Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Úradné kontroly

V súčasnosti sú v časti úradné kontroly zverejňované iba úradné kontroly uskutočňované v rámci zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Kontroly v rámci ďalších platných zákonov, predpisov budú na stránke doplnené na stránke po dokončení implementácii nového informačného systému.

Úradná kontrola je proces, v ktorom orgány ŠVPS SR vykonávajú kontrolu kvality a bezpečnosti potravín. Zahŕňa napr. kontrolu dokumentácie, vizuálnu kontrolu, odber vzorkou potravín k analýze. Úradná kontrola sa vykonáva na úrovni výrobcov ako aj v obchodnej sieti, pri manipulovaní s nimi a pri ich umiestňovaní na trh.

Najnovšie úradné kontroly s fotografiou

Prehľad úradných kontrol

Úradné kontroly za aktuálny rok, s možnosťou filtrovania archívnych úradných kontrol po rok 2016.

KontrolaPrevádzkaUlicaObecVýsledokSubjektIČO