Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Registrácia prevádzkovateľov vedľajších živočíšnych a odvodených produktov

Registráciu vykonáva ŠVPS SR na základe podanej písomnej žiadosti v zmysle § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. a požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 142/2011.

Kto podlieha registrácii

 • prepravcovia
  VŽP alebo odvodených produktov s výnimkou prepravy hnoja na farme pôvodu
 • obchodníci,
  ktorí vykonávajú alebo sprostredkujú obchod s VŽP alebo odvodenými produktmi
 • spracovatelia mlieka,
  ak sú schválení podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a uvádzajú VŽP ako krmivo pre zvieratá
 • výroba kozmetických výrobkov, veterinárnych liekov, liekov, diagnostických zdravotníckych pomôcok,
 • uvádzanie na trh zdravotníckych pomôcok,
 • producent VŽP
  vznikajú VŽP pri činnosti, napr. činnosť regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia, dezinsekcia alebo depaserizácia )
 • iné činnosti na ktoré sa nevyžaduje schválenie – producenti VŽP, prevádzkarne kde sa VŽP alebo odvodený produkt príjme a následne sa spracuje v zmysle inej legislatívy – technické určenie, kozmetika, farmácia, dekoračné predmety, čističky odpadových vôd…
 • SVL
  má zariadenie (napr. ošetrovňu, kliniku), v ktorom utratí spoločenské zviera a majiteľovi tohto zvieraťa poskytne službu nechať uhynuté SZ v tomto zariadení a zabezpečí jeho odstránenie 

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.