slovenská pošta-15.66
4651001352024-01-262024-01-10ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 12/23 Botanická48.5810000097682714000027
4651002292024-01-262024-01-16ŠVPS SR37903179 Mgr. Pavol Krišpinský 422 038 11 Belá-Duliceúhrada trov konania51.25
4651001102024-01-262024-01-10ŠVPS SR00191396 Medzičilizie, a.s. 329 930 08 Čiližská Radvaňkŕdle nosníc vakcína1864.5010000360712714000061
4651000112024-01-262024-01-03ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Veslieky pre služobného psa48.00
4651002662024-01-262024-01-18ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - AirportBratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprevádzkové náklady HKS Letisko 12/2023954.0710000100592714000033
4651000902024-01-262024-01-08ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - AirportBratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprenájom priestorov HKS Letisko 12/2023424.6310000100592714000033
4651004072024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651004082024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1570.00
4651004092024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651004102024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných41.00
4651004112024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4166.00
4651004122024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných410.00
4651004132024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651004142024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR170.80
4651004212024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR379.60
4651004202024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202358.70
4651004152024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651004162024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR89.60
4651004172024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023240.30
4651004182024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023189.90
4651004192024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023105.60
4651004062024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely10.00
4651003822024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023401.40
4651003802024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651003792024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov78.00
4651003782024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2456.00
4651003772024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných115.00
4651003762024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely103.00
4651003742024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651003982024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov12.00
4651003992024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov12.00
4651004002024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov20.00
4651004012024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov24.00
4651004022024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651004032024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov24.00
4651004042024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651004052024-01-262024-01-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov66.00
4651003942024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR125.20
4651003952024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR125.20
4651003962024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR290.00
4651003932024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR291.50
4651003922024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR291.50
4651003912024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003902024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202358.70
4651003892024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202319.00
4651003882024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023270.30
4651003712024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651003722024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS121.20
4651003702024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651003732024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných38.50
4651003832024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202319.00
4651003842024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202391.20
4651003852024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202391.20
4651003862024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202393.00
4651003872024-01-262024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023308.40
4651003642024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003652024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003662024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651003672024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023235.80
4651003682024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023208.90
4651003692024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023442.90
4651003632024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR170.80
4651003622024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651003612024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651001252024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651002912024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651001912024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651003552024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1189.00
4651003562024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1510.00
4651003572024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných574.00
4651003582024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných615.00
4651003592024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných41.00
4651003602024-01-262024-01-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných205.00
4651002842024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných308.00
4651003362024-01-262024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely201.50
4651003172024-01-262024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1845.00
4651002932024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651002902024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola164.00
4651002882024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných22.00
4651002872024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných236.50
4651003352024-01-262024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651002862024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných143.00
4651002822024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651002812024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1540.00
4651002802024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných41.00
4651002792024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných222.00
4651002782024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4150.00
4651002772024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných574.00
4651002762024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2705.00
4651002622024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných845.00
4651002752024-01-262024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2297.00
4651002602024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných33.00
4651002642024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota111.60
4651002502024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3690.00
4651002492024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1435.00
4651002472024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3723.00
4651002442024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1681.00
4651002412024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných49.50
4651002392024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651002322024-01-262024-01-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely799.50
4651002122024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá79.00
4651002102024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných33.00
4651002092024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651002082024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných214.50
4651001922024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651000712024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651001822024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1764.00
4651001812024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3723.00
4651001802024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných517.00
4651001792024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1496.00
4651001772024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných38.50
4651001762024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných992.60
4651001752024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných88.00
4651001742024-01-262024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných836.00
4651001672024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota297.60
4651001662024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR193.80
4651001652024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023189.90
4651001642024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2026.00
4651001632024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných740.00
4651001622024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4269.00
4651001592024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných528.00
4651001292024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651001282024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota297.60
4651001262024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota446.40
4651001242024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651001232024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651001222024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651001212024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651001202024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov12.00
4651001192024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov18.00
4651001182024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov1260.00
4651001172024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných165.00
4651001162024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných148.50
4651001042024-01-262024-01-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651001032024-01-262024-01-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných38.50
4651001022024-01-262024-01-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných369.00
4651001012024-01-262024-01-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely10.00
4651001002024-01-262024-01-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651000992024-01-262024-01-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov816.00
4651000892024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651000572024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely31.00
4651000562024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely41.00
4651000552024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely165.00
4651000542024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín*trichinely248.00
4651000532024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651000512024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely108.50
4651000502024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely355.00
4651000292024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných5767.00
4651000282024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2586.00
4651000272024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely374.50
4651000262024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely77.50
4651000252024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely51.00
4651000242024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely87.50
4651000232024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651000142024-01-262024-01-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651000072024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651000042024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2788.00
4651000032024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651002332024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných247.50
4651002342024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných528.00
4651002352024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných192.50
4651002652024-01-262024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka50.00
4651000872024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota177.50
4651000882024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651001122024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR46.80
4651002312024-01-262024-01-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných5.50
4651002262024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR4166.00
4651002242024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651002232024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR608.40
4651002222024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1707.00
4651002212024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1271.00
4651002202024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4521.00
4651002192024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1239.00
4651002182024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných657.00
4651002172024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných451.00
4651001562024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR306.00
4651001552024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR634.40
4651001542024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR281.20
4651001532024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651001522024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651001512024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely56.50
4651001502024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651001492024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely77.50
4651001482024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely46.50
4651001472024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651001462024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných154.00
4651001432024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4847.00
4651001412024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3224.00
4651001402024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2547.00
4651001382024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných5652.00
4651001362024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných5087.00
4651001342024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2111.00
4651001332024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4421.00
4651001322024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných238.00
4651001302024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola239.00
4651001152024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR678.80
4651001142024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3691.60
4651001132024-01-262024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR6032.80
4651000592024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR124.80
4651000582024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR165.00
4651000302024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR224.40
4651000312024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR40.50
4651000322024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651000342024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov30.00
4651000352024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov150.00
4651000362024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota818.40
4651000372024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota1562.40
4651000382024-01-262024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné148.00
4651000862024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota632.40
4651000852024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota632.40
4651000842024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota446.40
4651000832024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota1153.20
4651000822024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota706.80
4651000812024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota37.20
4651000012024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR225.00
4651000022024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1025.60
4651000802024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota1376.40
4651000122024-01-262024-01-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1889.20
4651000052024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR125.20
4651000062024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651000082024-01-262024-01-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR275.60
4651002162024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3562.00
4651002042024-01-262024-01-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR296.40
4651001582024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR130.00
4651001572024-01-262024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5152.50
4651000792024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota892.80
4651000762024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1157.00
4651000752024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1858.00
4651000742024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3093.00
4651000732024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651000722024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651000692024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR192.40
4651000682024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1104.00
4651000672024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR271.60
4651000662024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR18.00
4651000652024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1207.20
4651000642024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR31.20
4651000632024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR255.60
4651000622024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR424.40
4651000612024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR4182.00
4651000602024-01-262024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR54.00
4651001952024-01-262024-01-15ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaTV cez internet Botanická 12/20231302.1010000099342714000026
4651001312024-01-262024-01-10ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, DSL, inter. 12/2023241.8810000099272714000022
4651000192024-01-262024-01-05ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavapoplatky-mobilné tel. dátové služby 12/20232634.3910000099312714000021
4651000182024-01-262024-01-05ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaICT služby - manažment mobilných zariadení291.5610000262222714000074
4651000172024-01-262024-01-05ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, DSL, inter. 12/2023147.1010000099272714000022
4651002692024-01-262024-01-18ŠVPS SR43786723 Martin Hollý 563 900 32 Borinkavýcvik služobných psov 12/2023345.00
4651002672024-01-262024-01-18ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 1.1.-31.12.2023 - vyúčtovacia682.0410000098512714000009
4651001992024-01-262024-01-15ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Botanická 1.12.-31.12.2023 vyúčtovacia38627.4810000098522714000008
4651003122024-01-262024-01-22ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavapoplatok za vystavenie faktúr v papier.forme33.00
4651002722024-01-262024-01-18ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavavodné stočné Botanická 12/23 vyúčtovacia804.4210000098732714000017
4651002302024-01-262024-01-16ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavavodné stočné Modra 10.7.2023 - 9.1.202441.9010000098712714000016
4651001422024-01-262024-01-10ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Botanická 12/2023 - vyúčtovacia399.6410000098732714000017
4651001392024-01-262024-01-10ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Modra 12/2023 - vyúčtovacia31.0610000098712714000016
4651001272024-01-262024-01-10ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavavodné HKS Č.n.T. 07-12/20233.91
4651000452024-01-262024-01-08ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavastočné HKS Č.n.T. 07-12/20232.42
4651000522024-01-262024-01-08ŠVPS SR31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o. Dolnozemská 7 851 04 Bratislava-Petržalkaservisná prehliadka Crafter BT-923ET558.251000032031
4651003532024-01-262024-01-23ŠVPS SR36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislavaškolenie online 31.1.2024 Kojnok96.00
4651000092024-01-262024-01-03ŠVPS SR36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8 929 01 Dunajská Stredaservisná služba za bežný kvartál489.6010000098682714000025
4651001942024-01-262024-01-15ŠVPS SR46823581 Slávka Ficíková VEAN Puškinova 3 066 01 Humennéupratovacie a čist.služby HKS V.N. 12/2023900.0010000098552714000028
4651002002024-01-262024-01-15ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčmesačná kontrola EPS 12/2023120.00
4651001982024-01-262024-01-15ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricazberné jazdy 12/2023405.6010000100482714000034
4651002742024-01-262024-01-18ŠVPS SR45663211 TaXaPa, s. r. o. Staré Grunty 26F 841 04 Bratislava - Karlova Vespráce na projekte eGOV 12/202310728.4810000189972714000068
4651002732024-01-262024-01-18ŠVPS SR45663211 TaXaPa, s. r. o. Staré Grunty 26F 841 04 Bratislava - Karlova Vespráce na projekte DATA 12/202310728.4810000189962714000069
4651000492024-01-262024-01-08ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 12/2023 - nedoplatok227.8610000096842714000015
4651000482024-01-262024-01-08ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 12/2023 - nedoplatok1244.7310000096842714000015
4651000472024-01-262024-01-08ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 12/2023 - nedoplatok33.0610000096842714000015
4651001962024-01-262024-01-15ŠVPS SR31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilinafinančný spravodajca 202332.03
4651003512024-01-262024-01-23ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 17.-18.1.2024 Štepková771.001000036432
4651000932024-01-262024-01-09ŠVPS SR36532231 NETsystems, a.s. Kmeťkova 5 949 01 Nitraservisné práce 12/20231620.0010000103192714000014
4651001972024-01-262024-01-15ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 Bratislavamesačná kontrola EPS 12/202378.00
4651001722024-01-262024-01-11ŠVPS SR33154228 Edita Kočiová DITA Hlavná 9 076 43 Čierna nad Tisouupratovacie služby HKS Č.n.T. 12/2023222.6010000099212714000030
4651003542024-01-262024-01-23ŠVPS SR31411045 CWS Slovensko, s. r. o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava-Devínska Nová Vesnájom rohože 01/202443.7310000113822714000047
4651004272024-01-312024-01-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných615.00
4651004262024-01-312024-01-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných214.00
4651004252024-01-312024-01-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651004242024-01-312024-01-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS93.60
4651004232024-01-312024-01-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS218.00
4651002922024-01-312024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651004292024-02-012024-01-30ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavapríprava a vykonanie STK+EK BL-562RO127.50
4651004282024-02-012024-01-30ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavapríprava a vykonanie STK+EK BL-561RO127.50
4651004332024-02-012024-01-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR125.20
4651004322024-02-012024-01-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651004312024-02-012024-01-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023270.30
4651004302024-02-012024-01-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651004362024-02-012024-01-30ŠVPS SR50710788 VET BAR CATERING s.r.o. Ortáše 12 044 44 Ploskéceloslovenská porada riaditeľov 19.1.2024486.391000036206
4651004372024-02-012024-01-30ŠVPS SR47738600 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 Bratislavavýmena pohonu Marantec - brána hangár ŠVPS1356.001000037139
4651004412024-02-022024-01-31ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 7590.30
4651004482024-02-022024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR74.00
4651004472024-02-022024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR1702.00
4651004462024-02-022024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR111.00
4651004452024-02-022024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS105.80
4651004442024-02-022024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinovýústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných845.00
4651004392024-02-022024-01-31ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 BratislavaVestník Ministerstva zdravotníctva SR 202492.40
4651004422024-02-022024-01-31ŠVPS SR31570895 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11 965 01 Žiar nad Hronomkrmivo pre služobných psov - konzervy147.26
4651004402024-02-022024-01-31ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnychlekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Severubytovanie dňa 18.-19.1.2024 pre 5 osôb207.00
4651004512024-02-062024-02-01ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 23.-26.1.2024 Prof.Bíreš675.001000036383
4651004982024-02-062024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných123.00
4651004972024-02-062024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných143.00
4651004642024-02-062024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651003752024-02-062024-01-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR750.00
4651003412024-02-062024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR6.00
4651003402024-02-062024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651003142024-02-062024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR58.00
4651003132024-02-062024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR468.00
4651002982024-02-062024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651002972024-02-062024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR157.60
4651002962024-02-062024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR31.20
4651002952024-02-062024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR296.80
4651002612024-02-062024-01-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR525.60
4651004492024-02-062024-02-01ŠVPS SR45930546 BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. Padlých hrdinov 60 821 06 Bratislavakniha Zákon o štátnej službe 70.52
4651004672024-02-062024-02-01ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavael.energia HKS Č.n.T. 01/202442.002714000094
4651004382024-02-062024-01-31ŠVPS SR44563485 EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Jarošova 1 831 03 Bratislavakreditačný poplatok 01-12/2024156.002714000036
4651004542024-02-062024-02-01ŠVPS SR35978643 PRK Partners s. r. o. Suché Mýto 1 811 03 Bratislava-Staré Mestotrovy konania819.62
