Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Utratenie pozitívneho zvieraťa na infekčnú anémiu koní

Na základe pozitívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia bolo dňa 26.4.2018 vykonané utratenie pozitívneho zvieraťa na infekčnú anémiu koní – kobylky, na adrese chovateľa v obci v Zvolen-Zolná.

Telo zvieraťa bolo neškodne odstránené prostredníctvom asanačnej služby. Pre ochranné pásmo v okruhu 10 km platia opatrenia ktoré o.i. zahŕňajú odbery vzoriek krvi u všetkých koní starších ako 6 mesiacov na serologické vyšetrenie EIA.

Naďalej platí zákaz konania akýchkoľvek pretekov alebo zvodov koní v pásme 10 km až do obdržania negatívnych výsledkov všetkých vzoriek odobratých od koní v tomto pásme ako aj premiestňovanie koňovitých mimo pásmo bez vyšetrenia na EIA úradným veterinárnym lekárom

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.