Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Priebežné výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej do vín s obsahom zvyškového cukru.

Počas cielenej kontroly vykonanej v predveľkonočnom období v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových, fľašových vín predávaných v maloobchodných prevádzkach, špecializovaných maloobchodných prevádzkach a vo veľkoobchodných skladoch. Inšpektori sa hlavne zamerali na vína s obsahom zvyškového cukru v kvalitatívnych kategóriách vín bez zemepisného označenia, vína s chráneným označením pôvodu (CHOP), prívlastkových vín a tokajských vín.

Podľa súčasnej platnej legislatívy je povolené u vín bez zemepisného označenia a vínach s chráneným označením pôvodu sa môže pridať max 200 mg/l kyseliny sorbovej. Do vín CHOP s prívlastkom sa nemôže pridávať sorban draselný, ale len oxid siričitý v zmysle §20 ods. 1. písm. c) zákona..

Prehľad odobratých vzoriek vín podľa krajiny pôvodu

Krajina pôvodu vínaPočet odobratých vzoriek
Slovensko58
Zmes vín EU2
Nemecko5
Španielsko2
Maďarsko21
Česká republika4
Francúzsko7
Macedónsko1
Moldavsko12

Celkovo bolo vykonaných 30 kontrol počas ktorých bolo odobratých 112 vzoriek fľašových a sudových vín. Podľa priebežných výsledkov vo vínach bez zemepisného označenia a vínach s chráneným označením pôvodu nebolo zaznamenané prekročenie limitu kyseliny sorbovej. Súhrnná správa bude uverejnená po skompletizovaní výsledkov.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.