Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Pozitívny prípad besnoty u psa neznámeho pôvodu, Veľké Slemence 2022

Dňa 14.12.2022 v popoludňajších hodinách bol v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene potvrdený pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa. Toho času už prebieha laboratórna genotypizácia vírusu na určenie jeho pôvodu.

Pôvod zvieraťa nie je známy, suka nebola začipovaná a spolu so šteňatami bola odchytená dňa 25.11.2022 priamo na hranici s Ukrajinou v katastri prihraničnej obce Veľké Slemence.

Predmetná suka počas odchytu bola bez klinických zmien správania. Počas šetrenia starosta obce uviedol, že pred odchytom, ktorý bol vykonaný na jeho žiadosť sa suka mala kontakt s líškou.

Suka so šteňatami bola z dôvodu nedostatku miesta v okolitých karanténnych staniciach miesta odchytu prevezená OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku a umiestnená v karanténnej stanici v Trenčíne, kde suka začala prejavovať neurologické príznaky a agresivitu, následne uhynula. RVPS Trenčín bezodkladne v popoludňajších hodinách realizovala šetrenie s cieľom klasifikácie daného prípadu, a nariadila opatrenia.

V obci Veľké Slemence a v pásme 10 km sú nariadené opatrenia príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Michalovce podľa platného eradikačného programu, ktoré zahŕňajú aj vykonanie núdzovej vakcinácie domácich mäsožravcov a hospodárskych zvierat. Zároveň bude vykonané diagnostické cielené zisťovanie možného zavlečenia vírusu do cieľovej populácie voľne žijúcich zvierat (líšok).
Vzhľadom na priamy kontakt človeka s týmito zvieratami bol informovaný príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva s cieľom zabezpečenia ochrany ľudí. Toho času prebieha ďalšie zisťovanie možných kontaktov ľudí z infikovanými zvieratami.

V danej oblasti za dlhoročne besnota nevyskytla a od roku 2000 sa realizuje v tejto oblasti orálna vakcinácia líšok proti besnote.

SR bola do mesiaca september 2022 krajina bez výskytu besnoty. V septembri 2022 sa potvrdil pozitívny výsledok u jazveca (voľne žijúceho zvieraťa) v okrese Humenné v blízkej vzdialenosti hranice s Poľskom a Ukrajinu a infikovaného vírusom, ktorý cirkuluje v súčasnosti práve v Poľsku a na Ukrajine.

Premiestňovanie vnímavých zvierat na besnotu z infekčnej oblasti do iných regiónov je možné iba na základe vyšetrenia zvierat veterinárnym lekárom a posúdenia rizika na zabránenie šírenia besnoty. Diagnostikovaný prípad besnoty u psa z Ukrajiny jednoznačne potvrdzuje , že pri záchrane zvierat je potrebné v plnej miere rešpektovať zdravotné podmienky pri premiestňovaní a tak zabrániť prenosu nebezpečných nákaz medzi zvieratami a zo zvierat na ľudí.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.