4651004532024-02-062024-02-01ŠVPS SR35978643 PRK Partners s. r. o. Suché Mýto 1 811 03 Bratislava-Staré Mestotrovy konania1133.07
4651004632024-02-062024-02-01ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania105.00
4651004622024-02-062024-02-01ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania35.00
4651004562024-02-062024-02-01ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania1663.63
4651004552024-02-062024-02-01ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania1337.50
4651004502024-02-062024-02-01ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO deratizácia - boxy maxi - otrava1630.801000037138
4651004522024-02-062024-02-01ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 22.-23.1.2024 MVDr.Chudý712.001000036511
4651005622024-02-072024-02-07ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIdobropis el.energia HKS Letisko 01-04/2024-273.41
4651004862024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3109.00
4651004872024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4269.00
4651004882024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka463.40
4651004932024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínCK Ukrajina - 527108.10
4651004992024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651005002024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4440.00
4651005012024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1978.00
4651005022024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3977.00
4651005052024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202391.20
4651005102024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných165.00
4651005112024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1347.00
4651005122024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1599.00
4651005152024-02-072024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR242.50
4651004852024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4842.00
4651004842024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných9721.00
4651004832024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1356.00
4651004822024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4380.00
4651004782024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651004772024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202330.00
4651004762024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023135.60
4651004752024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651004742024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651004732024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651004722024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651004712024-02-072024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov34.00
4651004702024-02-072024-02-01ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Modra 01/2024 opakované dodanie262.002714000093
4651004692024-02-072024-02-01ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 01/2024 opakované dodanie430.002714000093
4651005592024-02-072024-02-07ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavadobropis el.energia HKS Č.n.T. 01-12/2024-164.90
4651005272024-02-082024-02-06ŠVPS SR50288334 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava-Petržalkaškolenie 31.1.2024 Mgr.Kojnok96.00
4651005132024-02-082024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota816.50
4651004792024-02-082024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných143.00
4651004802024-02-082024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných49.50
4651004922024-02-082024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota603.50
4651004812024-02-082024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných148.00
4651005212024-02-082024-02-06ŠVPS SR36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystricavodné,stočné Dudince 10/23 - 01/24108.432714000096
4651005222024-02-082024-02-06ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Záhradnícka 01/2024 opakované dodanie770.002714000093
4651005232024-02-082024-02-06ŠVPS SR35730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 811 04 Bratislavaspravodajca pre mzdové účt. a personalistky180.48
4651005192024-02-082024-02-06ŠVPS SR30809673 Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63 840 00 Bratislava-Karlova Vesročný poplatok za akreditáciu 01-12/2024600.00
4651005252024-02-082024-02-06ŠVPS SR31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilinaverejná správa SR-ročný prístup228.00
4651005242024-02-082024-02-06ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 01/2024440.822714000095
4651005202024-02-082024-01-19ŠVPS SR47563460 OVONA, spol. s r.o. Slobody 252/73 962 61 Dobrá Nivakŕdle nosníc vakcína1650.002714000066
4651005262024-02-082024-02-06ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia služobných automobilov2316.06
4651005502024-02-122024-02-07ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 01/24 Botanická36.912714000027
4651005762024-02-122024-02-08ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 01/20245121.532714000085
4651005772024-02-122024-02-08ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 3,90€ - 01/2024280.632714000085
4651005792024-02-122024-02-08ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 01/202485.752714000085
4651005782024-02-122024-02-08ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 01/2024608.032714000085
4651003392024-02-122024-01-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk102.00
4651005632024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota284.00
4651005662024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota603.50
4651005682024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota674.50
4651005712024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota319.50
4651005732024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota355.00
4651005882024-02-122024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota461.50
4651004572024-02-122024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty400.60
4651004582024-02-122024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty23.70
4651004592024-02-122024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651005912024-02-122024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR31.00
4651005902024-02-122024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR20.80
4651005092024-02-122024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá265.00
4651005082024-02-122024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá172.50
4651005072024-02-122024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty82.30
4651005062024-02-122024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty23.70
4651004652024-02-122024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá188.10
4651004612024-02-122024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty114.40
4651004602024-02-122024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá105.80
4651005292024-02-122024-02-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS364.60
4651005032024-02-122024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota994.00
4651005952024-02-122024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651005932024-02-122024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2782.00
4651005922024-02-122024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4464.00
4651005722024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651005702024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651005692024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR138.60
4651005672024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202358.70
4651005512024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023174.20
4651005522024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023308.40
4651005532024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely155.00
4651005542024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely289.00
4651005552024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely77.50
4651005652024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023270.30
4651005562024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov1278.00
4651005572024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov1284.00
4651005642024-02-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651005412024-02-122024-02-07ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Modra 02/2024 opakované dodanie262.002714000093
4651005422024-02-122024-02-07ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 02/2024 opakované dodanie430.002714000093
4651005432024-02-122024-02-07ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Záhradnícka 02/2024 opakované dodanie770.002714000093
4651005462024-02-122024-02-07ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Botanická 01/2024 - vyúčtovacia417.192714000099
4651005452024-02-122024-02-07ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Modra 01/2024 - vyúčtovacia33.762714000089
4651005802024-02-122024-02-08ŠVPS SR44801777 TOWDY s. r. o. Planckova 4 851 01 Bratislavatašky papierové s logom ŠVPS336.001000037079
4651005812024-02-122024-02-08ŠVPS SR35978643 PRK Partners s. r. o. Suché Mýto 1 811 03 Bratislava-Staré Mestotrovy konania607.56
4651005832024-02-122024-02-08ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania70.00
4651005822024-02-122024-02-08ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania835.48
4651005482024-02-122024-02-07ŠVPS SR46823581 Slávka Ficíková VEAN Puškinova 3 066 01 Humennéupratovacie a čist.služby HKS V.N. 01/2024900.002714000090
4651005472024-02-122024-02-07ŠVPS SR31440398 DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámkyspráva registratúry 01/2024475.202714000024
4651005352024-02-122024-02-07ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická 01/202498.751000036072
4651005342024-02-122024-02-07ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka 01/202442.251000035648
4651005332024-02-122024-02-06ŠVPS SR45538557 Babičkin dvor, a.s. J. Kráľa 2661 990 01 Veľký Krtíškŕdle nosníc vakcína3432.002714000060
4651005322024-02-122024-02-06ŠVPS SR45538557 Babičkin dvor, a.s. J. Kráľa 2661 990 01 Veľký Krtíškŕdle nosníc vakcína1460.252714000060
4651005312024-02-122024-02-06ŠVPS SR45538557 Babičkin dvor, a.s. J. Kráľa 2661 990 01 Veľký Krtíškŕdle nosníc vakcína2574.002714000060
4651005302024-02-122024-02-06ŠVPS SR45538557 Babičkin dvor, a.s. J. Kráľa 2661 990 01 Veľký Krtíškŕdle nosníc vakcína3060.752714000060
4651005362024-02-122024-02-07ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 02/2024 - opakované dodanie1000.002714000088
4651005372024-02-122024-02-07ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Dudince 02/2024 opakované dodanie101.002714000088
4651005382024-02-122024-02-07ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 02/2024 opakované dodanie62.002714000088
4651005392024-02-122024-02-07ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 01/2023 - vyúčtovacia348.732714000088
4651005402024-02-122024-02-07ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 01/2024 - vyúčtovacia3129.682714000088
4651005442024-02-122024-02-07ŠVPS SR36532231 NETsystems, a.s. Kmeťkova 5 949 01 Nitraservisné práce 01/20241620.002714000014
4651005492024-02-122024-02-07ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 01/24 Záhradnícka16.222714000027
4651005742024-02-152024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty589.50
4651006462024-02-152024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2921.00
4651006452024-02-152024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651006442024-02-152024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2458.00
4651006232024-02-152024-02-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota745.50
4651006212024-02-152024-02-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651004902024-02-152024-02-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka463.40
4651000132024-02-152024-01-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651006102024-02-152024-02-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651006332024-02-162024-02-13ŠVPS SR31570895 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11 965 01 Žiar nad Hronomkrmivo pre služobných psov - konzervy203.38
4651006352024-02-162024-02-13ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Botanická 1.1.-31.1.2024 - vyúčtovacia9314.452714000092
4651006362024-02-162024-02-13ŠVPS SR35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 Rovinkahavária strechy-prepojovacia chodba ŠVPS9549.241000037585
4651006412024-02-192024-02-14ŠVPS SR44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinovservis multif.zariadenia Canon c256i 265.881000037715
4651006432024-02-192024-02-14ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 02/2024440.822714000095
4651006422024-02-192024-02-14ŠVPS SR42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63 974 01 Banská Bystricaprevádzkové náklady HKS V.N. 4.štvrťrok1587.062714000098
4651006522024-02-192024-02-15ŠVPS SR35732431 DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava-Nové Mestotlačivá - protokoly o odbere vzorky3720.001000036402
4651006542024-02-192024-02-15ŠVPS SR44801777 TOWDY s. r. o. Planckova 4 851 01 Bratislavatonery do multifunkč.zariadení2063.401000038739
4651006512024-02-192024-02-15ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryprenájom plynové fľaše 29.-31.1.202457.09
4651006532024-02-192024-02-15ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Vesklinické vyšetrenie služobného psa + lieky144.90
4651006552024-02-192024-02-15ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka 19.-21.2.2024 MVDr.Chudý758.001000038870
4651007022024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2494.00
4651007032024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2633.00
4651007042024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4541.00
4651007052024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4629.00
4651007062024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov78.00
4651007072024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651007082024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov78.00
4651007092024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov36.00
4651007102024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov18.00
4651007112024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov78.00
4651007122024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651007132024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651007142024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651007152024-02-192024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651006632024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných33.00
4651006622024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2059.00
4651006612024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných972.00
4651006602024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných527.00
4651006592024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných8364.00
4651006582024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651006572024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651006562024-02-192024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651006502024-02-192024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota248.50
4651006492024-02-192024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota106.50
4651006482024-02-192024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651006472024-02-192024-02-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely31.00
4651005602024-02-192024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka553.40
4651002942024-02-192024-01-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka50.00
4651001732024-02-192024-01-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka100.00
4651001702024-02-192024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651001692024-02-192024-01-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka50.00
4651006752024-02-202024-02-16ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavael.energia HKS Č.n.T. 02/202442.002714000094
4651006772024-02-202024-02-16ŠVPS SR45641242 Drogéria u Kovára s. r. o. Kuklovská 2 841 04 Bratislavazásobníky na papierové utierky ZZ maxi55.001000038566
4651006762024-02-202024-02-16ŠVPS SR45641242 Drogéria u Kovára s. r. o. Kuklovská 2 841 04 Bratislavapapierové utierky a toaletný papier1597.401000038565
4651006782024-02-202024-02-16ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčštvrťročná kontrola EPS 1.Q.2024228.00
4651006822024-02-202024-02-16ŠVPS SR00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mestopoplatok za odvoz odpadu Záh. 1.splátka280.42
4651006812024-02-202024-02-16ŠVPS SR00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mestopoplatok za odvoz odpadu Bot. 1.splátka2264.95
4651006732024-02-202024-02-16ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Vesklinické vyšetrenie služobného psa + lieky18.00
4651006802024-02-202024-02-16ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka 19.-21.2.2024 Mgr.Cimrová769.001000039009
4651006792024-02-202024-02-16ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka 19.-21.2.2024 Ing.Štepková769.001000039008
4651006982024-02-202024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka400.00
4651001112024-02-202024-01-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka100.00
4651007272024-02-212024-02-19ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryplynové fľaše CO21439.67
4651006992024-02-212024-02-19ŠVPS SR47091363 Perfect Solutions, s. r. o. Palkovičova 3 821 08 Bratislava-Ružinovpodporné aktivity projektov. riadenia 01/20249600.002714000013
4651007312024-02-212024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651007302024-02-212024-01-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka100.00
4651007202024-02-212024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely217.00
4651007192024-02-212024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov15.50
4651007182024-02-212024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov20.00
4651007172024-02-212024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651007162024-02-212024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov384.00
4651006872024-02-212024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1461.00
4651006862024-02-212024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1337.00
4651006852024-02-212024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1715.00
4651006842024-02-212024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3690.00
4651006832024-02-212024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651006712024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651006702024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651006692024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota532.50
4651006682024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651006672024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651006662024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651006652024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651006642024-02-212024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2964.00
4651006382024-02-212024-02-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR161.20
4651006372024-02-212024-02-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR306.80
4651006282024-02-212024-02-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR7740.00
4651006262024-02-212024-02-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR223.60
4651006012024-02-212024-02-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR150.80
4651006002024-02-212024-02-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR330.80
4651000782024-02-212024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka50.00
4651000772024-02-212024-01-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka50.00
4651000392024-02-212024-01-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka100.00
4651007292024-02-212024-02-19ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryplynové fľaše CO2 - vtáčia chrípka3404.29
4651007282024-02-212024-02-19ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryplynové fľaše CO2 - vtáčia chrípka796.50
4651007362024-02-222024-02-20ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprenájom priestorov HKS Letisko 01/2024469.702714000097
4651007252024-02-222024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné154.00
4651007242024-02-222024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota77.00
4651007232024-02-222024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota112.50
4651007222024-02-222024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651007012024-02-222024-02-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651006742024-02-222024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné219.00
4651006722024-02-222024-02-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651006322024-02-222024-02-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá415.40
4651006022024-02-222024-02-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá559.70
4651005862024-02-222024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651005852024-02-222024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá130.00
4651005842024-02-222024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá415.40
4651005752024-02-222024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá130.00
4651007352024-02-222024-02-20ŠVPS SR36054127 PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. Cesta pod hradovou 13/A 041 77 Košicekrmivo pre služobných psov Adult 13 kg214.801000038649
4651007342024-02-222024-02-20ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 76153.86
4651007332024-02-222024-02-20ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 64406.84
4651007402024-02-222024-02-20ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 13.-14.2.2024 MVDr.Chudý764.001000037656
4651007392024-02-222024-02-20ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 30.-31.1.2024 Mgr.Cimrová760.001000037578
4651007382024-02-222024-02-20ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 5.-6.2.2024 MVDr.Janiuk734.001000037719
4651007372024-02-222024-02-20ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 30.-31.1.2024 Ing.Štepková760.001000037577
4651007412024-02-232024-02-20ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryplynové fľaše CO2 - vtáčia chrípka2444.62
4651007492024-02-232024-02-21ŠVPS SR31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislavazákonník práce - aktualizácia k 1.2.2024198.06
4651007422024-02-232024-02-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1671.00
4651006302024-02-232024-02-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651007002024-02-232024-02-19ŠVPS SR53124324 All Clim s. r. o. Na Vŕšku 388/24 919 51 Špačincevýmena klimat.zariadení 2.etapa DaUZ Dudince6008.441000036013
4651007432024-02-232024-02-21ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 Malackyoprava stien chodby v budove ŠVPS6000.001000039562
4651007552024-02-262024-02-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1796.00
4651007542024-02-262024-02-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných912.00
4651007522024-02-262024-02-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1634.00
4651007482024-02-262024-02-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné290.00
4651007472024-02-262024-02-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651007462024-02-262024-02-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651007512024-02-262024-02-22ŠVPS SR11636653 "Ing. Pavol Regina - ""REGINA""" Hattalova 12 831 03 Bratislava-Nové Mestopečiatka Trodat 5480 a podušky do pečiatok169.57
4651007682024-02-272024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1517.00
4651007672024-02-272024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1758.00
4651007662024-02-272024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných3537.00
4651007652024-02-272024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4469.00
4651006962024-02-272024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2394.00
4651007562024-02-282024-02-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651007882024-02-292024-02-27ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 7772.98
4651008042024-02-292024-02-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651008032024-02-292024-02-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651007872024-02-292024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely180.50
4651007852024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023130.40
4651007842024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR170.80
4651007822024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651007812024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651007782024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely108.50
4651007742024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1469.00
4651007732024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných994.00
4651007722024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných410.00
4651007712024-02-292024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2486.00
4651007612024-02-292024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá64.00
4651007602024-02-292024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá415.40
4651007502024-02-292024-02-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty23.70
4651006952024-02-292024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty400.60
4651006942024-02-292024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá81.70
4651007702024-02-292024-02-26ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia služ. automobilov - vtáčia chrípka1398.421000039779
4651007692024-02-292024-02-26ŠVPS SR33154228 Edita Kočiová DITA Hlavná 9 076 43 Čierna nad Tisouupratovacie služby HKS Č.n.T. 10/2023222.602714000091
4651007892024-02-292024-02-27ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprevádzkové náklady HKS Letisko 01/2024593.952714000097
4651008712024-03-012024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela morky374.40
4651008692024-03-012024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery31.20
4651008672024-03-012024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery45.10
4651000152024-03-012024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery31.20
4651004662024-03-012024-02-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc18.00
4651007832024-03-012024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR859.20
4651007802024-03-012024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR218.40
4651007632024-03-012024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR57.20
4651008162024-03-042024-02-29ŠVPS SR00319902 Mesto Dudince Okružná 3 962 71 Dudincedaň z nehnuteľností Dudince 1.splátka 2024449.51
4651008152024-03-042024-02-29ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia služ. automobilov - vtáčia chrípka1398.421000040306
4651008102024-03-042024-02-28ŠVPS SR31570895 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11 965 01 Žiar nad Hronomkrmivo pre služobných psov - konzervy187.63
