Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Úradné kontroly v prevádzke Jutka potraviny

Názov prevádzkarne: Jutka potraviny

Adresa: Dunajská 558, 94619 Číčov (okr. Komárno)

PID: 14352967

RVPS: Komárno


Vykonané kontroly

KontrolaID KontrolaVýsledokNedostatok
07.05.2024KN002742024KN00Bloková pokutaHygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
07.05.2024KN002752024KN00Bez nedostatkov---
05.06.2024KN003292024KN00Bez nedostatkov---
10.05.2019KN004782019KN00Bez nedostatkov---

Chronologický prehľad úradných kontrol

2024

05.06.2024 | KN003292024KN00

Výsledok: Bez nedostatkov

07.05.2024 | KN002742024KN00

Výsledok: Bloková pokuta

Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

Bloková pokuta: 100€

07.05.2024 | KN002752024KN00

Výsledok: Bez nedostatkov

2019

10.05.2019 | KN004782019KN00

Výsledok: Bez nedostatkov

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.