Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

  Tel.: E-mail:Biovetská 34, 949 01 Nitra
MVDr. Katarína Massányiová, PhD
+421907 884 565
+421 37 6515506
+421 37 6515507
uskvbl@uskvbl.sk

Ústav – vykonáva štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrolu pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, pri veľkodistribúcii veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok

  • vydáva povolenie na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov
  • schvaľuje veterinárne prípravky ( dezinfekčné, vitamínové, vitamíno-minerálne, minerálne, kozmetické, diagnostické, probiotiká) a veterinárne zdravotnícke pomôcky
  • vykonáva posudkovú činnosť pri registrácii veterinárnych liekov a schvaľovaní veterinárnych prípravkov
  • povoľuje klinické skúšanie veterinárnych liekov
  • vedie zoznam registrovaných veterinárnych liekov, schvaľovacích veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôcok
  • nariaďuje pozastavenie alebo stiahnutie veterinárneho lieku z obehu alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky
  • vykonáva kontrolu reklamy veterinárnych liekov
  • ukladá pokuty za porušenie zákona


Podľa zákona č.140/98 o liekoch a zdravotníckych pomôckach je ústav autorizovaný na skúšanie a posudzovanie kvality veterinárnych liekov, veterinárnych imunopreparátov, medikovaných krmív, vitamínových, minerálnych, kozmetických a diagnostických prípravkov pre zvieratá.

Rozhodnutím Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo je ústav ďalej aj autorizovanou skúšobňou SKTC – 121 na vykonávanie posudzovanie zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. pre oblasť veterinárno-zdravotníckych pomôcok.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.