4651008142024-03-042024-02-29ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka 3.-5.3.2024 Prof.Bíreš750.001000040308
4651008132024-03-042024-02-29ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka 10.-13.3.2024 Prof.Bíreš610.001000039980
4651008012024-03-042024-02-27ŠVPS SR35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 Rovinkahavarijný stav-zateplenie strešného plášťa8377.801000039644
4651000332024-03-042024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle187.20
4651000702024-03-042024-02-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle187.20
4651009072024-03-042024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc46.80
4651009082024-03-042024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc46.80
4651009092024-03-042024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela morky62.40
4651008332024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných189.00
4651008322024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných453.00
4651008202024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651008222024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651008232024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651008242024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1020.00
4651008252024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR303.60
4651008262024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651008272024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651008282024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných107.00
4651008292024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 20237540.00
4651008302024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných280.00
4651008312024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 20231258.00
4651008662024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných99.00
4651008652024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných44.00
4651008642024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných313.50
4651008612024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1606.00
4651008602024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1039.50
4651008592024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných236.50
4651008572024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov20.00
4651008482024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov762.00
4651008492024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov264.00
4651008502024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov432.00
4651008512024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných423.50
4651008522024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov78.00
4651008532024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651008542024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely77.50
4651008552024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651008562024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných104.50
4651008472024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1068.00
4651008462024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných337.00
4651008452024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných722.00
4651008442024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných533.00
4651008432024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných452.00
4651008422024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných296.00
4651008412024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1068.00
4651008402024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných935.00
4651008392024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2639.00
4651008372024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných403.00
4651008342024-03-042024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1482.00
4651008122024-03-042024-02-28ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Severubytovanie dňa 12.-14.2.2024 pre 5 osôb414.001000038186
4651008112024-03-042024-02-28ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Severubytovanie dňa 7.-9.2.2024 pre 3 osoby256.981000037833
4651008082024-03-042024-02-28ŠVPS SR42337402 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 951 41 Lužiankyškolenie - klasifikácia hospodárskych zvierat166.00
4651008072024-03-042024-02-28ŠVPS SR42337402 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 951 41 Lužiankyškolenie - klasifikácia hospodárskych zvierat166.00
4651008022024-03-042024-02-27ŠVPS SR44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinovoprava multif.zariadenia Canon iRA 3822i72.001000039290
4651008092024-03-042024-02-28ŠVPS SR31323375 SVING GASTRO, spol. s r.o. Turbínová 1 831 04 Bratislavagastrozariadenie818.61
4651008732024-03-052024-03-01ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Botanická 02/2024 - vyúčtovacia391.542714000099
4651008762024-03-052024-03-01ŠVPS SR31440398 DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámkyspráva registratúry 02/2024512.642714000024
4651009012024-03-052024-03-01ŠVPS SR34144790 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Winterova 29 921 29 Piešťanyubytovanie 21.3.2024 MVDr.Pokorný115.00
4651008842024-03-052024-03-01ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Zíhradnícka 02/2024183.301000038407
4651008832024-03-052024-03-01ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická 02/2024124.021000037162
4651008702024-03-052024-03-01ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská Ľupčapreklad textov zo SJ do RJ52.571000040033
4651008682024-03-052024-03-01ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská Ľupčapreklad textov zo SJ do RJ17.521000038698
4651008722024-03-052024-03-01ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Vesvakcinácia služobného psa235.40
4651008752024-03-052024-03-01ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprenájom priestorov HKS Letisko 02/2024469.702714000097
4651009002024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651008992024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651008982024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely41.00
4651008972024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651008962024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1448.00
4651008952024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2043.00
4651008942024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných707.00
4651008932024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných269.50
4651008922024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1025.00
4651008912024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných11.00
4651008892024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných110.00
4651008862024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651008852024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných242.00
4651008822024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných44.00
4651008812024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných33.00
4651008802024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných551.00
4651008792024-03-052024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných164.00
4651008742024-03-052024-03-01ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Modra 02/2024 - vyúčtovacia31.062714000089
4651009022024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc280.80
4651007972024-03-062024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651007982024-03-062024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651009602024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných763.00
4651009592024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2405.00
4651009582024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2405.00
4651009572024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1133.00
4651009562024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných16.50
4651009522024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných209.00
4651009512024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651009482024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR303.60
4651009452024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651009382024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651009332024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR303.60
4651009302024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola121.20
4651009222024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov18.00
4651009212024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných385.00
4651009202024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651009192024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1167.00
4651009182024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných164.00
4651009162024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1476.00
4651009152024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných123.00
4651009132024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2034.00
4651009122024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných436.00
4651009062024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka371.30
4651009052024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka700.00
4651009042024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle499.20
4651009032024-03-062024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc140.40
4651009532024-03-072024-03-04ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Dudince 03/2024 opakované dodanie101.002714000088
4651008062024-03-072024-02-28ŠVPS SR36531901 BIOVETA SK, spol. s r.o. Kalvária 3 949 01 Nitrabesnota vakcína48549.072714000103
4651008052024-03-072024-02-28ŠVPS SR36531901 BIOVETA SK, spol. s r.o. Kalvária 3 949 01 Nitrabesnota vakcína40564.372714000104
4651009942024-03-072024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651007992024-03-072024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS121.20
4651009172024-03-072024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov28.00
4651009142024-03-072024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela morky31.20
4651007642024-03-072024-02-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651009672024-03-072024-03-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavainternet Dudince a HKS V.N. 02/20242232.002714000086
4651009662024-03-072024-03-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaTV cez internet Botanická,Záhradn 02/20241321.142714000026
4651009652024-03-072024-03-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavapoplatky-mobilné tel. dátové služby 02/20241742.282714000021
4651009642024-03-072024-03-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaICT služby - manažment mobilných zariadení134.402714000074
4651009632024-03-072024-03-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, DSL, inter. 02/2024147.102714000022
4651009622024-03-072024-03-04ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 3,90€ - 02/2024296.222714000085
4651009612024-03-072024-03-04ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 02/20244864.282714000085
4651009552024-03-072024-03-04ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 03/2024 - opakované dodanie1000.002714000088
4651009542024-03-072024-03-04ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 03/2024 - opakované dodanie62.002714000088
4651009732024-03-082024-03-05ŠVPS SR31411045 CWS Slovensko, s. r. o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava-Devínska Nová Vesnájom rohože 02/202448.242714000047
4651009762024-03-082024-03-05ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 78256.60
4651009802024-03-082024-03-05ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Modra 03/2024 - opakované dodanie262.002714000093
4651009792024-03-082024-03-05ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Záhradnícka 03/2024 - opakované dod770.002714000093
4651009782024-03-082024-03-05ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 03/2024 - opakované dodanie430.002714000093
4651009722024-03-082024-03-05ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryprenájom plynové fľaše 1.-18.2.2024629.12
4651009712024-03-082024-03-05ŠVPS SR31323375 SVING GASTRO, spol. s r.o. Turbínová 1 831 04 Bratislavagastrozariadenie - šálky a podšálky100.94
4651009742024-03-082024-03-05ŠVPS SR36532231 NETsystems, a.s. Kmeťkova 5 949 01 Nitraservisné práce 02/20241620.002714000014
4651010062024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá79.00
4651010052024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR573.00
4651010042024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR303.60
4651010032024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných49.50
4651010022024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných451.00
4651010012024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných222.00
4651010002024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1189.00
4651009992024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných779.00
4651009952024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651009932024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651009922024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných231.00
4651009912024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných159.50
4651009902024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1593.00
4651009892024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1965.00
4651009882024-03-082024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1103.00
4651009682024-03-082024-03-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651009752024-03-082024-03-05ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavaslužby Smart Data - teplota serverovne 0187.202714000076
4651009772024-03-082024-03-05ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 4.-5.3.2024 MVDr.Janovíčková750.001000039774
4651009852024-03-112024-03-06ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 02/2024 - vyúčtovacia2867.312714000088
4651009832024-03-112024-03-06ŠVPS SR31321828 TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava-Ružinovtrovy konania70.00
4651010592024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely46.50
4651010642024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010652024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010662024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651010672024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR2911.60
4651010682024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651010722024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651010732024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných739.00
4651010742024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných451.00
4651010752024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných444.00
4651010762024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných806.00
4651010772024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných763.00
4651008172024-03-112024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR168.00
4651008182024-03-112024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR10.40
4651008192024-03-112024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651008212024-03-112024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR119.60
4651008772024-03-112024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR130.00
4651008782024-03-112024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR223.60
4651009392024-03-112024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR41.60
4651009962024-03-112024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR148.80
4651009972024-03-112024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR32.00
4651009982024-03-112024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651010562024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely303.50
4651010582024-03-112024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651010132024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR2811.50
4651010122024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných154.00
4651010142024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných143.00
4651010172024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010182024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010202024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010212024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely293.50
4651010222024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651010242024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1066.00
4651010252024-03-112024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných148.00
4651009872024-03-112024-03-06ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavael.energia HKS Č.n.T. 03/202442.002714000094
4651009822024-03-112024-03-06ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania70.00
4651009812024-03-112024-03-06ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania797.75
4651009862024-03-112024-03-06ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 02/2024 - vyúčtovacia329.892714000088
4651010802024-03-122024-03-12ŠVPS SR00397865 Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava-Staré Mestonájom Botanická 03/2024363.11
4651010262024-03-122024-03-07ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 02/24 Botanická52.322714000027
4651005142024-03-122024-02-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle108.00
4651005282024-03-122024-02-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle144.00
4651005612024-03-122024-02-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle216.00
4651010572024-03-122024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely248.00
4651010852024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023270.30
4651010862024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651010882024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651010892024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely903.50
4651010962024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651011032024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651011022024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651011012024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651011042024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR125.20
4651011002024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR44.00
4651011052024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR125.20
4651010992024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023270.30
4651010982024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 2023165.60
4651010972024-03-122024-03-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínAMR NAP 202349.00
4651010162024-03-122024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR135.20
4651010322024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651010362024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1110.00
4651010342024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1417.20
4651010332024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR89.20
4651010312024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1512.00
4651010152024-03-122024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651010082024-03-122024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2166.00
4651010072024-03-122024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR410.80
4651009702024-03-122024-03-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR16.40
4651009692024-03-122024-03-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR324.00
4651009282024-03-122024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR332.80
4651009262024-03-122024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR10.40
4651009242024-03-122024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2385.10
4651009232024-03-122024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR312.00
4651008902024-03-122024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR249.60
4651010372024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1512.00
4651010382024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných764.00
4651010392024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1199.00
4651010402024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010422024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1334.00
4651010432024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely124.00
4651010442024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651010452024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR183.20
4651010462024-03-122024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS169.00
4651008882024-03-122024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR119.60
4651008872024-03-122024-03-01ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR470.40
4651008632024-03-122024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR223.60
4651008622024-03-122024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651008582024-03-122024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1142.80
4651010522024-03-132024-03-11ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, DSL, inter. 02/2024246.642714000022
4651010782024-03-132024-03-12ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 Malackymalovanie stien a stropu chodby v budove ŠVPS7500.001000039560
4651010482024-03-132024-03-08ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 02/24 Záhradnícka16.222714000027
4651010552024-03-132024-03-11ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 Bratislavaštvrťročná a mesačná kontrola EPS 02/2024164.88
4651010842024-03-132024-03-12ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 65 služobných vozidiel359.87
4651010832024-03-132024-03-12ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 79 služobných vozidiel88.46
4651010812024-03-132024-03-12ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčmesačná kontrola EPS 02/2024120.00
4651010542024-03-132024-03-11ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia služ. automobilov - vtáčia chrípka1398.421000041126
4651010952024-03-132024-03-12ŠVPS SR00143760 Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. P.O.BOX 11 022 04 Čadcapredplatné Skylink 1.5.24 - 31.5.25 Modra118.80
4651010942024-03-132024-03-12ŠVPS SR00143760 Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. P.O.BOX 11 022 04 Čadcapredplatné Skylink 1.5.24 - 31.5.25 Modra118.80
4651010932024-03-132024-03-12ŠVPS SR00143760 Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. P.O.BOX 11 022 04 Čadcapredplatné Skylink 1.5.24 - 31.5.25 Modra118.80
4651010922024-03-132024-03-12ŠVPS SR00143760 Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. P.O.BOX 11 022 04 Čadcapredplatné Skylink 1.5.24 - 31.5.25 Modra118.80
4651010912024-03-132024-03-12ŠVPS SR00143760 Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. P.O.BOX 11 022 04 Čadcapredplatné Skylink 1.5.24 - 31.5.25 Modra118.80
4651010512024-03-132024-03-11ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavavodné stočné Botanická 02/2024 - vyúčtovacia1016.702714000099
4651010492024-03-132024-03-11ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricazberné jazdy 02/2024405.602714000034
4651010502024-03-132024-03-11ŠVPS SR35680202 SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mestointernet 03/2024689.622714000020
4651010792024-03-132024-03-12ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIvstup - LIP / 2 roky - MVDr.Bugoš180.00
4651010822024-03-132024-03-12ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavapoplatok Data Safe Basic - dátové karty605.99
4651011062024-03-142024-03-12ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricapoštovné frankovací stroj5000.00
4651010532024-03-142024-03-11ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryplynové fľaše CO2 - vtáčia chrípka2598.00
4651011142024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov294.00
4651011132024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov396.00
4651011122024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1132.00
4651011112024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR650.10
4651011102024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651011092024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651011082024-03-142024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651010902024-03-152024-03-12ŠVPS SR00143760 Satelitná televízia Skylink, M7 Group S.A. P.O.BOX 11 022 04 Čadcapredplatné Skylink 1.5.24 - 31.5.25 Modra118.80
4651011212024-03-152024-03-13ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 03/2024440.822714000095
4651011222024-03-152024-03-13ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Botanická 1.2.-29.2.2024 - vyúčtovacia5864.652714000092
4651011162024-03-152024-03-13ŠVPS SR31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislavatrestné právo - aktualizácia k 20.2.2024169.17
4651011912024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1346.00
4651011452024-03-182024-03-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely266.00
4651011922024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných617.00
4651011932024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely31.00
4651011942024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651011952024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely149.50
4651011962024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651011972024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely170.50
4651011982024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651011992024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651012002024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR78.50
4651011462024-03-182024-03-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651011482024-03-182024-03-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných632.00
4651011492024-03-182024-03-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných676.00
4651011862024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných468.00
4651011872024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných485.00
4651011882024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1174.00
4651011892024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných723.00
4651011902024-03-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných722.00
4651012152024-03-192024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá VŽP116.90
4651012142024-03-192024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651012112024-03-192024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651012102024-03-192024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných49.50
4651012092024-03-192024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných987.00
4651012072024-03-192024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1002.00
4651010192024-03-192024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651010092024-03-192024-03-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651012082024-03-202024-03-19ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 80 služobných vozidiel6.87
4651011542024-03-202024-03-18ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavaprenájom HKS Č.n.T. 1.Q 202444.042714000087
