Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vyhodnotenie cielenej kontroly predaja sudových vín na Slovensku v októbri

Kontroly od 11.9. – 10.10. 2023 boli zamerané kontrolu kvality, označovanie, zdravotnú bezpečnosť a vysledovateľnosti sudových vín predávaných na Slovensku. Celkovo bolo vykonaných 51 kontrol počas ktorých bolo vykonaných 61 odberov vzoriek vín.

Z celkového množstva 61 vzoriek vín nevyhovovalo 17 vzoriek čo predstavuje 28% porušenosť. Ponúkané sudové vína podľa označovania pôvodu od veľkých vinárov boli z Maďarska, ČR a menšie vinárstva deklarovali pôvodom zo Slovenska.

Zo skontrolovaného počtu vzoriek 28 vzoriek pochádzalo z Maďarska, Českej republiky s porušenosťou 8 vzoriek. Zo Slovenska bolo 38 vzoriek vín s porušenosťou 9 vzoriek.

Vykonané kontroly a odbery vzoriek

Vykonané
kontroly
Počet kontrolPočet
odobratých
vzoriek
Z toho
nevyhovujúce
predajne sudových vín384713
zariadenia spoločného stravovania10124
výrobné podniky320
spolu516117 / 28%
Vykonané kontroly a odbery vzoriek

Zistené nedostatky

Najčastejšie nedostatky v senzorických ukazovateľoch bola: oxidácia, zoctovatenie, myšina.

V analytických ukazovateľoch boli zistenia: vyšší obsah zvyškového cukru, nesprávny nižší obsahu alkoholu, prekročený limit kyseliny octovej, prekročený obsah celkovej síry.

Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Za uvedené nedostatky sú uložené opatrenia (stiahnutie z predaja) a sankčné postihy v správnom konaní.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.