Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

MVDr. Martin Chudý
Domov Ústredný riaditeľ

MVDr. Martin Chudý

Ústredný riaditeľ

Narodený 10. júna 1971 v Bratislave

Ukončil univerzitu veterinárneho lekárstva v Brne, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo, ukončil v roku 1995. Odbornú prax začal od roku 1997 postupne na všetkých odboroch rozsahu činnosti ŠVPS SR vrátane praktických stáží.

Od roku 1997 do 1999 pracoval na odbore veterinárnej ochrany štátneho územia, kde mal v portfóliu agendu veterinárnej certifikácie a procedúry tykajúce sa výmen tovaru, importu a exportu zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole, kontroly zásielok, vystavovanie tzv. veterinárnych povolení importu a exportu, vypracovávanie vzorov osvedčení pre tovary podliehajúce veterinárnej kontrole, kontroly výsledkov laboratórnych vyšetrení vo vzťahu k obchodovaniu s komoditami podliehajúcimi veterinárnej kontrole.

V rokoch 1999 – 2008 pôsobil ako vedúci kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR a v pracovnej náplni mal o.i. koordináciu aktivít a činnosti hlavného veterinárneho lekára SR, sledovanie relevantnej legislatívy EÚ, zastupovanie ŠVPS SR na rokovaniach v európskych inštitúciách, koordináciu informovania verejnosti a masovokomunikačných prostriedkov o činnosti a aktivitách ŠVPS SR.

V rokoch 2008 – 2017 pôsobil v Bruseli na Stálom zastúpení SR pri EÚ ako diplomatický pracovník pre oblasť veterinárnej starostlivosti – tzv. veterinárny atašé. Počas pôsobenia pripravil, resp. predsedal  pracovným skupinám na úrovni rady EÚ spadajúce pod rozsah činnosti ŠVPS SR, počas Slovenského predsedníctva pri Rade EÚ v roku 2016. Po návrate z Bruselu je od roku 2017 nepretržite vedúcim odboru zdravia a ochrany zvierat s komplexným zabezpečovaním pomenovanej agendy s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Od 15.5.2023 do 25.10.2023 bol poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa ŠVPS SR.

Zároveň zastupuje SR na rokovaniach Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá v Bruseli. Vedie vzdelávacie aktivity pre úradných veterinárnych lekárov pre oblasť zdravia a ochrany zvierat ako aj vzdelávacie aktivity – prednášky pre poľovnícku odbornú verejnosť o nákazách zvierat, školení pre pracovníkov zabezpečujúcich odchyty túlavých zvierat a preškolenia expertov vykonávajúcich projekty na zvieratách používaných na vedecké účely. Hovorí plynule anglicky a nemecky. Je ženatý, má 2 dcéry.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.