4651012202024-03-202024-03-19ŠVPS SR36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košicevýpočtová technika1049.72
4651011572024-03-202024-03-18ŠVPS SR35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 Rovinkahavarijný stav-odvlhčovanie priestorov a2388.00
4651011382024-03-202024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných697.00
4651011372024-03-202024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá79.00
4651011352024-03-202024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651010412024-03-202024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty364.60
4651012192024-03-202024-03-19ŠVPS SR36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mestovýpočtová technika5682.72
4651011522024-03-202024-03-18ŠVPS SR33154228 Edita Kočiová DITA Hlavná 9 076 43 Čierna nad Tisouupratovacie služby HKS Č.n.T. 02/2024222.602714000091
4651012182024-03-202024-03-19ŠVPS SR47738600 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 Bratislavaoprava automatickej závory RIB RAPID162.001000041521
4651011532024-03-202024-03-18ŠVPS SR45663211 TaXaPa, s. r. o. Staré Grunty 26F 841 04 Bratislava - Karlova Vespráce na projekte Go-Live Kvepis 02/202418443.762714000102
4651011512024-03-202024-03-18ŠVPS SR46823581 Slávka Ficíková VEAN Puškinova 3 066 01 Humennéupratovacie a čist.služby HKS V.N. 02/2024900.002714000090
4651012172024-03-202024-03-19ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia služ. automobilov - vtáčia chrípka1398.421000041813
4651012162024-03-202024-03-19ŠVPS SR50738577 appenzell s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO dezinfekcia služ. automobilov - vtáčia chrípka2316.061000041816
4651011502024-03-202024-03-18ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 03/202462.901000041387
4651011552024-03-202024-03-18ŠVPS SR36054127 PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. Cesta pod hradovou 13/A 041 77 Košicekrmivo pre služobných psov Adult 13 kg214.80
4651010602024-03-222024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651011392024-03-222024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota319.50
4651011402024-03-222024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota213.00
4651011412024-03-222024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota142.00
4651011422024-03-222024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651011432024-03-222024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota148.00
4651011442024-03-222024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota142.00
4651011202024-03-222024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota248.50
4651011192024-03-222024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota177.50
4651011182024-03-222024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651011172024-03-222024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota355.00
4651011152024-03-222024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651010612024-03-222024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651012212024-03-252024-03-20ŠVPS SR52985806 Majster Kutil s. r. o. 3556 900 68 Plavecký Štvrtokhavária - výmena vonkajšej ležatej kanalizácie21600.001000038213
4651012222024-03-252024-03-20ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská Ľupčapreklad textov zo SJ do RJ15.611000041858
4651012302024-03-252024-03-20ŠVPS SR48126802 SATELSEC, s.r.o. Lesná 22/1664 900 31 Stupavaoprava oplotenia v areáli ŠVPS479.00
4651012282024-03-252024-03-20ŠVPS SR48126802 SATELSEC, s.r.o. Lesná 22/1664 900 31 Stupavainštalácia držiaka TV a televízie124.00
4651012242024-03-252024-03-20ŠVPS SR48126802 SATELSEC, s.r.o. Lesná 22/1664 900 31 Stupavaoprava voliéry v areáli ŠVPS515.00
4651012432024-03-252024-03-21ŠVPS SR00179019 Slovenská spoločnosť pre poľnohospo dárske, lesnícke, potravinárske a v eterinárne vedy pri SAV CHTF STU, Radlinského 9 812 37 Bratislavaškolenie Pokorný 21.3.2024180.00
4651011072024-03-252024-03-12ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricadobropis zberné jazdy Slovenská pošta-6.76
4651012422024-03-252024-03-20ŠVPS SR35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 BratislavaAutomatické espresso DeLonghi 220.21.BG456.41
4651012232024-03-252024-03-20ŠVPS SR47091363 Perfect Solutions, s. r. o. Palkovičova 3 821 08 Bratislava-Ružinovpodporné aktivity projektov. riadenia 02/20247680.002714000013
4651012452024-03-262024-03-21ŠVPS SR51400316 KALIS, s.r.o. Rapatská 911 951 35 Veľké Zálužiebezdrôtový set AHD kamera + monitor231.00
4651012442024-03-262024-03-21ŠVPS SR43954782 Expresta s.r.o. Martina Granca 3615/15 841 02 Bratislava-DúbravkaŠVPS - banery, letáky313.29
4651010712024-03-262024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá64.00
4651010702024-03-262024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá130.00
4651010692024-03-262024-03-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá559.70
4651010302024-03-262024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá108.50
4651010292024-03-262024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá108.50
4651010282024-03-262024-03-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá108.50
4651010102024-03-262024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá415.40
4651009502024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651009472024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá188.10
4651009462024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá188.10
4651009412024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá291.80
4651009402024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá291.80
4651009372024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651009362024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651009352024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651009292024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá105.80
4651009252024-03-262024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá93.60
4651008352024-03-262024-02-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá108.50
4651007962024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651007952024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty364.60
4651007942024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá105.80
4651007932024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá81.70
4651007922024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá105.80
4651007912024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá105.80
4651007902024-03-262024-02-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá265.00
4651007772024-03-262024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá130.00
4651007762024-03-262024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá130.00
4651007752024-03-262024-02-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá130.00
4651006932024-03-262024-02-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá93.60
4651012122024-03-272024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651013112024-03-272024-03-25ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčvýkon technika PO a BOZP 02/20246780.002714000101
4651013242024-03-272024-03-25ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 Malackyoprava stien chodby v budove ŠVPS2512.001000039562
4651013632024-03-272024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných104.50
4651013642024-03-272024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných143.00
4651013652024-03-272024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651013672024-03-272024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651013692024-03-272024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651013702024-03-272024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR145.50
4651012572024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651011832024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné308.00
4651011822024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651011812024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné71.00
4651011802024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651011792024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota177.50
4651011782024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651011772024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651011762024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR124.80
4651011752024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651011742024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR78.00
4651011732024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR88.40
4651011722024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR57.20
4651011712024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR93.60
4651011702024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR698.40
4651011692024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR161.20
4651011682024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR442.00
4651011672024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR239.20
4651011662024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR272.00
4651011652024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR572.80
4651011612024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR348.40
4651011622024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR31.20
4651011602024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651011592024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR4826.00
4651011582024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR182.00
4651011562024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651011472024-03-272024-03-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651012582024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651012592024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely108.50
4651011302024-03-272024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR140.40
4651011292024-03-272024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR436.80
4651011282024-03-272024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR180.00
4651012062024-03-272024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR13500.00
4651012512024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných972.00
4651012522024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných772.00
4651012532024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných945.00
4651012542024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných368.50
4651012552024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1083.50
4651012562024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných253.00
4651012602024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely102.00
4651012612024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651012622024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651012632024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651012642024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651012652024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR442.10
4651012662024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651012672024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota213.00
4651012682024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné183.50
4651012502024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1037.00
4651012732024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1125.00
4651012742024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných853.00
4651012752024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1748.00
4651012762024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných608.00
4651012772024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných543.00
4651012782024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných476.00
4651012792024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných756.00
4651012802024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných287.00
4651012812024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných533.00
4651011642024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR486.40
4651011632024-03-272024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR72.80
4651012822024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných287.00
4651012832024-03-272024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných88.00
4651012492024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651012252024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných779.00
4651012262024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1259.00
4651012272024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných484.00
4651012292024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných539.00
4651012482024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných706.00
4651012472024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1694.00
4651012462024-03-272024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1671.00
4651012342024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651012352024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651012362024-03-272024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné219.00
4651013192024-03-272024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651013202024-03-272024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651013232024-03-272024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných428.00
4651011272024-03-272024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR104.00
4651013722024-03-282024-03-27ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože15.05
4651011322024-03-282024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty479.00
4651011332024-03-282024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty479.00
4651011342024-03-282024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty479.00
4651013182024-03-282024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1316.00
4651013172024-03-282024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných154.00
4651013162024-03-282024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných49.50
4651013022024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651013012024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651013002024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651012882024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných423.50
4651012872024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1111.00
4651012862024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651012852024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných82.50
4651012842024-03-282024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných264.00
4651012692024-03-282024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR138.40
4651012332024-03-282024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR20.80
4651012322024-03-282024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR150.80
4651012312024-03-282024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR239.20
4651013342024-04-022024-03-26ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Severslovenský veterinársky časopis 3/2023 -420.00
4651013682024-04-022024-03-27ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 04/2024 - opakované dodanie460.002714000088
4651013662024-04-022024-03-27ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 04/2024 - opakované dodanie4000.002714000088
4651013252024-04-022024-03-26ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprevádzkové náklady HKS Letisko 02/2024573.262714000097
4651013902024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651013912024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR183.20
4651013932024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR204.80
4651013942024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely103.00
4651014032024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651014042024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných257.70
4651013882024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651013852024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely77.50
4651013832024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651013772024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651013742024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651013732024-04-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651013622024-04-022024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651013392024-04-022024-03-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651013472024-04-022024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651013462024-04-022024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných328.00
4651013452024-04-022024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných164.00
4651013382024-04-022024-03-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR888.40
4651013372024-04-022024-03-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651013362024-04-022024-03-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651013352024-04-022024-03-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651013142024-04-022024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651013122024-04-022024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651012992024-04-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR650.80
4651012982024-04-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR136.50
4651012972024-04-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR573.00
4651012962024-04-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651012952024-04-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651012942024-04-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651013332024-04-022024-03-26ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 14.-15.3.2024 Ing.Štepková689.001000041295
4651013322024-04-022024-03-26ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 14.-15.3.2024 Mgr.Cimrová689.001000041296
4651013312024-04-022024-03-26ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 18.-19.3.2024 MVDr.Chudý651.001000041294
4651013302024-04-022024-03-26ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 18.3.2024 MVDr.Kliková870.001000041431
4651013292024-04-022024-03-26ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka 18.3.2024 MVDr.Ihnátová870.001000041433
4651013282024-04-022024-03-26ŠVPS SR00319902 Mesto Dudince Okružná 3 962 71 Dudincepoplatok za odvoz odpadu Dudince na rok 202440.11
4651013272024-04-022024-03-26ŠVPS SR00304956 Mesto Modra Dukelská 38 900 01 Modrapoplatok za odvoz odpadu Modra za rok 2024165.88
4651013262024-04-022024-03-26ŠVPS SR00304956 Mesto Modra Dukelská 38 900 01 Modradaň z nehnuteľností Modra za rok 2024544.68
4651013072024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty104.10
4651013062024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651012932024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR313.60
4651012922024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR384.80
4651012912024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1453.20
4651012902024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR306.00
4651012892024-04-032024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR442.00
4651012722024-04-032024-03-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651014062024-04-042024-04-02ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická 04/2024140.451000040920
4651014052024-04-042024-04-02ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka 03/2024134.831000040921
4651014082024-04-042024-04-02ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 81 služobných vozidiel13.80
4651014092024-04-042024-04-02ŠVPS SR31393381 LOG systems, s.r.o. Košariská 174 900 42 Dunajská Lužnávýmena pneumatík - vysokozdvižný vozík YALE848.401000036808
4651014072024-04-042024-04-02ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 03/202475.001000042755
4651013492024-04-042024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651013482024-04-042024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651013842024-04-042024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651013822024-04-042024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651014412024-04-052024-04-02ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Botanická 03/2024 - vyúčtovacia417.192714000099
4651014102024-04-052024-04-02ŠVPS SR36309494 Hotel HVIEZDA, s.r.o. Okružná 123 962 71 Dudinceprenájom kongresovej sály 21.-22.3.20242922.351000041850
4651014402024-04-052024-04-02ŠVPS SR31440398 DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámkyspráva registratúry 03/2024525.122714000024
4651014472024-04-052024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných82.50
4651014732024-04-052024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651014742024-04-052024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651014752024-04-052024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR241.20
4651014232024-04-052024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2290.80
4651013792024-04-052024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1048.40
4651013802024-04-052024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3632.00
4651013412024-04-052024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR967.20
4651013432024-04-052024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR204.00
4651013442024-04-052024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR78.00
4651013512024-04-052024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651013522024-04-052024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651014212024-04-052024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných33.00
4651014192024-04-052024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651014172024-04-052024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných38.50
4651014112024-04-052024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR579.40
4651014022024-04-052024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota319.50
4651014012024-04-052024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota106.50
4651014462024-04-052024-04-02ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislavazoznam kategor.zdravotníckych pomôcok24.20
4651014452024-04-052024-04-02ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislavazoznam kategorizovaných liekov23.10
4651014442024-04-052024-04-02ŠVPS SR35708956 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislavazoznam kategor.dietetických potravín5.83
4651014422024-04-052024-04-02ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Modra 03/2024 - vyúčtovacia33.762714000089
4651014432024-04-052024-04-02ŠVPS SR31411045 CWS Slovensko, s. r. o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava-Devínska Nová Vesnájom rohože 03/202448.242714000047
4651014582024-04-092024-04-04ŠVPS SR46945474 PRESSÍČKO.SK, s.r.o. M. R. Štefánika 4604/2 940 02 Nové Zámkyzrnkové kávy Mephisto Brasil a Nicaraqua223.201000042834
4651015032024-04-092024-04-08ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 01-12/2023-1804.37
4651014832024-04-092024-04-04ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 04/2024 - opakované dodanie62.002714000088
4651014822024-04-092024-04-04ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Dudince 04/2024 opakované dodanie101.002714000088
4651014552024-04-092024-04-04ŠVPS SR31373861 Linde Gas s. r. o. Tuhovská 3 831 06 Bratislava-Vajnoryprenájom plynové fľaše 1.-31.3.2024366.48
4651014872024-04-092024-04-04ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 03/20245534.682714000085
4651014862024-04-092024-04-04ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 3,90€ - 03/2024288.432714000085
4651014572024-04-092024-04-04ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Veslieky pre služobného psa,klinické vyšetrenie438.90
4651014852024-04-092024-04-04ŠVPS SR36532231 NETsystems, a.s. Kmeťkova 5 949 01 Nitraservisné práce 03/20241620.002714000014
4651014882024-04-092024-04-04ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 Bratislavamesačná kontrola EPS 03/202473.44
4651014562024-04-092024-04-04ŠVPS SR11696541 Ján Bilkovič - maliar-natierač-fasádnik Záhorácka 112 901 01 Malackyoprava stien na chodbách,sadrokartónové17051.801000042759
4651014642024-04-092024-04-04ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania1254.43
4651014632024-04-092024-04-04ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania70.00
4651014622024-04-092024-04-04ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania86.50
4651014612024-04-092024-04-04ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania623.26
4651014602024-04-092024-04-04ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania598.26
4651014592024-04-092024-04-04ŠVPS SR35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislavatruhlicová mraznička Gorenje FH30EAW820.90
4651014842024-04-092024-04-04ŠVPS SR50020188 TERNO real estate s.r.o. Bratská 3 851 01 Bratislava-Petržalkavodné Záhradnícka 2.Q.2024107.542714000100
4651014652024-04-092024-04-04ŠVPS SR31321828 TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava-Ružinovtrovy konania70.00
4651014762024-04-092024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651014772024-04-092024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651014962024-04-092024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651014972024-04-092024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651014982024-04-092024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely325.50
4651014992024-04-092024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely93.00
4651015002024-04-092024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely108.50
4651014342024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR348.40
4651014322024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR712.40
4651014312024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3042.00
4651014292024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR161.20
4651014282024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR11.20
4651014222024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely41.00
4651014272024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR160.40
4651014262024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR4211.60
4651014252024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR660.00
4651014242024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR213.20
4651013752024-04-092024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651013762024-04-092024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR295.20
4651013782024-04-092024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651013872024-04-092024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR90.00
4651013892024-04-092024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR88.40
4651013922024-04-092024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651014162024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov6.00
4651014182024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651014202024-04-092024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely62.00
4651013422024-04-092024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR555.20
4651013552024-04-092024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR62.40
4651013562024-04-092024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1122.00
4651013572024-04-092024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651013582024-04-092024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1056.00
4651013592024-04-092024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651014812024-04-092024-04-04ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 04/2024 - opakované dodanie430.002714000093
4651014802024-04-092024-04-04ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Záhradnícka 04/2024 - opakované dodanie770.002714000093
4651014792024-04-092024-04-04ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Modra 04/2024 - opakované dodanie262.002714000093
4651015042024-04-102024-04-08ŠVPS SR53657217 THURGAU s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO deratizácia, doplnenie boxov1288.001000043189
4651015162024-04-102024-04-08ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 03/2024 - vyúčtovacia322.882714000088
4651015132024-04-102024-04-08ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 03/2024 - vyúčtovacia2298.132714000088
4651015022024-04-102024-04-08ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 03/24 Záhradnícka16.222714000027
4651015012024-04-102024-04-08ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 03/24 Botanická52.322714000027
4651015052024-04-102024-04-08ŠVPS SR47738600 TRITON Závodná s.r.o. Závodná 46 821 06 Bratislavaoprava hlavnej vstupnje brány v areáli ŠVPS346.801000042530
4651015072024-04-102024-04-08ŠVPS SR31570895 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11 965 01 Žiar nad Hronomkrmivo pre služobných psov - konzervy248.42
4651015182024-04-102024-04-08ŠVPS SR50020188 TERNO real estate s.r.o. Bratská 3 851 01 Bratislava-Petržalkavodné Záhradnícka 2023 - vyúčtovacia765.482714000100
4651015272024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651015252024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651014912024-04-102024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty364.60
4651015242024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely339.00
4651015232024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651015222024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651015212024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651015082024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651015062024-04-102024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651015202024-04-102024-04-08ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavavodné stočné Botanická 03/2024 - vyúčtovacia983.182714000099
4651015332024-04-112024-04-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651015342024-04-112024-04-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá78.20
4651015352024-04-112024-04-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651015362024-04-112024-04-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely293.50
4651015282024-04-112024-04-09ŠVPS SR36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8 929 01 Dunajská Stredaservisná služba za bežný kvartál489.602714000025
4651015292024-04-122024-04-09ŠVPS SR33154228 Edita Kočiová DITA Hlavná 9 076 43 Čierna nad Tisouupratovacie služby HKS Č.n.T. 03/2024222.602714000091
4651015452024-04-122024-04-09ŠVPS SR55302173 PQS Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava-Nové MestoOOPP - biologické/chemické nebezpečenstvo5290.20
4651015312024-04-122024-04-09ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavaservisná prehliadka služ.vozidl BT-799AX544.481000041985
4651015302024-04-122024-04-09ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavakontrola vozidla a prednej nápravy BL-492FT1078.011000042211
4651015322024-04-122024-04-09ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka b-flex 9.-10.4.2024 MVDr.Janiuk748.001000043225
4651014512024-04-122024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651014502024-04-122024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651014392024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651014382024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651014372024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651014362024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651014352024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651014332024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651014302024-04-122024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty82.30
4651013962024-04-122024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá650.00
4651013952024-04-122024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651013102024-04-122024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá559.70
4651013092024-04-122024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá172.50
4651013082024-04-122024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá840.70
4651015552024-04-122024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1206.00
4651015562024-04-122024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných115.50
4651015442024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaSMS cez e-mail 20.-31.3.2024244.002714000105
4651015432024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, Data Safe 03/2024279.002714000022
4651015422024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, Home Safe 03/2024148.092714000022
4651015412024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavapoplatky-mobilné tel. dátové služby 03/20241290.142714000021
4651015402024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavainternet Dudince a HKS V.N. 03/2024756.002714000086
4651015392024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaTV cez internet Botanická,Záhradn 03/20241335.542714000026
4651015382024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavaslužby Smart Data - teplota serverovne 03/2024104.402714000076
4651015372024-04-122024-04-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaICT služby - manažment mobilných zariadení134.402714000074
4651015092024-04-122024-04-08ŠVPS SR36054127 PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. Cesta pod hradovou 13/A 041 77 Košicedezinfekčné prostriedky1916.001000040742
4651016122024-04-152024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov240.00
4651016112024-04-152024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1304.00
4651016102024-04-152024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651016092024-04-152024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR1202.20
4651015972024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651015962024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651015952024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651015922024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015912024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015902024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015882024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015892024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015872024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015862024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015852024-04-152024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1661.00
4651015512024-04-152024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651015502024-04-152024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1196.00
4651015492024-04-152024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR171.60
4651015482024-04-152024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR150.80
4651015472024-04-152024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1020.80
4651015462024-04-152024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651014952024-04-152024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651014152024-04-152024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá64.00
4651014142024-04-152024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá1119.40
4651013862024-04-152024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá93.60
4651013212024-04-152024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá392.80
4651015682024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR183.20
4651015642024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR365.00
4651015632024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2135.00
4651015702024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651015712024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651015732024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS121.20
4651015692024-04-152024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely10.00
4651015572024-04-162024-04-10ŠVPS SR35800861 Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19 811 09 Bratislavauverejnenie inzercie 3.4.-3.5.2024237.60
4651015622024-04-162024-04-10ŠVPS SR35680202 SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mestointernet 04/2024594.002714000020
4651007572024-04-162024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínchovné kŕdle216.00
4651016372024-04-162024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651016342024-04-162024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2008.00
4651016332024-04-162024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1343.00
4651016302024-04-162024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651016282024-04-162024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651014932024-04-162024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651015532024-04-162024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1572.00
4651015522024-04-162024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR307.20
4651015542024-04-162024-04-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR395.20
4651015652024-04-162024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR375.20
4651015662024-04-162024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR226.00
4651015152024-04-162024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR156.00
4651015142024-04-162024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR779.60
4651015122024-04-162024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651015112024-04-162024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1884.00
4651015102024-04-162024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá130.00
4651014942024-04-162024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651014482024-04-162024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651014492024-04-162024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá232.80
4651014662024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR405.60
4651014672024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1329.60
4651014682024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1871.20
4651014692024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651014702024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá396.50
4651014712024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá108.50
4651014722024-04-162024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá2329.80
4651014892024-04-162024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR296.40
4651014902024-04-162024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR574.40
4651014922024-04-162024-04-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651015602024-04-162024-04-10ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčmesačná kontrola EPS 03/2024120.00
4651015612024-04-162024-04-10ŠVPS SR35978643 PRK Partners s. r. o. Suché Mýto 1 811 03 Bratislava-Staré Mestotrovy konania1203.24
4651015592024-04-162024-04-10ŠVPS SR36389561 WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750 033 01 Liptovský Hrádokidentifikačné karty a ich personalizácia163.201000042894
4651015582024-04-162024-04-10ŠVPS SR00397865 Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava-Staré Mestonájom Botanická 04/2024401.24
4651016252024-04-172024-04-16ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 82 služobných vozidiel202.41
4651015802024-04-172024-04-12ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricazberné jazdy 03/2024405.602714000034
4651016232024-04-172024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá79.00
4651016222024-04-172024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely24.00
4651016262024-04-172024-04-16ŠVPS SR46945474 PRESSÍČKO.SK, s.r.o. M. R. Štefánika 4604/2 940 02 Nové Zámkyservis,oprava,údržba kávovaru DeLonghi73.001000042836
4651015792024-04-172024-04-11ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavael.energia HKS Č.n.T. 04/202442.002714000094
4651015782024-04-172024-04-11ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 04/2024440.822714000095
4651015772024-04-172024-04-11ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavaprenájom HKS Č.n.T. 2.Q 2024463.532714000087
4651015822024-04-172024-04-12ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 7.-.9.4.2024 Prof.Bíreš560.001000042502
4651015812024-04-172024-04-12ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 7.-.9.4.2024 MVDr.Chudý560.001000042503
4651016242024-04-172024-04-16ŠVPS SR46823581 Slávka Ficíková VEAN Puškinova 3 066 01 Humennéupratovacie a čist.služby HKS V.N. 03/2024900.002714000090
4651015752024-04-172024-04-11ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, virtuáln PBX 03/2024250.332714000022
4651015832024-04-172024-04-12ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Botanická 1.3.-31.3.2024 - vyúčtovacia5303.282714000092
4651015762024-04-172024-04-11ŠVPS SR35884916 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava IIprenájom priestorov HKS Letisko 03/2024575.142714000097
4651016212024-04-182024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást91.30
4651012052024-04-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651012132024-04-182024-03-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS231.40
4651012392024-04-182024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651012402024-04-182024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651012412024-04-182024-03-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty93.60
4651013132024-04-182024-03-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651013532024-04-182024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá76.20
4651013542024-04-182024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá130.00
4651013602024-04-182024-03-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá64.00
4651014132024-04-182024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá559.70
4651008362024-04-182024-03-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá108.50
4651008382024-04-182024-03-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá559.70
4651009272024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá93.60
4651009312024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá265.00
4651012042024-04-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651012032024-04-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651012022024-04-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651012012024-04-182024-03-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651011362024-04-182024-03-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá93.60
4651011262024-04-182024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá651.20
4651011252024-04-182024-03-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá415.40
4651010112024-04-182024-03-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá830.80
4651009492024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651009442024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá291.80
4651009432024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá291.80
4651009422024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá291.80
4651009342024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá265.00
4651009322024-04-182024-03-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - reziduá265.00
4651015722024-04-182024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651015932024-04-182024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651015942024-04-182024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651016162024-04-182024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651016182024-04-182024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty364.60
4651016202024-04-182024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651016272024-04-192024-04-16ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavamobil iPhone 15 PRO 512GB black titanium1424.051000043194
4651016552024-04-192024-04-17ŠVPS SR31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilinapredplatné - personálny a mzdový poradca176.89
4651016382024-04-192024-04-17ŠVPS SR35881674 GOPAS SR, a.s. Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislavaškolenie pre informatikov 22.-26.4.20242746.80
4651016542024-04-192024-04-17ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka b-flex 24.-25.4.2024 MVDr.Chudý920.001000044175
4651016322024-04-192024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651016022024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651016032024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR102.80
4651016042024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR130.00
4651016052024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR78.00
4651016062024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR41.60
4651016072024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR36.40
4651016082024-04-192024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR275.60
4651016132024-04-192024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.00
4651016142024-04-192024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651016352024-04-192024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR168.00
4651016362024-04-192024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR254.80
4651016532024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2981.00
4651016412024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných960.00
4651016432024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1944.00
4651016462024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov342.00
4651016472024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651016482024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely31.00
4651016492024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651016502024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651016512024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných880.00
4651016522024-04-192024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651016662024-04-222024-04-18ŠVPS SR36531901 BIOVETA SK, spol. s r.o. Kalvária 3 949 01 Nitrabesnota vakcína113281.172714000103
4651016562024-04-222024-04-18ŠVPS SR45663211 TaXaPa, s. r. o. Staré Grunty 26F 841 04 Bratislava - Karlova Vespráce na projekte Go-Live Kvepis 03/202411346.002714000102
4651016572024-04-222024-04-18ŠVPS SR47091363 Perfect Solutions, s. r. o. Palkovičova 3 821 08 Bratislava-Ružinovpodporné aktivity projektov. riadenia 03/20242400.002714000013
4651016962024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1982.00
4651016942024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1661.00
4651016922024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1616.00
4651016902024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných814.00
4651016852024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651016832024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651016822024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651016802024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR710.90
4651016782024-04-222024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651016452024-04-222024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá415.40
4651016442024-04-222024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá415.40
4651016422024-04-222024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR88.40
4651016402024-04-222024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR338.00
4651016392024-04-222024-04-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651016192024-04-222024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá668.20
4651016172024-04-222024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá108.50
4651016152024-04-222024-04-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty515.00
4651016012024-04-222024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651016002024-04-222024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651015992024-04-222024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651015982024-04-222024-04-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá114.40
4651016592024-04-222024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných494.00
4651016582024-04-222024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1038.00
4651016602024-04-222024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2365.00
4651016612024-04-222024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1407.00
4651016622024-04-222024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1079.00
4651016672024-04-222024-04-18ŠVPS SR36531901 BIOVETA SK, spol. s r.o. Kalvária 3 949 01 Nitrabesnota vakcína94650.192714000104
4651016692024-04-232024-04-19ŠVPS SR36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mestovýpočtová technika3668.87
4651016722024-04-232024-04-19ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 10.-12.4.2024 Mgr.Cimrová820.001000043390
4651016712024-04-232024-04-19ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 10.-12.4.2024 Ing.Štepková820.001000043388
4651016732024-04-232024-04-19ŠVPS SR Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého tř.1946/1 612 42 Brnopredplatné časopisu - MÄSO 202445.00
4651016682024-04-232024-04-19ŠVPS SR52826791 SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. Horná 13 974 01 Banská Bystricarealizácia verejného obstarávania - KVEPIS2400.001000036610
4651016982024-04-232024-04-22ŠVPS SR43786723 Martin Hollý 563 900 32 Borinkavýcvik služobných psov 02-03/2024180.00
4651017012024-04-232024-04-22ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčvýkon technika PO a BOZP 03/20246870.002714000101
4651017032024-04-232024-04-22ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 05/2024 - opakované dodanie4000.002714000088
4651017022024-04-232024-04-22ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 05/2024 - opakované dodanie460.002714000088
4651017002024-04-232024-04-22ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 03/2024 - vyúčtovacia20.182714000088
4651016992024-04-232024-04-22ŠVPS SR37288121 Ing. Igor Styk DOMOV Agátová 4 955 01 Topoľčanystoličky ARIEN, buk na dub559.20
4651016702024-04-232024-04-19ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka b-flex 22.-23.4.2024 MVDr.Janiuk679.001000044292
4651017082024-04-232024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017102024-04-232024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017152024-04-232024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2010.00
4651016652024-04-232024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651016642024-04-232024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá64.00
4651016632024-04-232024-04-18ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651017112024-04-242024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných857.00
4651017132024-04-242024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely775.00
4651017162024-04-242024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR60.00
4651017192024-04-242024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie312.00
4651016752024-04-242024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4245.00
4651016742024-04-242024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných814.00
4651017122024-04-252024-04-22ŠVPS SR30810710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 810 05 Bratislava-Staré Mestotechnické normy65.201000044553
4651015742024-04-252024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka410.40
4651016292024-04-252024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka273.60
4651017182024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty364.60
4651017172024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty400.60
4651017202024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá130.00
4651017212024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá390.00
4651017232024-04-252024-04-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá79.00
4651017072024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651017062024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651017042024-04-252024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS93.60
4651016972024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651016952024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651016932024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651016912024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651016892024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá108.50
4651016882024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651016872024-04-252024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty27.30
4651017282024-04-262024-04-24ŠVPS SR35819081 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 BratislavaOOPP vodiči, údržbári a vrátnici1416.24
4651017262024-04-262024-04-24ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 83 služobných vozidiel148.22
4651017252024-04-262024-04-24ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 66 služobných vozidiel665.68
4651017272024-04-262024-04-24ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 Bratislavavýmena kuchynských liniek DaUZ Dudince2637.601000044094
4651016762024-04-262024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651017242024-04-262024-04-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty364.60
4651017222024-04-262024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá265.00
4651017292024-04-262024-04-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1265.00
4651017302024-04-262024-04-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2050.00
4651017312024-04-262024-04-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných640.00
4651017142024-04-262024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty104.10
4651017092024-04-262024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651017052024-04-262024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651017352024-04-292024-04-24ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 Malackymalovanie a náter strechy Domček ŠVPS5000.001000044682
4651017362024-04-292024-04-24ŠVPS SR45641242 Drogéria u Kovára s. r. o. Kuklovská 2 841 04 Bratislavačistiaci a hygienický materiál3029.111000044340
4651017572024-04-292024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných980.00
4651017552024-04-292024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1586.00
4651017482024-04-292024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651017502024-04-292024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017432024-04-292024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1914.00
4651017422024-04-292024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných576.00
4651017412024-04-292024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1389.00
4651017382024-04-292024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651017392024-04-292024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651017402024-04-292024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných568.00
4651017592024-04-302024-04-29ŠVPS SR35900008 HYCA s.r.o. Viničnianska cesta 9 902 01 Pezinokoprava rámu,demontáž rozvádzača plynu3534.001000043920
4651017342024-04-302024-04-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651017672024-04-302024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651017612024-04-302024-04-29ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 Bratislavaoprava,výmena elektroinštalácie v DaUZ Dudince5790.021000044095
4651017582024-05-022024-04-29ŠVPS SR50653768 LUGA SK s. r. o. Hutnícka 6 841 10 Bratislava-Devínocenenie Medicus veterinárius1180.001000040185
4651017862024-05-022024-04-30ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 84 služobných vozidiel63.63
4651017632024-05-022024-04-29ŠVPS SR48126802 SATELSEC, s.r.o. Lesná 22/1664 900 31 Stupavaoprava silnoprúdovej a sieťovej zásuvky411.00
4651017892024-05-022024-04-30ŠVPS SR31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislavazákonník práce - aktualizácia k 4.4.2024217.80
4651017642024-05-022024-04-29ŠVPS SR31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislavaobčianske právo s vysvetlivkami + judikatúra49.51
4651017692024-05-022024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651017462024-05-022024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651017442024-05-022024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651017372024-05-022024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást230.80
4651016862024-05-022024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651016312024-05-022024-04-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást67.20
4651015672024-05-022024-04-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc54.00
4651015262024-05-022024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery45.10
4651014782024-05-022024-04-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery36.00
4651014542024-05-022024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc157.20
4651014532024-05-022024-04-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery36.00
4651013812024-05-022024-03-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc54.00
4651013052024-05-022024-03-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc54.00
4651013032024-05-022024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela morky180.00
4651017562024-05-022024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1928.00
4651017542024-05-022024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1359.00
4651017452024-05-022024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov12.00
4651017472024-05-022024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651017602024-05-022024-04-29ŠVPS SR35730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 811 04 Bratislavapredplatné HR v praxi profi617.40
4651017622024-05-022024-04-29ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 Bratislavaročná kontrola EPS v obj.ŠVPS 2024996.74
4651017922024-05-032024-05-02ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 05/2024 - opakované dodanie460.002714000088
4651017912024-05-032024-05-02ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 05/2024 - opakované dodanie4000.002714000088
4651017832024-05-032024-04-29ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 03/2024 - vyúčtovacia284.412714000088
4651013042024-05-032024-04-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery36.00
4651017762024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS108.50
4651013502024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery180.00
4651017652024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651017662024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných577.00
4651017682024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2051.00
4651017702024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1027.00
4651017712024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1958.00
4651017732024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017752024-05-032024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017872024-05-032024-04-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017882024-05-032024-04-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017852024-05-032024-04-29ŠVPS SR44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinovservis a oprava multif.zariadení Canon1479.421000044109
4651018032024-05-032024-05-02ŠVPS SR35770929 ZONER s.r.o. Jaskový rad 5 831 01 Bratislavapredlženie TLS certifikátu GeoTrust1665.07
4651017972024-05-032024-05-02ŠVPS SR35770929 ZONER s.r.o. Jaskový rad 5 831 01 Bratislavapredlženie TLS certifikátu GeoTrust421.85
4651017842024-05-032024-04-29ŠVPS SR31411045 CWS Slovensko, s. r. o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava-Devínska Nová Vesnájom rohože 04/202448.782714000047
4651018252024-05-062024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651018192024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651018142024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely93.00
4651018122024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných643.00
4651018112024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných697.00
4651018102024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných115.00
4651018092024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných197.00
4651018082024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných246.00
4651018062024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1192.00
4651018012024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov108.00
4651017952024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651017942024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651017932024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651017822024-05-062024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR120.40
4651017812024-05-062024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651017782024-05-062024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR187.20
4651017802024-05-062024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR745.20
4651017792024-05-062024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR547.60
4651017532024-05-062024-04-26ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR556.40
4651018242024-05-062024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínE.Coli9416.00
4651017902024-05-072024-04-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR109.20
4651018672024-05-072024-05-06ŠVPS SR36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilinae-poradaca 2025,daňové a nedaňové výdavky60.00
4651018652024-05-072024-05-06ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 27.-29.5.2024 MVDr.Matejčík319.001000045021
4651018592024-05-072024-05-06ŠVPS SR35702192 HOMOLA TEAM s.r.o. Kopčianska 82/F 851 01 Bratislava-Petržalkapristavenie a odvoz kontajneru 15.04.2024826.801000043713
4651018352024-05-072024-05-06ŠVPS SR31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 851 04 Bratislavapredplatné CHIP DVD 7/2024 - 6/202564.00
4651018562024-05-072024-05-06ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 Malackyoprava stien chodby v budove ŠVPS1000.00
4651018372024-05-072024-05-06ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka 04/2024139.821000043104
4651018362024-05-072024-05-06ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická 04/202497.341000043105
4651018642024-05-072024-05-06ŠVPS SR00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mestodaň z nehnuteľností Botanická 1.splátka9820.43
4651018342024-05-072024-05-06ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 04/24 Záhradnícka16.222714000027
4651018332024-05-072024-05-06ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 04/24 Botanická36.912714000027
4651018622024-05-072024-05-06ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Dudince 05/2024 opakované dodanie101.002714000088
4651018612024-05-072024-05-06ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 05/2024 - opakované dodanie62.002714000088
4651018582024-05-072024-05-06ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavaservisná prehliadka BL-212FU487.031000044747
4651018572024-05-072024-05-06ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavaservisná prehliadka BL-988HZ814.271000044751
4651018542024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných66.00
4651018552024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1928.00
4651018602024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS121.20
4651018662024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR135.90
4651018782024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651018812024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651018822024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola164.00
4651018832024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely124.00
4651018842024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely124.00
4651018852024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných970.00
4651018862024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1315.00
4651018872024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných123.00
4651018882024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných649.00
4651019122024-05-072024-05-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651003812024-05-072024-05-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka595.50
4651004342024-05-072024-05-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka331.30
4651004352024-05-072024-04-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka435.50
4651018132024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR743.60
4651018152024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR296.40
4651018172024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR152.40
4651018182024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR334.40
4651018202024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1381.60
4651018212024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR228.80
4651018412024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651018472024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR1190.10
4651018482024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651018492024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651018532024-05-072024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2123.00
4651018222024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty188.90
4651018232024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty27.30
4651018262024-05-072024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651018292024-05-072024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely138.50
4651018302024-05-072024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely891.00
4651018162024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást84.00
4651017992024-05-072024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá192.00
4651018422024-05-092024-05-06ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 05/2024 - opakované dodanie430.002714000093
4651018402024-05-092024-05-06ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Záhradnícka 05/2024 - opakované dodanie770.002714000093
4651018392024-05-092024-05-06ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Modra 05/2024 - opakované dodanie262.002714000093
4651018382024-05-092024-05-06ŠVPS SR31440398 DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámkyspráva registratúry 04/2024656.402714000024
4651019032024-05-102024-05-07ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 85 služobných vozidiel69.33
4651019082024-05-102024-05-07ŠVPS SR36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystricavodné,stočné Dudince 01/24 - 04/24112.072714000096
4651019562024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR312.80
4651019552024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR140.40
4651019542024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR504.00
4651019532024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR686.00
4651019522024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3803.60
4651019512024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2670.40
4651019502024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR138.00
4651019492024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR358.80
4651019482024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651019472024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR916.40
4651019462024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR722.80
4651019452024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných808.00
4651019422024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných697.00
4651019412024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných156.00
4651019402024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651019252024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov426.00
4651019262024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov54.00
4651019272024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá82.30
4651019282024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá130.00
4651019292024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá130.00
4651019302024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty82.30
4651019312024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651019322024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651019342024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651019352024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651019362024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651019372024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651019382024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651019392024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651019242024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651019232024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely298.00
4651019222024-05-102024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely46.50
4651019012024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR6075.20
4651019002024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR336.00
4651018992024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1920.00
4651018982024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR41.60
4651018972024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR156.00
4651018962024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1078.80
4651018952024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3615.20
4651018942024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR240.00
4651018932024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR794.00
4651018922024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR482.80
4651018912024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3646.40
4651018902024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR746.40
4651018432024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá392.80
4651018442024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá673.20
4651018452024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá93.60
4651018502024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR300.00
4651018512024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1453.20
4651018522024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR4213.60
4651018692024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651018702024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651018712024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651018722024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá105.80
4651018752024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651018762024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651018772024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651018892024-05-102024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR40.40
4651018282024-05-102024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR135.20
4651018272024-05-102024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR260.80
4651018072024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1135.20
4651018052024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR166.00
4651018042024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR636.00
4651018022024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR78.00
4651018002024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651017982024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR521.60
4651017962024-05-102024-05-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1508.00
4651019112024-05-102024-05-07ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavavodné stočné Botanická 04/2024 - vyúčtovacia985.972714000099
4651019102024-05-102024-05-07ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Botanická 04/2024 - vyúčtovacia405.042714000099
4651019092024-05-102024-05-07ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Modra 04/2024 - vyúčtovacia32.402714000089
4651019022024-05-102024-05-07ŠVPS SR31797903 Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10 821 09 Bratislava-RužinovÚVO pokuta1632.40
4651019132024-05-102024-05-07ŠVPS SR35828161 Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5 831 07 Bratislavaservisná prehliadka BA-369NT575.771000041982
4651019072024-05-102024-05-07ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 04/202446.772714000085
4651019062024-05-102024-05-07ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 3,90€ - 04/2024288.432714000085
4651019052024-05-102024-05-07ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 04/20245651.612714000085
4651019042024-05-102024-05-07ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 67 služobných vozidiel282.06
4651019142024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaData Safe Basic 04/2024248.00
4651018742024-05-132024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651019612024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651019642024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných781.00
4651019652024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných93.50
4651019662024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1624.00
4651019672024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1208.00
4651019682024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných88.00
4651019692024-05-132024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651019432024-05-132024-05-09ŠVPS SR35522275 JUDr. Jozef Onďak, advokát Slovenská 69 080 01 Prešovtrovy konania528.10
4651019212024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaTV cez internet Botanická,Záhradn 04/20241335.542714000026
4651019202024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavainternet Dudince a HKS V.N. 04/2024756.002714000086
4651019192024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavaslužby Smart Data - teplota serverovne 04/2024104.402714000076
4651019182024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaSMS cez e-mail 04/2024124.102714000105
4651019172024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaICT služby - manažment mobilných zariadení134.402714000074
4651019162024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, Home Safe 04/2024148.092714000022
4651019152024-05-132024-05-09ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavapoplatky-mobilné tel. dátové služby 04/20241739.532714000021
4651020232024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných121.00
4651020222024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných209.00
4651019632024-05-142024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást33.60
4651019772024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651019782024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651019862024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely325.50
4651019872024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely308.00
4651019882024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely77.50
4651019892024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely56.50
4651019902024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR30.00
4651019912024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR303.60
4651019922024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR821.40
4651019932024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651019942024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651019952024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR60.00
4651020212024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných38.50
4651020202024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651020192024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných110.00
4651020182024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651020162024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných170.50
4651020152024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných104.50
4651020142024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných617.10
4651020132024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných610.50
4651020122024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných1347.50
4651020112024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1823.00
4651020102024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných361.00
4651020092024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1927.00
4651020082024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651020072024-05-142024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných353.00
4651016842024-05-152024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínkŕdle nosníc18.00
4651020542024-05-152024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných693.00
4651020532024-05-152024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných60.50
4651020482024-05-152024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1971.00
4651020472024-05-152024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1532.00
4651020372024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651020362024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR220.00
4651020352024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR407.20
4651020342024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR556.40
4651020332024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR162.00
4651020322024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR276.40
4651020312024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR98.80
4651020302024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR653.20
4651020292024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR300.00
4651020282024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651020272024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR156.00
4651020262024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR256.40
4651020252024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR390.00
4651020242024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR210.00
4651019832024-05-152024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - rezíduá232.80
4651019592024-05-152024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR234.00
4651019582024-05-152024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR540.80
4651019572024-05-152024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR83.20
4651019712024-05-162024-05-13ŠVPS SR35680202 SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mestointernet 05/2024594.002714000020
4651020172024-05-162024-05-13ŠVPS SR33154228 Edita Kočiová DITA Hlavná 9 076 43 Čierna nad Tisouupratovacie služby HKS Č.n.T. 04/2024222.602714000091
4651020772024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR7944.80
4651020822024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR781.60
4651020832024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1577.20
4651020842024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR479.00
4651020852024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2070.00
4651020862024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR168.00
4651020872024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR20.80
4651020882024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR57.20
4651020892024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR26.00
4651020902024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR245.20
4651020912024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR150.80
4651019802024-05-162024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651019812024-05-162024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651019822024-05-162024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást33.60
4651020612024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely438.50
4651020622024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651020632024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651020712024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných44.00
4651020722024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných115.50
4651020732024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných115.50
4651020742024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných148.50
4651020752024-05-162024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných198.00
4651019722024-05-162024-05-13ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, Virtuálna PB 04/2024253.012714000022
4651020762024-05-162024-05-15ŠVPS SR41718062 Róbert Liška Veľkomoravská 35 901 01 Malackymalovanie a náter strechy Domček ŠVPS4960.00
4651019742024-05-162024-05-13ŠVPS SR53657217 THURGAU s. r. o. Lipová 5238/41 900 27 BernolákovoECO deretizácia jarná, ŠVPS a DaUzariadenia2178.001000045328
4651019762024-05-162024-05-13ŠVPS SR00397865 Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 814 99 Bratislava-Staré Mestonájom Botanická 05/2024401.24
4651019752024-05-162024-05-13ŠVPS SR00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Severubytovanie dňa 17.-18.4.2024 pre 4 osoby122.00
4651019732024-05-162024-05-13ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricazberné jazdy 04/2024405.602714000034
4651020392024-05-172024-05-14ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Botanická 1.4.-30.4.2024 - vyúčtovacia4003.192714000092
4651019702024-05-172024-05-13ŠVPS SR44408137 STANISLAV, s. r. o. 61 900 50 Kráľová pri Senciškolenie riaditeľov 10.5.2024 - občerstvenie105.85
4651020422024-05-172024-05-14ŠVPS SR31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislavaaktualizácie programu ASPI za rok 20241063.52
4651021332024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651021322024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných986.00
4651021312024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1717.00
4651021302024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1347.00
4651021292024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných164.00
4651021282024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných279.00
4651021272024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných478.50
4651021262024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných330.00
4651021252024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných187.00
4651021242024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných66.00
4651021232024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných77.00
4651021222024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných71.50
4651020982024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov84.00
4651020962024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651020952024-05-172024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651020782024-05-172024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR93.60
4651020802024-05-172024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1196.00
4651020492024-05-172024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR10.40
4651020552024-05-172024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty364.60
4651020382024-05-172024-05-14ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 68 služobných vozidiel360.29
4651020402024-05-172024-05-14ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 05/2024437.222714000095
4651020432024-05-172024-05-14ŠVPS SR45663211 TaXaPa, s. r. o. Staré Grunty 26F 841 04 Bratislava - Karlova Vespráce na projekte Go-Live Kvepis 04/202414738.642714000102
4651020452024-05-172024-05-14ŠVPS SR00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mestopoplatok za odvoz odpadu Bot. 2.splátka2264.95
4651020442024-05-172024-05-14ŠVPS SR00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mestopoplatok za odvoz odpadu Záh. 2.splátka280.42
4651021952024-05-212024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651021642024-05-212024-05-20ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavazákladné školenie BOZP 27.5.2024222.051000046343
4651021812024-05-212024-05-20ŠVPS SR46823581 Slávka Ficíková VEAN Puškinova 3 066 01 Humennéupratovacie a čist.služby HKS V.N. 04/2024900.002714000090
4651004912024-05-202024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka208.40
4651020922024-05-202024-05-16ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavael.energia HKS Č.n.T. 05/202442.002714000094
4651020942024-05-202024-05-16ŠVPS SR53592328 HuBel s. r. o. Orechová 5041/139 900 42 Dunajská Lužnázáhradnícke práce, jarná údržba zelene v areáli ŠVPS3995.001000042893
4651020812024-05-202024-05-15ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčmesačná kontrola EPS 04/2024120.00
4651020792024-05-202024-05-15ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčštvrťročná kontrola EPS 2.Q.2024228.00
4651020932024-05-202024-05-16ŠVPS SR36060623 Mgr. Miloš Dubovec Popradská 34 821 06 Bratislavatrovy konania72.00
4651007582024-05-202024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka2043.30
4651007212024-05-202024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka160.00
4651006912024-05-202024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka3961.40
4651006902024-05-202024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka1064.40
4651021552024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651022122024-05-222024-05-21ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania70.00
4651022112024-05-222024-05-21ŠVPS SR36862711 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislavatrovy konania746.45
4651022092024-05-222024-05-21ŠVPS SR44664559 Marek Áč - ARBORIA 37 951 08 Golianovoošetrenie stromov v areáli ŠVPS2880.001000036943
4651021562024-05-222024-05-17ŠVPS SR35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislavabiela technika a kuchynské príslušenstvo2667.581000046783
4651021742024-05-222024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651021482024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných49.50
4651021392024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651021382024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651021372024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651021362024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR48.50
4651021352024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely1019.50
4651021342024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov34.00
4651021492024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných649.00
4651021502024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných495.00
4651021512024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1684.00
4651021522024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných33.00
4651021532024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných82.00
4651021542024-05-222024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných887.00
4651022102024-05-232024-05-21ŠVPS SR36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilinaporadaca 2025,daňové výdavky60.00
4651021992024-05-232024-05-21ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 69 služobných vozidiel786.01
4651008002024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651007622024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651007592024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651006922024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651006892024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651006882024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka260.50
4651004432024-05-232024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka104.20
4651022032024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651022042024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651022082024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1117.00
4651021972024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty23.70
4651021942024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651021932024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1597.00
4651021922024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651021912024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1960.00
4651021902024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1503.00
4651021872024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651021862024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651021852024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651021982024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty23.70
4651021682024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá64.00
4651021672024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty188.90
4651021632024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty188.90
4651021622024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty23.70
4651021612024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty23.70
4651021602024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty364.60
4651021592024-05-232024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá130.00
4651020602024-05-232024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást74.50
4651020522024-05-232024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk360.00
4651020512024-05-232024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651020062024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651020052024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651020042024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651020032024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk72.00
4651020022024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651020002024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651019992024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651022022024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá93.60
4651022012024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá93.60
4651022002024-05-232024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá105.80
4651018682024-05-232024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínImporty - kontaminanty23.70
4651019602024-05-232024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651019842024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá108.50
4651019852024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá105.80
4651019962024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651019972024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk72.00
4651019982024-05-232024-05-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651022642024-05-242024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651022632024-05-242024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínVPO krmivá79.00
4651022522024-05-242024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných176.00
4651021962024-05-242024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie624.00
4651021892024-05-242024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1611.20
4651021882024-05-242024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR124.80
4651021822024-05-242024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR99.60
4651021792024-05-242024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR88.40
4651021692024-05-242024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá64.00
4651022172024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651022182024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných104.50
4651022192024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1880.00
4651022202024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1763.00
4651022272024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných390.50
4651022282024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2029.00
4651022292024-05-242024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2339.00
4651021842024-05-272024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR306.80
4651022312024-05-272024-05-22ŠVPS SR31331131 Štatistické a evidenčné vydavateľst vo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Plynárenská 6 821 09 Bratislavatlačivá dovolenky,priepustky a služobné knihy265.601000046681
4651021772024-05-272024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR239.20
4651023212024-05-282024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651023192024-05-282024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651022612024-05-282024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651022592024-05-282024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR168.00
4651022582024-05-282024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651022562024-05-282024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR312.80
4651017722024-05-282024-04-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka319.20
4651016812024-05-282024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka547.20
4651016792024-05-282024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka273.60
4651016772024-05-282024-04-19ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka273.60
4651012372024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651011852024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka208.40
4651011232024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651010872024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka184.20
4651010622024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651010472024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651010232024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka104.20
4651007452024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka292.10
4651007442024-05-282024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka50.00
4651022492024-05-282024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1187.00
4651022242024-05-292024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást33.60
4651023432024-05-292024-05-28ŠVPS SR35732431 DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava-Nové Mestotlačivá PPD HKS V.N.1065.601000044202
4651004892024-05-292024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651010352024-05-292024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka1291.50
4651010632024-05-292024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka104.20
4651011242024-05-292024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka2547.40
4651011312024-05-292024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka132.10
4651012712024-05-292024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651023562024-05-292024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných132.00
4651022362024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov6.00
4651022372024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných608.00
4651022392024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1406.00
4651022402024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1076.00
4651022652024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651022662024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty164.60
4651022672024-05-292024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651022692024-05-292024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR151.80
4651022702024-05-292024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651022722024-05-292024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných783.00
4651022732024-05-292024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1223.00
4651022742024-05-292024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1828.00
4651022762024-05-292024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651023012024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných533.00
4651023022024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1018.00
4651023032024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651023232024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1194.00
4651023222024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných632.00
4651023202024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1763.00
4651023052024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných615.00
4651023042024-05-292024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných640.00
4651018632024-05-292024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka95.20
4651019442024-05-292024-05-09ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných4054.00
4651020562024-05-292024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka638.40
4651020572024-05-292024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka957.60
4651021022024-05-292024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR858.00
4651021032024-05-292024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR66.00
4651021582024-05-292024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty104.10
4651021782024-05-292024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR270.00
4651021802024-05-292024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR660.40
4651021832024-05-292024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR291.20
4651022982024-05-302024-05-27ŠVPS SR Senetic s.r.o. Rybná 682/14 110 00 Prahavýpočtová technika4930.20
4651023442024-05-302024-05-28ŠVPS SR35702192 HOMOLA TEAM s.r.o. Kopčianska 82/F 851 01 Bratislava-Petržalkapristavenie a odvoz kontajneru 7.5.2024688.801000045810
4651023422024-05-302024-05-27ŠVPS SR40970884 Zuzana Dohoráková - CHIMNEY Hany Meličkovej 25 841 05 Bratislava-Karlova Veskontrola a čistenie komínov a dymovodov662.601000043099
4651023652024-05-302024-05-28ŠVPS SR44783990 ISIT Slovakia s.r.o. Klincová 37 821 08 Bratislava-RužinovSpráva a školenia GDPR,kyberbezpečnosti35400.002714000084
4651023262024-05-302024-05-27ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčvýkon technika PO a BOZP 04/20248742.002714000101
4651023312024-05-302024-05-27ŠVPS SR35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava-Ružinovskartovačka Dahle ShredMATIC 300779.001000047240
4651023002024-05-302024-05-27ŠVPS SR42134501 MVDr. Zuzana Bartová Lackova 1 841 04 Bratislava-Karlova Veslieky pre služobného psa + úkony353.50
4651022152024-05-302024-05-21ŠVPS SR36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mestovýpočtová technika - spotrebný materiál244.89
4651022142024-05-302024-05-21ŠVPS SR36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mestovýpočtová technika1794.19
4651022132024-05-302024-05-21ŠVPS SR36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mestovýpočtová technika1065.13
4651023672024-05-302024-05-28ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavaservisná prehliadka BA-252NY556.581000046908
4651023662024-05-302024-05-28ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavavýmena autobatérie BL-645LB170.271000046906
4651023272024-05-302024-05-27ŠVPS SR31397549 DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislavaletné pneumatiky pre služobné vozidlá5313.501000042501
4651022992024-05-302024-05-27ŠVPS SR36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košicevýpočtová technika - spotrebný materiál1340.99
4651023452024-05-302024-05-28ŠVPS SR52577465 brainit.sk, s. r. o. Veľký Diel 3323 010 08 Žilinavytvorenie centrálneho depozitára zdroj.3240.00
4651012702024-05-302024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka175.00
4651015172024-05-302024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka104.20
4651024042024-05-302024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely542.50
4651021472024-05-302024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR495.20
4651021712024-05-302024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR171.60
4651021732024-05-302024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR26.00
4651021752024-05-302024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR486.80
4651021762024-05-302024-05-20ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR733.20
4651022212024-05-302024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR410.80
4651022232024-05-302024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR307.60
4651022552024-05-302024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR151.60
4651022572024-05-302024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR810.00
4651022602024-05-302024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR291.20
4651022622024-05-302024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR98.80
4651023572024-05-302024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných798.00
4651023582024-05-302024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných700.00
4651023592024-05-302024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2428.00
4651023622024-05-302024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR97.00
4651021462024-05-302024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR138.00
4651021452024-05-302024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR421.20
4651021442024-05-302024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651021432024-05-302024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR218.80
4651021422024-05-302024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR20.80
4651021102024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR49.20
4651021092024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR31.20
4651021082024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651021072024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR660.00
4651021062024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR10.40
4651021052024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR60.00
4651021042024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR289.60
4651021012024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR595.60
4651021002024-05-302024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR98.80
4651013152024-05-312024-05-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651023632024-05-312024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651023552024-05-312024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2214.00
4651023542024-05-312024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1107.00
4651023522024-05-312024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR134.70
4651023472024-05-312024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651023252024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMLZ(MPZ)135.90
4651023182024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty104.10
4651023162024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.30
4651023122024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty364.60
4651023082024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty164.60
4651023062024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651022912024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty27.30
4651022852024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR232.40
4651022832024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR210.00
4651022822024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR244.40
4651022802024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR508.40
4651022792024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást33.60
4651022782024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR398.00
4651022712024-05-312024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651022542024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651022532024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR177.60
4651022512024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR46.80
4651022502024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR144.00
4651022482024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR284.80
4651022462024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651022442024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR382.00
4651022422024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR142.00
4651022332024-05-312024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást57.70
4651022252024-05-312024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR3252.00
4651022222024-05-312024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2708.80
4651022072024-05-312024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR11.20
4651022062024-05-312024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR168.00
4651022052024-05-312024-05-21ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR161.20
4651021412024-05-312024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651021402024-05-312024-05-17ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk360.00
4651021212024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651021202024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk210.00
4651021172024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651021142024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651021132024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno247.50
4651021122024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno315.00
4651021112024-05-312024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno155.20
4651020682024-05-312024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651020672024-05-312024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk360.00
4651020662024-05-312024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651020652024-05-312024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651014002024-05-312024-04-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka104.20
4651013612024-05-312024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka591.80
4651013222024-05-312024-04-25ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka104.20
4651023972024-06-032024-05-29ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 15.-16.5.2024 MVDr.Frič644.001000046381
4651023942024-06-032024-05-29ŠVPS SR35810068 TAST spol. s r.o. Matičná 36 831 03 Bratislavaštvrťročná kontrola EPS 2.Q/202491.44
4651023722024-06-032024-05-29ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 05/202439.701000045812
4651023692024-06-032024-05-29ŠVPS SR47826631 GEOMAP2 s.r.o. Borekova 54 821 06 Bratislavavypracovanie geometrického plánu567.001000038340
4651023682024-06-032024-05-29ŠVPS SR47826631 GEOMAP2 s.r.o. Borekova 54 821 06 Bratislavavypracovanie geometrického plánu690.001000040135
4651023712024-06-032024-05-29ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavamobily Samsung Galaxy A35 5G 128GB black6000.001000047105
4651024062024-06-032024-05-29ŠVPS SR45405085 MK elektro, s. r. o. Starobystrická 294/73 900 28 Zálesierevízia elektrospotrebičov pre HKS Letisko290.001000044551
4651023702024-06-032024-05-29ŠVPS SR40476910 Ing. Norbert Czikhardt - Geodetické práce Palkovičova 15 821 08 Bratislava-Ružinovstanovenie všeobecnej hodnoty pozemku490.001000015331
4651024072024-06-032024-05-29ŠVPS SR35787201 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislavaletenka b-flex 17.-18.6.2024 MVDr.Chudý454.001000047591
4651023132024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk108.00
4651023462024-06-032024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka35.00
4651023482024-06-032024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651020642024-06-032024-05-15ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka280.00
4651013992024-06-032024-04-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka315.00
4651013982024-06-032024-04-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka35.00
4651023502024-06-032024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651023412024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno75.20
4651023402024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno92.20
4651023392024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno63.00
4651023382024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno63.00
4651023892024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR395.70
4651023372024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno63.00
4651023362024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno63.00
4651023352024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno63.00
4651023342024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno92.20
4651024382024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651024352024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie975.00
4651023902024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR134.70
4651024232024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov54.00
4651024202024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR1692.20
4651023322024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno1196.80
4651024002024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov12.00
4651024012024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1230.00
4651023922024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola261.90
4651024032024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2519.00
4651023732024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov30.00
4651023822024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651024122024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1125.00
4651023842024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných123.00
4651023862024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných697.00
4651023882024-06-032024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1682.00
4651024132024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných402.00
4651023332024-06-032024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno63.00
4651024192024-06-032024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651024052024-06-032024-05-29ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 15.-16.5.2024 Mgr.Cimrová749.001000046079
4651024022024-06-032024-05-29ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 15.-16.5.2024 Ing.Štepková749.001000046081
4651023992024-06-032024-05-29ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 21.-22.5.2024 MVDr.Chudý464.001000046322
4651011842024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka245.00
4651024442024-06-042024-05-30ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 05/24 Záhradnícka16.222714000027
4651024432024-06-042024-05-30ŠVPS SR35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnavanájomné a pranie rohože 05/24 Botanická36.912714000027
4651024462024-06-042024-05-30ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Záhradnícka 06/2024 - opakované dodanie460.002714000088
4651024452024-06-042024-05-30ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Botanická 06/2024 - opakované dodanie3200.002714000088
4651024472024-06-042024-05-31ŠVPS SR42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lazovná 63 974 01 Banská Bystricaprevádzkové náklady HKS V.N. 1.štvrťrok 20243768.782714000098
4651024512024-06-042024-05-31ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčnový HP PG6 a V9, oprava,servis HP Botanická836.18
4651024502024-06-042024-05-31ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčkontrola hasiacich prístrojov Záhradnícka219.60
4651024492024-06-042024-05-31ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčkontrola hasiacich prístrojov Botanická1035.60
4651024482024-06-042024-05-31ŠVPS SR34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíčmesačná kontrola EPS 05/2024120.00
4651022162024-06-042024-05-22ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk360.00
4651024572024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty515.00
4651024672024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných271.00
4651024652024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1562.00
4651024642024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1640.00
4651024632024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2337.00
4651024622024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných616.00
4651023952024-06-042024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné231.00
4651023872024-06-042024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné225.00
4651023852024-06-042024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651023802024-06-042024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást33.60
4651015192024-06-042024-04-08ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka140.00
4651014522024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka70.00
4651014122024-06-042024-04-02ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka210.00
4651012382024-06-042024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka35.00
4651024912024-06-052024-06-03ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Záhradnícka 06/2024 - opakované dodanie770.002714000093
4651024902024-06-052024-06-03ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Modra 06/2024 - opakované dodanie262.002714000093
4651024892024-06-052024-06-03ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Dudince 06/2024 - opakované dodanie430.002714000093
4651024932024-06-052024-06-03ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Modra 05/2024 - vyúčtovacia33.762714000089
4651024922024-06-052024-06-03ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavazrážková voda Botanická 05/2024 - vyúčtovacia417.192714000099
4651024942024-06-052024-06-03ŠVPS SR35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava-Ružinovkancelárske potreby 05/20246381.681000047655
4651023112024-06-052024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR921.20
4651024152024-06-052024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2533.20
4651020972024-06-052024-05-16ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651020502024-06-052024-05-14ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651019622024-06-052024-05-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651018802024-06-052024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka80.00
4651018792024-06-052024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651018462024-06-052024-05-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka156.30
4651018312024-06-052024-05-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínvtáčia chrípka52.10
4651025142024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných846.00
4651025132024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1599.00
4651025122024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných378.00
4651025112024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1107.00
4651025092024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných731.00
4651025042024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651024612024-06-052024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných689.00
4651024422024-06-052024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651024162024-06-052024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty109.60
4651022962024-06-052024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie509.30
4651022952024-06-052024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie509.30
4651022942024-06-052024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie509.30
4651022932024-06-052024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie3208.00
4651022922024-06-052024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie342.60
4651022682024-06-052024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie318.00
4651022472024-06-052024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie491.80
4651022452024-06-052024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie491.80
4651022432024-06-052024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie491.80
4651022412024-06-052024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie491.80
4651022382024-06-052024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínškolské mlieko a ovocie363.20
4651025222024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025212024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínklasický mor ošípaných357.50
4651025162024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2239.00
4651025152024-06-052024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR873.00
4651025262024-06-062024-06-04ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 05/202441.801000047589
4651024882024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR693.20
4651024872024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR124.80
4651024862024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR525.20
4651024852024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1397.60
4651024802024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651024792024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651024782024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR118.40
4651024772024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné154.00
4651024762024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR62.40
4651024752024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR114.40
4651024742024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651024732024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR916.80
4651024722024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR55.20
4651024712024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651024602024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást50.40
4651024592024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651024582024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651024562024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651024552024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno126.00
4651024542024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno189.20
4651024532024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno160.00
4651024522024-06-062024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno155.20
4651024412024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR280.80
4651024402024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651024392024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR514.80
4651024372024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR391.20
4651024362024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR36.40
4651024342024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR369.20
4651024322024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651024302024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné112.50
4651024282024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno182.00
4651024272024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno92.20
4651024262024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno452.40
4651024252024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno50.00
4651024242024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínSOT víno160.00
4651024222024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR15.60
4651024212024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR514.80
4651024182024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR67.60
4651024172024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR83.20
4651024142024-06-062024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651023982024-06-062024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651023792024-06-062024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR5.20
4651023782024-06-062024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651023772024-06-062024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1485.20
4651023762024-06-062024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR629.60
4651023612024-06-062024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR10.40
4651023602024-06-062024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR864.00
4651023492024-06-062024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR62.40
4651023302024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1022.00
4651023292024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR312.40
4651023282024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR26.00
4651023242024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR20.80
4651023102024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR69.60
4651023092024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1476.00
4651023072024-06-062024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1060.40
4651022902024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR546.00
4651022892024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR226.40
4651022882024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR312.00
4651022872024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR324.00
4651022862024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR52.00
4651022842024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR319.20
4651022812024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR422.00
4651022772024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR188.40
4651022752024-06-062024-05-24ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR362.40
4651025372024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaICT služby - manažment mobilných zariadení134.402714000074
4651025362024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaSMS cez e-mail 05/2024123.982714000105
4651025352024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavaslužby Smart Data - teplota serverovne 05/2024104.402714000076
4651025342024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavainternet Dudince a HKS V.N. 05/2024756.002714000086
4651025332024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislavapoplatky-mobilné tel. dátové služby 05/20241819.072714000021
4651025322024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaTV cez internet Botanická,Záhradn 05/20241335.542714000026
4651025312024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, Home Safe 05/2024148.092714000022
4651025292024-06-062024-06-04ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaData Safe Basic 05/2024248.00
4651025252024-06-062024-06-04ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 86 služobných vozidiel117.95
4651025242024-06-062024-06-04ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 70 služobných vozidiel544.34
4651025282024-06-062024-06-04ŠVPS SR35730129 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 811 04 Bratislavaonline seminár 7.6.2024 Mgr.Kojnok211.20
4651025272024-06-062024-06-04ŠVPS SR31440398 DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Komárňanská cesta 13 940 01 Nové Zámkyspráva registratúry 05/2024525.122714000024
4651025412024-06-072024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025382024-06-072024-06-05ŠVPS SR35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislavavodné stočné Botanická 05/2024 - vyúčtovacia972.002714000099
4651025492024-06-072024-06-05ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Modra 06/2024 opakované dodanie62.002714000088
4651025482024-06-072024-06-05ŠVPS SR36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislavael.energia Dudince 06/2024 opakované dodanie101.002714000088
4651025512024-06-072024-06-05ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 7,80€ - 05/20245082.552714000085
4651025502024-06-072024-06-05ŠVPS SR53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mestostravovacie karty v hodnote 3,90€ - 05/2024257.252714000085
4651025472024-06-072024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2157.00
4651025522024-06-102024-06-06ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Záhradnícka 05/2024154.521000045474
4651025552024-06-102024-06-06ŠVPS SR35881674 GOPAS SR, a.s. Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislavaškolenie pre informatikov 10.-14.6.20241684.80
4651025962024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmonitoring AMR200.30
4651023642024-06-102024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínodber vzoriek HIS164.50
4651023742024-06-102024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651023752024-06-102024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651017332024-06-102024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínsalmonela brojlery36.00
4651024292024-06-102024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk270.00
4651024312024-06-102024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651024332024-06-102024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651024682024-06-102024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651024692024-06-102024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651024702024-06-102024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651025062024-06-102024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651025082024-06-102024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651025102024-06-102024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651025602024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných615.00
4651025592024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných747.00
4651025622024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1667.00
4651025642024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2355.00
4651025652024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1314.00
4651025672024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely165.00
4651025692024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely25.50
4651025802024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025812024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025822024-06-102024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651023962024-06-102024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá396.50
4651023172024-06-102024-05-27ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá108.50
4651022322024-06-102024-05-23ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá130.00
4651025542024-06-102024-06-06ŠVPS SR40542491 Marian Kružliak Nový rad 342 962 71 Dudincepranie bielizne Dudince 05/202413.001000048134
4651025532024-06-102024-06-06ŠVPS SR47949872 INPROKOM in s. r. o. Prešovská 45 821 02 Bratislavapranie bielizne Botanická 05/2024121.351000045505
4651025192024-06-112024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651025172024-06-112024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651024842024-06-112024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651024832024-06-112024-05-31ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk186.00
4651024112024-06-112024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651024092024-06-112024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651024082024-06-112024-05-30ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk720.00
4651023812024-06-112024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk186.00
4651023532024-06-112024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk180.00
4651023512024-06-112024-05-28ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínmodrý jazyk90.00
4651023912024-06-112024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá64.00
4651023932024-06-112024-05-29ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá64.00
4651025002024-06-112024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty114.40
4651025022024-06-112024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty114.40
4651026412024-06-122024-06-10ŠVPS SR31364501 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislavateplo HKS Č.n.T. 06/2024437.222714000095
4651026392024-06-122024-06-10ŠVPS SR35680202 SWAN, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mestointernet 06/2024594.002714000020
4651025182024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651025202024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1258.40
4651025302024-06-122024-06-04ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR318.00
4651025422024-06-122024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR674.80
4651025432024-06-122024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR331.20
4651025442024-06-122024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR46.80
4651026432024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné148.00
4651026232024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1477.00
4651026342024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie858.00
4651026362024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651026372024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651026462024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651026472024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651026482024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651026492024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely279.00
4651026502024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651026522024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely232.50
4651026652024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola164.00
4651026662024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651026692024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie546.00
4651026222024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651026212024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely15.50
4651026202024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely124.00
4651026192024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651026182024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651026172024-06-122024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651026122024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1923.00
4651026112024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných2598.00
4651026102024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1166.00
4651026092024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1578.00
4651026082024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných706.00
4651026072024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínafrický mor ošípaných1773.00
4651025682024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651025902024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie780.00
4651025912024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie1092.00
4651025932024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025942024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651025952024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025972024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy707.00
4651025982024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínpesticídy697.00
4651025992024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov96.00
4651026002024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely158.50
4651026012024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov192.00
4651025662024-06-122024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651025462024-06-122024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást74.50
4651025402024-06-122024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné231.00
4651025392024-06-122024-06-05ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota71.00
4651025032024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651025012024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651024992024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá325.50
4651024982024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné225.00
4651024972024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - rezíduá64.00
4651024962024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651024952024-06-122024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínDovozca - kontaminanty82.30
4651026722024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie780.00
4651026712024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie624.00
4651026702024-06-122024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie780.00
4651026422024-06-122024-06-10ŠVPS SR35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 BratislavaHlasová sieť-pevné linky, Virtuálna PB 05/2024255.702714000022
4651026382024-06-122024-06-10ŠVPS SR43407749 Ing. Oľga Švarcbacherová Školská 13 976 13 Slovenská Ľupčapreklad textov zo SJ do RJ18.641000048202
4651026162024-06-122024-06-07ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 2.-3.6.2024 MVDr.Chudý599.001000046482
4651026142024-06-122024-06-07ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 26.-30.5.2024 MVDr.Chudý646.001000046387
4651026132024-06-122024-06-07ŠVPS SR35697300 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislavaletenka b-flex 26.-30.5.2024 MVDr.Frič646.001000046388
4651026402024-06-122024-06-10ŠVPS SR35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislavaplyn Botanická 1.5.-31.5.2024 - vyúčtovacia2346.832714000092
4651025612024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651026672024-06-132024-06-10ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota297.00
4651026302024-06-132024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR132.00
4651026292024-06-132024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR747.20
4651026252024-06-132024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR1668.00
4651025892024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty164.60
4651025772024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR145.60
4651025762024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR192.40
4651025722024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR2610.40
4651025072024-06-132024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR166.40
4651025052024-06-132024-06-03ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR682.40
4651025752024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné154.00
4651025732024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651025712024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné77.00
4651025702024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné231.00
4651025632024-06-132024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást50.40
4651025742024-06-142024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR104.00
4651026812024-06-142024-06-11ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Veshavarijné poistenie 71 služobných vozidiel267.83
4651026802024-06-142024-06-11ŠVPS SR54228573 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava-Karlova Vespovinné poistenie 87 služobných vozidiel39.98
4651026792024-06-142024-06-11ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 Bratislavavýmena vstavanej skrine blok B3856.991000036184
4651026782024-06-142024-06-11ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 Bratislavadodanie umývačky riadu852.301000047748
4651026772024-06-142024-06-11ŠVPS SR44850646 JupE JT s. r. o. Exnárova 16 821 03 Bratislavavýmena spotrebičov B2171307.521000048051
4651026862024-06-142024-06-11ŠVPS SR36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystricazberné jazdy 05/2024405.602714000034
4651026852024-06-142024-06-11ŠVPS SR45663211 TaXaPa, s. r. o. Staré Grunty 26F 841 04 Bratislava - Karlova Vespráce na projekte Go-Live Kvepis 05/20249337.202714000102
4651027222024-06-142024-06-13ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínscrapie819.00
4651027092024-06-142024-06-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínMVP - včelí plást16.80
4651027072024-06-142024-06-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota35.50
4651027062024-06-142024-06-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínbesnota ostatné148.00
4651027032024-06-142024-06-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubínrádiohygienická kontrola82.00
4651027002024-06-142024-06-12ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinelóza diviakov10.00
4651026842024-06-142024-06-11ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubíntrichinely25.50
4651026322024-06-142024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651026312024-06-142024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR157.60
4651026282024-06-142024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR160.00
4651026272024-06-142024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR291.20
4651026262024-06-142024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR168.00
4651026242024-06-142024-06-07ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR109.20
4651025842024-06-142024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty104.10
4651025832024-06-142024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínKontaminanty82.30
4651025792024-06-142024-06-06ŠVPS SR42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný KubínIBR26.00


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.